Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
NIEUW! DE HANDREIKING ZORGPLICHT - SPECIAAL VOOR IEDEREEN IN HET AMSTERDAMSE EN DIEMENSE ONDERWIJS

Sommige kinderen hebben (extra) ondersteuning nodig in het onderwijs. De zorgplicht garandeert passend onderwijs voor elke leerling. 

Nu is er een handreiking. Speciaal voor Amsterdam en Diemen. Met daarin wettelijke eisen én afspraken die al onze schoolbesturen hebben gemaakt. Het geeft sturing bij een eenduidige uitvoering van de zorgplicht. 

Zo voorkomen we samen dat kinderen rondgaan langs verschillende scholen of zelfs thuis komen te zitten. Voor elk kind zorgen we voor een passend aanbod.
LEES HIER DIRECT DE HANDREIKING ZORGPLICHT >>
'In Amsterdam en Diemen werken we samen.' 
'Zorgplicht betekent voor mij dat je elke leerling met een 

   open houding

tegemoet treedt.'
 
Dorien Nelisse (voorzitter College van Bestuur van ASKO) vertelt wat zorgplicht betekent voor haar. Waarom is een goede uitvoering zo van belang? En welke voorbeelden ziet zij in de stad? 

Wat is zorgplicht voor jou? 
‘Zorgplicht betekent dat je elke leerling
die zich op jouw school aanmeldt met
een open houding tegemoet treedt. Het is
belangrijk dat je alle beschikbare informatie
over de leerling tot je neemt en eventueel
aanvullend onderzoek doet om na overleg
met ouders zorgvuldig af te kunnen wegen
wat een passende onderwijssetting voor
het kind is. Zo kun je er voor zorgen dat de
leerling ook binnen deze setting terecht
komt. Overigens, zorgplicht geldt natuurlijk
ook voor leerlingen die op je school zijn ingeschreven. Als het nodig is, geldt ook voor hen dat de school - samen met de ouders - op zoek gaat naar mogelijkheden om de leerling op school of binnen het schoolbestuur te begeleiden. Die open houding én verantwoordelijkheid nemen zijn wat mij betreft essentieel om zorgplicht goed te kunnen vervullen.’

Kun je eens een voorbeeld noemen van een leerling waarbij een van jouw scholen de zorgplicht op een mooie manier uitvoerde?
‘Een leerling met een klassieke vorm van autisme liep vast op een ASKO-school, omdat de vorm van onderwijs niet meer aansloot bij zijn ondersteuningsbehoeften. Het ging op die ontwikkelingsgerichte school in de onderbouw nog prima om tegemoet te komen aan zijn ondersteuningsbehoeften, maar in de middenbouw werkte het niet meer. Deze leerling is toen >>>
LEES VERDER >>
IN DE HANDREIKING VIND JE ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN
Wat is zorgplicht precies? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een school hierin? Welke termijnen zijn belangrijk? Wat zijn de uitzonderingen? Is er eigenlijk een verschil in de verantwoordelijkheden per type school? Wanneer heeft een school geen zorgplicht? Mag een school een leerling weigeren?  En onder welke voorwaarden dan? Wat is de rol van het schoolbestuur, het samenwerkingsverband en de inspectie? Wie doet wat precies? 
Deze drie afspraken hebben we in Amsterdam en Diemen:
(het zijn er meer: die lees je natuurlijk in de handreiking)
1. Na schriftelijke aanmelding (of per e-mail) van een kind door ouders bij een school, start de zorgplicht. De school/het schoolbestuur waar een ouder contact mee heeft, wijst de ouders daar actief op. Dit om te voorkomen dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd.
2. Van ouders wordt verwacht dat zij relevante informatie verstrekken over de (extra) onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun kind. Het helpt als professionals vanuit kinderopvang en onderwijs goed aan ouders uitleggen dat het in het belang is van hun kind om de benodigde informatie te verstrekken, zodat hun kind op de meest geschikte onderwijsplek terecht komt.
3. De zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die geldt voor een school(bestuur). Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om alle scholen binnen hun bestuur te informeren over de afspraak dat zorgplicht op alle scholen binnen Amsterdam en Diemen eenduidig wordt gehanteerd. Schoolbesturen zullen hier blijvend op sturen. Vanzelfsprekend verdient het realiseren van een onderwijsplek voor een leerling in goed overleg met alle betrokkenen sterk de voorkeur.
LEES EN PRINT HIER DE HELE HANDREIKING ZORGPLICHT >>
'We geven zo veel mogelijk kinderen de kans om
binnen hun eigen wijk naar school te gaan.'
Heb je vragen over zorgplicht?  

SAMENWERKINGSVERBAND INFORMEERT - 
De school en het schoolbestuur kunnen bij het samenwerkingsverband terecht met vragen over de zorgplicht en de (wettelijke) eisen die hierbij aan betrokken partijen gesteld worden.
+ WEBSITE BEVAT VEEL INFO - Kijk in eerste instantie op onze website. Daar staan voor ouders en voor professionals al veel vragen en antwoorden over het onderwerp.
+ MEER INFO? - Vind je je antwoord niet in de handreiking of op de website? Neem dan contact op met Monique van Thienen (coördinator thuiszitters, adviesvragen rond zorgplicht, verzuim en schorsing) of Tamara Dekker (beleidsmedewerker).
INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS OVER ZORGPLICHT >>
INFORMATIE VOOR OUDERS OVER ZORGPLICHT >>
'Binnen ons samenwerkingsverband
zorgen we met alle scholen, besturen en partners voor een soepele schoolloopbaan van kinderen.'
Copyright © 2021 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp