Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
Handreiking Zorgplicht komt eraan
In het nieuwe jaar ontvang je van ons de handreiking zorgplicht. Het biedt scholen en besturen steun bij een eenduidige uitvoering van de zorgplicht. Het laat zien hoe je bij die uitvoering samenwerking en afstemming realiseert. Ook geeft het duidelijkheid over de rol van de scholen, besturen, het samenwerkingsverband en de inspectie. 
Je ontvangt 'm begin januari. Hou je mailbox in de gaten.
Nieuwe handige stukken voor ib'ers
We blijven ontwikkelen. Ook onze documenten voor alle ib'ers. Zo is er nu een 'checklist' die precies aangeeft en toelicht wat nodig is bij een TLV-aanvraag. Op dit moment maken we een document dat je kunt gebruiken bij de TLV-aanvraag van een kind dat op de voorschool zit. En we werken aan een deskundigenadvies dat voor iedereen makkelijker leesbaar is. Hou ibwijs, onze nieuwsbrieven en onze website in de gaten. 
Liesbet Tijhaar stopt als directeur-bestuurder

'Ik draag het stokje over' 

Nog één terug- en vooruitblik op passend onderwijs.
 
Na 6,5 jaar neemt Liesbet Tijhaar afscheid van haar functie als directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband. Zij draagt het stokje vanaf 1 januari 2021 over aan Joost van Caam. Nog één keer blikt Liesbet terug, op dit bewogen afgelopen jaar. Én ze kijkt vooruit, naar de toekomst van passend onderwijs: 'Er liggen mooie uitdagingen!'

Liesbet: 'Wij zijn al weer bijna aan het eind van 2020 en sluiten daarmee een bijzonder jaar af. In 2020 zette het Covid-19 virus alles op zijn kop. Voor alle mensen en sectoren had dit ingrijpende gevolgen. Ook voor het onderwijs.
 
Leerlingen konden een tijd lang niet naar school en kregen onderwijs op afstand. Leerlingen dreigden uit beeld te raken en sommige leerlingen liepen achterstand op. Ook toen de scholen weer openden; kwaliteit en continuïteit bieden blijkt een opgave.

Dit doet een enorm beroep op iedereen die in en rond het onderwijs werkzaam is. Ik heb er bewondering voor dat zij in deze tijd zo veel vindingrijkheid, doorzettingsvermogen, volharding en betrokkenheid tonen. Dit alles om leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden en te blijven ondersteunen. Laten we die inzet waarderen en koesteren.' >>>
LEES VERDER >>
Per 1 februari 2021 heeft de

dyslexie poortwachter


een uitgebreidere rol

Alle Amsterdamse scholen leggen hun aanvragen voor diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) voor aan de 'poortwachter'. Onlangs besloten de schoolbesturen deze poortwachtersfunctie per februari 2021 uit te breiden. Marjolijn Clevers - coördinator dyslexie - stelt zich voor én vertelt meer. Wat houdt de poortwachtersfunctie eigenlijk in? Wat verandert er? En waarom? 

Wat is de rol van een poortwachter eigenlijk?

‘De poortwachtersfunctie houdt in dat aanvragen voor diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) moeten worden voorgelegd aan ons samenwerkingsverband –
als poortwachter – voor een akkoord voor diagnostiek van EED. Met een akkoord kunnen ouders hun kind aanmelden bij een dyslexiezorgaanbieder voor diagnostiek en eventueel behandeling.’

Wie vervult die poortwachtersrol?
‘Twee collega’s zijn betrokken bij het behandelen van de aanvragen. De poortwachtersrol is één fulltime functie. Nicole van Hecke vervult deze sinds de taak bij ons samenwerkingsverband ligt. We hebben op dit moment een vacature voor een tweede collega.’ >>>
LEES VERDER >>
Dit doen we vanaf 1 februari 2021 ook als poortwachter dyslexie:
  • We zijn telefonisch bereikbaar voor vragen van scholen.
  • We bieden hulp bij de totstandkoming van een compleet dossier.
  • Bij een niet akkoord voor diagnostiek bespreken we het besluit en advies ook telefonisch.
  • We verwachten structureel de termijn van vier werkweken voor de beoordeling van een compleet dossier te halen.
Update: hoe staat het met de overgang van het groeidocument naar
            ParnasSys-Kindkans?

Nog slechts 15 van de ruim 220 basisscholen moeten zich aanmelden voor de aanpassing van Parnassys en de training in het gebruik van Parnassys en Kindkans. Dit betekent dat we de planning wel gaan halen: dit schooljaar kan elke school van de nieuwe werkwijze gebruik maken.

Lees verder voor vier nieuwtjes én een vraag.

LEES VERDER >>
'Ouders voelen zich gehoord, gezien en gesteund bij de zorgen rondom hun kind.

Een  
positieve

        kickstart
 
dus'
 
Sinds schooljaar 2019-2020 werken beide SBO-scholen in Amsterdam Zuidoost en MOC 't Kabouterhuis samen in een pilot voor hun gemeenschappelijke doelgroep: jonge risicokinderen. 

Er is aandacht voor ondersteuning aan het gezin, het individuele kind en het kind in een groepssituatie. Een jaar na de start is de eerste tussenevaluatie geweest. Wat zijn de uitkomsten tot nu toe? We spreken met Desiree van Middelkoop (directeur SBO Prof. Dr. I.C. van Houteschool) en Marieke Overkamp (Regiomanager Organisatie van MOC 't Kabouterhuis). 'We versterken elkaar en daardoor leren we van elkaar.'
LEES VERDER >>De pilot van de SBO-scholen in Zuidoost en MOC 't Kabouterhuis bestaat uit drie onderdelen:
 
 
1. Kortdurende gezinsbegeleiding
2. Gespecialiseerde groepstraining
3. Warme overdracht
Save the date!
            speciaal onderwijsevent
- in de herkansing


In 2020 kon het vanwege de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan, maar op woensdag 24 maart 2021 gaat het in de herkansing - voor alle geïnteresseerde betrokkenen bij passend onderwijs: het speciaal onderwijsevent met als thema 'Leerling aan zet'.

De organisatie (het speciaal onderwijs in Amsterdam, de samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs en de gemeente Amsterdam) zorgt voor een mooi, inspirerend en volledig online programma.

Speciaal voor nieuwe ib'ers en directeuren:

maak online kennis met het  samenwerkings-verband

Save the date!


In een groot samenwerkingsverband als dat van ons - ruim 220 scholen! - wisselen ib'ers en schooldirecteuren met regelmaat. 

Voor de nieuwe ib'ers en directeuren organiseren wij een online kennismaking. Wie zijn wij? Wat doen we precies? Wat kunnen scholen (wel en niet) van ons verwachten? 

Noteer donderdag 4 februari 2021 van 14.00 tot 15.30 uur vast in je agenda! 
Je hoort in januari meer van ons. 
Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief?

Ontstaat er op jouw school of binnen je bestuur een mooi nieuw initiatief? Is er een ontwikkeling waar je trots op bent? Wij horen dat graag! 
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
Je ontvangt vier keer per jaar een algemene nieuwsbrief
In december, februari, april en juni.

Werk je op een school? We sturen je dan ook de SWV UPDATE, speciaal voor scholen. 
Die ontvang je een aantal keer per jaar, tussen de algemene nieuwsbrieven door.

In oktober ontvang je onze digitale SWV KRNT. Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 

 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Copyright © 2020 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp