Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
IN DEZE SWV UPDATE

Uit de centrale organisatie
1. Nieuwe directeur-bestuurder Joost van Caam stelt zich voor.
2. Ben je een nieuwe ib'er? Vindjeweg maakt je wegwijs in Amsterdam en Diemen.
3. Verstuur vóór 14 mei 2021 je aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.

Uit de stad
Noodopvang én meer bij de Urban Talent Academy.

Training & bijeenkomsten
1. Extra trainingen ParnasSys/Kindkans. Om op te frissen of voor nieuwe teamleden.
2. De Amsterdamse onderwijsconferentie begaafdheid - save the date!

Tot slot
- Dit verscheen deze week op ibwijs.
- Annet vertelt: een voorproefje.

Heb je dit bericht niet zelf ontvangen, maar van een collega? Schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan helemaal onderaan deze SWV UPDATE. Veel leesplezier.
Online kennismaking met ons swv verplaatst
We verplaatsen de aangekondigde online kennismaking met ons samenwerkingsverband (4 februari) voor nieuwe ib'ers en schooldirecteuren naar een moment later dit schooljaar. Je hoort zo snel mogelijk van ons wanneer dit is!
Nieuw! Aanvraag TLV bij leerling voorschool
Doe je een TLV-aanvraag voor een leerling die van de voorschool komt? We hebben in een checklist op een rijtje gezet welke informatie daarvoor belangrijk is. Ook maakten een format dat je kan helpen alle informatie te bundelen (of deels in te laten vullen door de voorschool). 
Geen speciaal onderwijsevent 2021
Helaas gaat het speciaal onderwijsevent van 2021, dat gepland stond op 24 maart, niet door. De coronamaatregelen laten een event zoals we dat willen organiseren niet toe. We gaan ervan uit dat we in maart 2022 weer een mooie dag kunnen organiseren. 
Leuke video over het praktijkonderwijs
In deze video vertellen twee leerlingen wat het praktijkonderwijs in Amsterdam biedt. Deze video is geschikt om te laten zien aan de kinderen in de klas. En voor ouders van leerlingen met het advies voor praktijkonderwijs. Zo kunnen zij zich een goed beeld vormen!
Open dagen VO in tijden van corona
Vanwege het coronavirus zijn de open dagen voor het VO niet zoals andere jaren. Iedere school doet dit op een andere manier. Ouders en leerlingen hebben jouw hulp dit jaar extra nodig. Hoe kun jij helpen? Alle informatie en tips lees je in deze brief van het SWV VO. 
Nieuw! Format deskundigenadvies
We hebben het format van ons deskundigenadvies verbeterd. De inhoud is hetzelfde. De structuur is helder, beter leesbaar en overzichtelijker. Zo hopen we dat het advies gemakkelijker te lezen is door alle partijen. Op dit punt blijven we ons de komende tijd ontwikkelen. 
Nieuwe directeur-bestuurder
       
Joost van Caam


stelt zich voor
 
Sinds 1 januari 2021 heeft ons samenwerkingsverband een nieuwe directeur-bestuurder: Joost van Caam.

Hij stelt zich voor, vertelt over zijn achtergrond, wat zijn morele kompas bepaalde en hij kijkt vooruit naar zijn eerste grote uitdaging in Amsterdam en Diemen: ‘De doelstelling van passend onderwijs is simpel, maar de uitvoering complex.’
LEES VERDER >>
    Ben je een nieuwe ib'er?

Speciaal voor ib'ers: VIND JE WEG maakt je wegwijs in Amsterdam en Diemen
 
Ben je een nieuwe ib’er op een basisschool binnen ons samenwerkingsverband? Dat kan betekenen dat je een beginnende ib’er bent, maar het kan ook zijn dat je een ervaren ib’er bent die voor het eerst op een Amsterdamse of Diemense school aan het 
werk gaat. In ieder geval: We wensen je veel werkplezier!

 
Deze vindjeweg is bedoeld om je wegwijs te maken in ons grote samen­werkingsverband. We geven je globale informatie, tips én de plekken waar je meer informatie kunt vinden.

Stuur deze gerust door naar collega's die het kunnen gebruiken! 
LEES EN/OF PRINT HIER DE VINDJEWEG IN AMSTERDAM EN DIEMEN >>
Dit vind je in de wegwijzer:
1. Wie het samenwerkingsverband precies is en wat het doet (in het kort + feitjes).
2. Informatie over zorgplicht, verschillende vormen van onderwijs, de toelaatbaarheidsverklaring en nog veel meer. 
3. Een overzicht van de expertise binnen ons samenwerkingsverband.
4. De belangrijkste partners op een rijtje, inclusief contactgegevens.
5. Een overzicht van de plekken waar je (per onderwerp) terecht kunt met vragen.
Verstuur vóór 14 mei 2021 je aanvraag voor een

toelaatbaarheids-verklaring

De periode voor de zomervakantie is voor scholen een extra drukke tijd in het jaar. Wij merken dat het de periode is dat we de meeste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangen.

Uiteraard vinden we het belangrijk voor de leerling, zijn ouders en de school dat de overstap naar een nieuwe school zo goed mogelijk verloopt. We willen daaraan bijdragen door zo veel mogelijk van de TLV-aanvragen voor de zomervakantie af te ronden. Daarom zijn we er op tijd bij om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen.
We verzoeken je om de aanvraag voor een TLV met alle benodigde informatie en vóór 14 mei 2021 naar ons te versturen. Dan hebben we de mogelijkheid om binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken - vóór de zomervakantie - tot een besluit te komen.
We realiseren ons dat dit door de situatie rondom corona minder makkelijk te realiseren is dan andere jaren. We hebben er begrip voor als aanmeldingen na 14 mei 2021 worden opgestuurd. We gaan ons optimaal inzetten om voor zoveel mogelijk aanvragen voor de zomervakantie tot een besluit te komen. Je kan ons daarbij helpen door ervoor te zorgen dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is. 
We doorlopen graag met jou en ouder(s) samen een zorgvuldig traject. Daarbij helpt het volgende:  
  • Zorg ervoor dat de aanvraag goed onderbouwd is. Om een goed advies te kunnen geven over de beste onderwijssetting voor de leerling, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van zijn onderwijsbehoefte. Zorg daarom dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is.
  • Stuur de aanvraag zo vroeg als mogelijk toe. Als we een aanvraag tijdig ontvangen, hebben we – als dat nodig is – voldoende tijd om betrokkenen te spreken, aanvullende informatie te verzamelen en tot een passend onderwijsadvies voor de leerling te komen. Ook helpt het de scholen voor speciaal (basis)onderwijs om te anticiperen op het aantal inschrijvingen dat zij het komende schooljaar kunnen verwachten.  
LEES HIER WELKE INFO NODIG IS VOOR EEN TLV-AANVRAAG >>
Noodopvang én meer bij de 

Urban Talent Academy
 
 
Sinds een paar jaar heeft de Mr. de Jonghschool een samenwerking met de Urban Talent Academy. Het begon
met ondersteuning van één leerling. Inmiddels heeft het zich uitgebreid tot een continue samenwerking op verschillende gebieden, die ook tijdens de lockdown van meerwaarde is.


We bekijken die samenwerking vanuit vier kanten, met Mira Mellema (eigenaar van de Urban Talent Academy), Tessa Hoedemaker (orthopedagoog van de Mr. de Jonghschool), Cindy Bootsman (orthopedagoog van de Opvoedpoli) én natuurlijk één van de
leerlingen, Maryn: ‘Bij de Urban zijn ze niet echt streng, maar wel heel duidelijk.'
LEES VERDER >>
BEKIJK HIER DE WEBSITE VAN DE URBAN TALENT ACADEMY >>
Extra trainingen 

ParnasSys/
Kindkans


Om op te frissen of voor nieuwe teamleden
 
In de achterliggende periode (2018-2020) is op (inmiddels bijna alle) scholen ParnasSys zo aangepast dat de gevoerde administratie eenvoudig gebruikt kan worden voor de aanvraag van een TLV bij het samenwerkingsverband of extra ondersteuning bij het steunpunt of schoolbestuur.

Nieuw personeel op school?
Mogelijk is op jouw school na de eerste training ander personeel komen werken, die niet eerder getraind zijn in het gebruik van ParnasSys of Kindkans. Wellicht zijn er collega’s die deze manier van werken nog niet voldoende onder de knie hebben en wensen deze training nogmaals mee te maken.
We organiseren extra trainingen
Daarom organiseren we de komende periode verschillende trainingen. Deze trainingen kunnen worden gevolgd door nieuwe directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en administratieve krachten, maar ook door collega’s die deze training nogmaals wensen te volgen.
Dit zijn de onderwerpen
  • Training 1 – Groepskaart van ParnasSys, Ontwikkelingsperspectief en KindKans. Minder administratie en meer overzicht.
  • Training 2 – Hoe kan de administratieve kracht meehelpen aan actueel leerlingdossier, samenwerken met leerkracht en ib t.b.v. interne en externe ondersteuning?
  • Training 3 – Toetsresultaten betekenisvol maken
LEES MEER OVER DE TRAININGEN EN GEEF JE OP >>
De Amsterdamse onderwijsconferentie 
            begaafdheid

- save the date: 8 maart!


Op maandag 8 maart - in de week van het hoogbegaafde kind - organiseren de Amsterdamse Klas, de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs Amsterdam Diemen en Het ABC gezamenlijk een conferentie over verborgen (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs. Met dit initiatief pakken we de draad op van de conferentie van 9 april 2020 die helaas niet door kon gaan tijdens de eerste lockdown.

De online conferentie van 8 maart bestaat uit drie achtereenvolgende (gespreks)sessies die aansluiten op het overkoepelende thema ‘Verborgen (hoog)begaafdheid'.

Ben je leerkracht van groep 7 of 8 óf een ib'er? Noteer dan maandag 8 maart, tussen 16.00 tot 21.00 uur vast in je agenda. Meer informatie volgt!
HET PROGRAMMA - een voorproefje

De drie sessies:

1. verborgen hoogbegaafdheid bij meisjes 
2. verborgen hoogbegaafdheid bij dubbel-bijzondere leerlingen 
3. verborgen hoofbegaafdheid bij leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond 

Drie experts leiden de deelthema’s in met een filmpje en gaan vervolgens in gesprek met ervaringsdeskundigen, waaronder docenten/leerkrachten, leerlingen en ouders. Als deelnemer kun je zelf ook vragen stellen aan het panel via de chat.
Dit verscheen deze week op ibwijs 

BLOG
Annet Vertelt, over haar ervaringen tijdens de tweede scholensluiting.
UITNODIGING Kennisdeling 'traumasensitief onderwijs'.
HANDREIKING ZORGPLICHT Voor iedereen in het Amsterdamse en Diemense onderwijs.
BERICHT MET TIP Luchtig, leuk contact online met je leerlingen.

OPROEP - Vind je het leuk om als deskundige bijvoorbeeld een blog te schrijven? Laat het ons weten.
GA DIRECT NAAR IBWIJS EN MAAK BINNEN 2 MINUTEN JE PROFIEL AAN >>
Vertel ‘s, hoe gaat het in deze periode van schoolsluiting en online-afstandsonderwijs met jou en je collega’s? Hoe organiseren jullie een en ander? Bemerk je opvallende verschillen met de vorige periode van online-afstandsonderwijs? 'Het gaat eigenlijk heel goed! We konden natuurlijk putten uit de ervaringen van vorige keer maar we organiseren het voor een deel toch wel echt anders dan tijdens de vorige scholensluiting. De vorige keer gaven de collega’s vanuit huis online les en was de noodopvang klein georganiseerd. Nu geven nagenoeg alle leerkrachten hun online-lessen vanuit de klas, in een duidelijk rooster met tijdsblokken van twee uur. Het lesgeven gaat gewoonweg echt veel beter vanuit het klaslokaal en er zitten altijd een paar kinderen vanuit de noodopvang in je les waardoor je meteen beter (dan met 30 schermpjes) ervaart hoe een instructie aan komt.

Het komt de kwaliteit van de online-lessen ten goede. Door de tijdsblokken van twee uur hebben we bovendien tot nu toe altijd voldoende capaciteit voor de noodopvang. Iedereen wíl graag meedraaien in de
noodopvang: we zien bovenbouwleerkrachten een tijdsblok met kleuters werken en andersom, de vakleerkrachten draaien fulltime in de noodopvang mee en natuurlijk ook onze onderwijsassistenten.

Een bonus is gebleken dat we zo allemaal een kijkje in elkaars keuken krijgen; daar gaan we ook na de scholensluiting profijt van hebben. Het werkplezier is duidelijk vergroot; we hebben contact met kinderen en met elkaar. Gaf in de eerste periode vorig jaar nog iedereen naar eigen inzicht de online-schooldag vorm, nu is er veel meer afstemming tussen parallelcollega’s en team-breed. In de eerste periode hoorden we de ouders ook regelmatig over de verschillen: in ene groep zes was er een uurtje contact in de meet en bij de andere groep zes was de leerkracht nagenoeg de hele dag online met de leerlingen.'

Hoe is jullie contact met de ouders? 'Ouders zijn meer tevreden dan vorige keer, maar collega’s hebben soms wel het gevoel dat bij hun online-instructie erg veel extra ogen meekijken. Zo vertelde een leerkracht >>>
LEES VERDER OP IBWIJS >>
Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief?

Ontstaat er op jouw school of binnen je bestuur een mooi nieuw initiatief? Is er een ontwikkeling waar je trots op bent? Wij horen dat graag! 
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
We sturen je de SWV UPDATE, speciaal voor scholen. 
Die ontvang je een aantal keer per jaar, tussen de algemene nieuwsbrieven door.

Ook krijg je vier keer per jaar een algemene nieuwsbrief
In december, februari, april en juni.

In oktober ontvang je onze digitale SWV KRNT. Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE SWV UPDATE & ALGEMENE NIEUWSBRIEF >>
Copyright © 2021 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp