Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
IN DEZE SWV UPDATE - april 2021

In het kort
- Vragen over overstap van PO naar VO? Hier vind je antwoord.
- Nieuwe ib? Vind je weg in passend onderwijs.
- S(B)O-school: meld inschrijving nieuwe leerling.
- Herinnering: verstuur je TLV-aanvraag voor 14 mei.
- Resultaat Centrale Loting en Matching voor plaatsing op voortgezet onderwijs.

Uit de centrale organisatie
1. OPROEP: Meedenken over het verder ontwikkelen van ibwijs - wie sluit aan bij de werkgroep?
2. In voorbereiding: kwaliteitskader passend onderwijs - op schoolniveau.

Uit de stad
1. Trainingen voor een sterkere samenwerking tussen ib en OKA: 'De intern begeleider kan het verschil maken en de OKA ook!'
2. Een terugblik op de Amsterdamse Conferentie Begaafdheid.

Training & bijeenkomsten
SAVE THE DATE - expertmeeting 'Naar inclusiever onderwijs in Amsterdam'

Tot slot
- Dit verscheen deze week op ibwijs.

Heb je dit bericht niet zelf ontvangen, maar van een collega? Schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan helemaal onderaan deze SWV UPDATE. Veel leesplezier.
Vragen over de overstap PO>VO?
Er komt nogal wat kijken bij de overstap van PO naar VO. Heb je een specifieke vraag over de overstap? Kijk eerst op de website van ELK. Daar vind je onder meer de handleiding kernprocedure.
Kun je het antwoord ook daar niet vinden? Stel dan je vraag aan Hiske Swart. Zij verricht deze experttaak al enige tijd namens ons samenwerkingsverband. Mail naar overstappovo@swvamsterdamdiemen.nl.
Nieuwe ib'er? Vind je weg in passend onderwijs
Ben je een nieuwe ib’er op een basisschool binnen ons samenwerkingsverband? We wensen je veel werkplezier. 
En we helpen je graag op weg! Deze VIND JE WEG is bedoeld om je wegwijs te maken in ons grote samen­werkingsverband. We geven je globale informatie, tips én de plekken waar je meer informatie kunt vinden.
Stuur deze gerust door naar collega's die het kunnen gebruiken! 
S(B)O-school: meld inschrijving leerling
Wordt een leerling met een door ons afgegeven TLV (voor het eerst) ingeschreven op jouw S(B)O-school? Meld dit dan altijd bij ons. Zo weten wij zeker dat de leerlingen voor wie we een TLV hebben afgegeven goed op een vervolgschool terecht komen. Stuur een beveiligde e-mail naar
secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl met: voor- en achternaam, geboortedatum, datum plaatsing, TLV-nummer.
Herinnering: verstuur je TLV-aanvraag voor 14 mei

We verzoeken je om je TLV-aanvraag met alle benodigde informatie en vóór 14 mei 2021 naar ons te versturen. Dan hebben we namelijk de mogelijkheid om binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken - dus vóór de zomervakantie - tot een besluit te komen. Zorg voor een complete aanvraag en stuur deze zo vroeg als mogelijk toe.

Na 14 mei aanmelden kan uiteraard ook - een TLV aanvragen mag altijd! Wij kunnen dan alleen niet garanderen dat we voor de zomervakantie een besluit hebben genomen.

Wil je het originele bericht lezen? Die stond in de SWV UPDATE van januari.  
Resultaat Centrale Loting en Matching voor plaatsing op voortgezet onderwijs

Op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen. Lees hier het resultaat.
OPROEP

Wil je meedenken over het verder 


ontwikkelen van ibwijs?
Geef je op voor het ontwikkelteam! 
Begin komend schooljaar lanceren we een verbeterde versie van ibwijs. We maken het voor alle scholen in Amsterdam en Diemen dé digitale kennis- en ontmoetingsplek. We zijn op zoek naar mensen die mee willen denken over wat we moeten doen om dat te bereiken.

We willen namelijk dat ibwijs de plek is:

+ die nog beter aansluit bij de wensen die er zijn.
+ waar scholen uit de hele stad elkaars expertise en ervaringen vinden en benutten.
+ die ervoor zorgt dat men elkaar vindt en de samenwerking zoekt.
+ waar iedereen vindt wie en wat hij zoekt als het gaat om passend onderwijs en ondersteuning voor leerlingen.

Dit gaan we doen
Samen bekijken we wat er nu al is, wat de wensen zijn, waarvoor we ibwijs willen inzetten en wat er dus nog beter kan. Wie wil meedenken? Dat hoeven niet alleen ib'ers te zijn. We willen de doelgroep voor ibwijs uitbreiden - iedereen uit het Amsterdamse en Diemense basisonderwijs die geïnteresseerd is in passend onderwijs is welkom.

Geef uiterlijk maandag 19 april door of je mee wil denken, via de onderstaande knop.
Daarna gaan we snel van start!
IK GEEF ME GRAAG OP VOOR HET ONTWIKKELTEAM >>
In voorbereiding:
       
Kwaliteitskader


passend onderwijs - op schoolniveau
 
Het samenwerkingsverband werkt aan een kwaliteitskader passend onderwijs, speciaal bedoeld voor scholen. Het kader voorziet straks ook in een leidraad om het gesprek hierover met elkaar te voeren.

Hierover stellen we drie vragen aan onze beleidsmedewerker Susan Walstra.
1. Waarom een kwaliteitskader passend onderwijs op schoolniveau?
‘Voor veel scholen is passend onderwijs ‘onlosmakelijk’ onderdeel van hun onderwijs. Toch is er reden om de schijnwerper soms wel specifiek op passend onderwijs te richten. Sommige schoolbesturen doen dit ook. Zij bespreken jaarlijks met hun scholen hoe het gaat met passend onderwijs. De geboden basis- en extra ondersteuning komt dan bijvoorbeeld aan bod en de samenwerking met externe partners zoals bijvoorbeeld de jeugdhulp. Dat gesprek vindt nog niet op alle scholen binnen het samenwerkingsverband plaats. En dat is wel waar we naartoe willen.’


2. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
‘Om te zorgen dat het dan tijdens zo'n gesprek over dezelfde onderwerpen gaat, maken we dus een kwaliteitskader passend onderwijs op schoolniveau. Caroline van Amerongen, die hier ervaring mee heeft, heeft een eerste versie opgesteld. Deze hebben we onlangs besproken met de klankbordgroep, een groep ib’ers en een groep directeuren. We hebben daar een aantal goeie suggesties gehoord. Die hebben we al aan het kader toegevoegd.’
 

3. Hoe nu verder?
‘Het kwaliteitskader passen we nu aan op basis van de reacties. Als dit klaar is nemen we het op in het ondersteuningsplan, als onderdeel van de kwaliteitszorg. Hoe we het precies gaan gebruiken en welke afspraken we daarbij maken, gaan we in de in de komende tijd verder bespreken met betrokkenen.’


Wordt vervolgd!
Trainingen voor een sterkere samenwerking tussen ib en OKA 

'De intern begeleider kan

 
het verschil maken en de OKA ook!'
 
In opdracht van het samenwerkingsverband en de gemeente geven Caroline Kooistra en Tanny Bakker samen sinds 2017 trainingen aan intern begeleiders (ib’ers) en ouder- en kindadviseurs (OKA). Het doel? De samenwerking versterken. Praktisch, handelings- en oplossingsgericht.

Caroline Kooistra
(trainer namens Inschoolacademy) vertelt wat zij in deze trainingen ziet gebeuren met de deelnemers. Emmely ten Have (ib’er van de Bijlmerhorst) en Mireille Bijnoe (OKA Bijlmer Oost) volgden samen de training. Wat heeft dit hun samenwerking opgeleverd?
'We zitten vaak op één lijn, 
maar durven elkaar ook kritisch te bevragen.' 
LEES VERDER >>
Ben je ib'er of ouder- en kindadviseur? En zijn jullie allebei geïnteresseerd om samen deze trainingen te volgen? Stuur dan een e-mail naar Patrick Nuyens (p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl). We brengen je dan op de hoogte als de nieuwe trainingen starten.
Een terugblik op de 

Amsterdamse

Conferentie 

      Begaafdheid


Op 8 maart was de Amsterdamse conferentie begaafdheid, met bijna 400 deelnemers. Tijdens deze conferentie konden deelnemers drie panelgesprekken volgen over verborgen (hoog)begaafdheid in het PO en VO. Daarnaast konden ze vragen stellen en informatie uitwisselen via de chat. Daar is veel gebruik van gemaakt!
 
De panelgesprekken gingen over:
  • verborgen (hoog)begaafdheid bij dubbel-bijzondere leerlingen
  • verborgen (hoog)begaafdheid bij meisjes
  • verborgen (hoog)begaafdheid bij leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond
Inleidende filmpjes
Voorafgaand aan de drie gesprekken, werden inleidende filmpjes vertoond. Wil je deze filmpjes bekijken? Dat kan.
BEKIJK DE VIDEO >> VERBORGEN DUBBELBIJZONDERE LEERLINGEN
BEKIJK DE VIDEO >> VERBORGEN HOOGBEGAAFDHEID BIJ MEISJES
BEKIJK DE VIDEO >> HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN MET NIET-WESTERSE ACHTERGROND
Op aanvraag is het mogelijk om de gehele conferentie terug te kijken. Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op met Jelke Martina via j.martina@swvamsterdamdiemen.nl
SAVE THE DATE  - 20 mei 2021

Expertmeeting naar 


 inclusiever onderwijs 

in Amsterdam
 

Bij samen leven hoort samen leren. Hoe kunnen we bijdragen aan inclusiever onderwijs in Amsterdam? In het bijzonder voor kinderen als Malak en Adam, kinderen met een beperking? Wat brengen zij het regulier onderwijs? En wat kunnen we leren van scholen die al inclusief onderwijs bieden?

Hierover gaan we in gesprek tijdens de expertmeeting Naar inclusiever onderwijs in Amsterdam.

Datum: donderdag 20 mei
Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur
Plaats: online
Onder leiding van dagvoorzitter Hanane Abaydi:
- onderzoeken we het thema vanuit wetenschappelijke hoek met Hans Schuman (Hogeschool Utrecht)
- laten we ons inspireren door praktijkvoorbeelden van het PO en VO uit verschillende steden
- en verkennen we hoe we verdere stappen kunnen nemen. 

Binnenkort volgt de officiële uitnodiging met het hele programma. 
We hopen je online te zien op 20 mei!
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam in samenwerking met de samenwerkingsverbanden voor PO en VO Amsterdam Diemen, Stichting Malak, en stichting LeerZaamAmsterdam.
Dit verscheen deze week op ibwijs 

BERICHT 
Resultaat van de Loting en Matching 2021.
PEILING Hoe doet jouw school dit? Quarantaine en sneltesten.
+ VRAAG Hulp gevraagd: hoe regelt jouw school de zorg voor leerlingen met diabetes?
TIP Weekend- en vakantieopvang zonder wachtlijst.
TIP Online overleggen met ouders en externen - praktische tips
+ TRAINING Symposium Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) > donderdag 22 april, van 15.30 tot 17.00 uur.
+ ANNET VERTELT 'We beginnen nu echt te struggelen met het gemis aan fysiek contact.'
BEKIJK DEZE BERICHTEN OP IBWIJS >>
Op ibwijs volgen we in een serie blogs Annet. Zij is een intern begeleider op een basisschool in Amsterdam. Haar echte naam en alle andere voorkomende namen van personen zijn gefingeerd vanwege privacy. De echte identiteit van Annet is bekend bij de redactie. Interview door: Simone van Dijk.
Annet vertelt: ‘We beginnen nu echt te struggelen met het gemis aan fysiek contact. Collega’s geven kortere antwoorden in de video-overleggen dan wanneer we met elkaar in een ruimte bij elkaar zitten en overleggen. Als IB‘er merk ik dat ik in online-teambijeenkomsten meer loop te zenden en minder interactief met mijn collega’s communiceer. Ik zit sowieso veel meer achter mijn bureau dan normaal.

We zien dat we de doelen zoals we die hadden geformuleerd in ons jaarplan niet allemaal gaan halen en staan nu op de bekende T-splitsing: accepteren of toch nu nog dingen proberen in gang zetten.
Zoals de beeldcoaching: dat startten we zo mooi op voor de kerst. De collega’s enthousiast, wij enthousiast, mooie leerdoelen van elke leerkracht en mooie ingangen voor mij als intern begeleider. Van januari tot maart zouden we de tweede ronde doen; dat is niet gebeurd.’ 

En nu? ‘We (mijn directeur, de leerkrachten, ik) vinden dat het voorrang moet krijgen om alsnog die tweede beeldcoachingsronde dit schooljaar te gaan uitvoeren. Daarvoor zullen we ook een paar dingen uit onze agenda moeten schrappen. Ik denk wel dat een extra tussenstap nodig is: ik wil eerst de verbinding terug.' >>>
LEES VERDER OP IBWIJS >>
Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief?

Ontstaat er op jouw school of binnen je bestuur een mooi nieuw initiatief? Is er een ontwikkeling waar je trots op bent? Wij horen dat graag! 
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
We sturen je  iedere maand de SWV UPDATE. Af en toe is dit een speciale themaversie.
In oktober ontvang je onze digitale SWV KRNT. Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de SWV UPDATE om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE SWV UPDATE EN DE SWV KRNT>>
Copyright © 2021 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp