Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
Nieuwe website
We werken op dit moment hard aan onze nieuwe website. Een mooie site die aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Met helder taalgebruik, een overzicht van alle scholen en een link naar hun ondersteuningsaanbod, verhelderende filmpjes en handige informatie voor iedereen die met ons te maken heeft.
Vanaf 1 september online!
... een nieuw plan
Het afgelopen jaar hebben we samen met mensen uit het onderwijs en partners uit de jeugdhulp, de gemeenten en ouders (bedankt!) gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan voor de komende vier jaar. Op dit moment zijn de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband het nog niet eens over het plan. We zetten samen stappen om hieruit te komen. We kijken ernaar uit om met de uitvoering van het plan aan de slag te gaan.
... én een nieuw logo
Bij een nieuwe website en een nieuw ondersteuningsplan hoort een nieuw logo. Een logo dat staat voor onze kernwaarden: samen, deskundig, helder en dynamisch.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar vind je ons nieuwe logo terug in al onze stukken. 

 
'Binnen alle ontwikkelingslijnen rondom 

(hoog)begaafde
leerlingen


voeren we op dit moment activiteiten uit'
 
Tot en met juli 2023 ontvangt ons samenwerkingsverband subsidie voor (hoog)begaafde leerlingen, vanuit het ministerie van OCW. Wat is daar tot nu toe mee gedaan? En wat gaat er op korte termijn nog gebeuren? Onze projectleider Jelke Martina-Doodkorte vertelt.

Jelke: 'Binnen alle ontwikkelingslijnen voeren we op dit moment activiteiten uit. Zo heeft al een onderzoek plaatsgevonden rondom de overgang PO-VO voor jonge hoogbegaafde leerlingen, zijn we gestart met een onderzoek naar dubbel bijzonder leerlingen én komen er volgend schooljaar weer opleidingsmodules beschikbaar om de expertise rondom (hoog)begaafde leerlingen te vergroten.'
LEES VERDER >>
LEES MEER OVER DE OPLEIDINGSMODULES EN MELD JE AAN
Op deze ontwikkelingslijnen zetten we in:
  1. De overgang PO-VO
  2. De onderwijsbehoefte van dubbel bijzondere leerlingen
  3. Expertise delen en uitbreiden
Save the date!
            speciaal onderwijsevent
- in de herkansing


In 2020 kon het vanwege de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan, maar op woensdag 24 maart 2021 gaat het in de herkansing - voor alle geïnteresseerde betrokkenen bij passend onderwijs: het speciaal onderwijsevent met als thema 'Leerling aan zet'.

De organisatie (het speciaal onderwijs in Amsterdam, de samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs en de gemeente Amsterdam) doet er alles aan om het programma in ongewijzigde vorm te presenteren.

Denk aan verschillende interessante sprekers en workshops over bijvoorbeeld traumasensitief onderwijs, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid, executieve functies, gedrag en eigenaarschap, hoogbegaafdheid in het onderwijs en thuiszittersaanpak. Of ga op 'speeddate' om de juiste partner op het gebied van motoriek te ontmoeten, en ervaar hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. 

Na de vakantie ontvang je meer informatie.
Voorlichting over de overstap 

van po naar vo


Terwijl de leerkrachten van de groepen 8 samen met de VO-scholen net de warme overdracht van de overstappers achter de rug hebben, vragen we de ib'ers en leerkrachten van groep 7 en 8 alweer aandacht voor de nieuwe lichting overstappers in het aankomende schooljaar.

We gaan - net als vorig schooljaar - nieuwe en geroutineerde leerkrachten van groep 7 en 8 en ib'ers op verschillende momenten en manieren voorlichten over de overstap van het primair- naar het voortgezet onderwijs.

Lees verder en schrijf de data (in september, november en januari) vast in je agenda. Geef ze vooral ook door aan collega's voor wie deze bijeenkomsten belangrijk zouden kunnen zijn. 
LEES VERDER >>
'Sinds Liam in DeTaalklas zit, gaat hij

met sprongen
vooruit.
'
 
Leerkracht Nanda spreekt met Elsbeth. Zij is de moeder van Liam (5 jaar). Sinds 8 maanden maakt Liam, samen met vijf andere kinderen, gebruik van DeTaalklas.


Hoe ben je met Liam bij DeTaalklas terecht gekomen?
'Hiervoor ging Liam naar de vroegbehandeling van Kentalis. Uit tests bleek dat hij tussen wal en schip viel. Hij kreeg een advies voor cluster 2, maar daar was hij volgens mij zelf niet aan toe. Toen kwam cluster 4-PI ter sprake. Ik ben gaan rondkijken en kwam bij de Van Detschool terecht. Tijdens de rondleiding hoorde ik over DeTaalklas. Daarom heb ik voor deze school gekozen. Volgens mij kon Liam daar veel aan hebben.'

Wat zijn je ervaringen tot nu toe? 
'Sinds hij hier op school zit, gaat Liam met sprongen vooruit. Dat merk ik ook thuis; hij praat meer en beter. Hij ontwikkelt zich supergoed.' >>

 
LEES VERDER >>
De Van Detschool en de Alexander Roozendaalschool werken samen in 
                   DeTaalklas 
 
Dit is het.
Voor leerlingen van 4 tot 7 jaar die een gedragsstoornis en een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is er DeTaalklas. Hierin bieden de Van Detschool (cluster 4 PI) en de Alexander Roozendaalschool (cluster 2) samen onderwijs binnen een talige en gestructureerde leeromgeving. 


Het doel?
Na maximaal twee schooljaren is het duidelijk wat voor de leerling de best passende vorm van onderwijs is. De verwachting is dat veel van de leerlingen uitstromen naar een cluster 2 of een cluster 4 school.
LEES MEER OVER DETAALKLAS
'Dankzij de robot kon hij ook een lesje 

meedoen als
we in het 
ziekenhuis waren,


zonder dat we iets extra's mee hoefden te nemen.' 


Adam was 8 jaar toen hij de diagnose Acute Lymfatische Leukemie kreeg. Een zware tijd met een aantal zeer ernstige complicaties volgde.

Tijdens zijn behandeling en revalidatieperiode maakte hij, samen met zijn school het Cheider, gebruik van een AV1-robot. Zo kon hij af en toe een lesje meedoen. De leerkracht en de moeder van Adam vertellen hierover. 

LEES VERDER >>
De oren, ogen en stem van het kind

Als een kind de lessen tijdelijk niet zelf kan bijwonen, bijvoorbeeld omdat hij erg ziek is of als zijn gedrag het niet mogelijk maakt, kan een AV1 zijn plaats innemen. De AV1 is een robot die de aanwezigheid op afstand mogelijk maakt. Zo kunnen kinderen met behulp van een app op hun telefoon of tablet toch de lessen volgen.

Ons samenwerkingsverband beschikt over vier robots. De robot is de oren en ogen in de groep, AVG-proof en ziet er ook nog eens leuk uit.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om een robot in te zetten voor leerling in jouw klas? Neem dan gerust contact op.

Samen bereik je meer!
Nieuw voor ib'ers vanaf komend schooljaar: wat speelt op jouw school, komt direct terug op ibwijs

Jij weet als ib'er: elk schooljaar kent in een cyclus een aantal terugkerende thema's. Vanaf komend schooljaar sluiten we op ibwijs aan bij deze cyclus en zetten we iedere maand een thema centraal.

Binnen ieder thema vind je tips en adviezen van (ervarings)deskundigen en blogs van gastschrijvers. We willen je uitnodigen om ook, nee júist, jouw ervaringen en vragen te delen op ibwijs. Je mede-ib'ers kunnen hier vanuit eigen ervaring en expertise op reageren en we zorgen dat andere deskundigen actief deelnemen. 
Zo start het nieuwe schooljaar
De periode van de start van het schooljaar tot aan de herfstvakantie noemen we
de gouden weken.
.
Je zult herkennen dat centraal hierin staan:
  • Pedagogisch handelen en groepsvorming
  • Startgesprekken met ouders en leerlingen
  • Afstemmingsoverleg en samenwerking met externen. 
Wat is deze weken voor jou belangrijk? Waar loop jij tegenaan? Of waar liep jij tegenaan, maar heb je inmiddels een weg in gevonden? Wat kun je in deze periode gebruiken van je mede-ib'ers of andere deskundigen? We zien je graag terug op ibwijs.
Oproep - Wil jij jouw ervaringen in de gouden weken delen? Mogen wij jou 'volgen'?
Of vind je het leuk om als deskundige bijvoorbeeld een blog te schrijven? Laat het ons weten.
GA DIRECT NAAR IBWIJS EN MAAK BINNEN 2 MINUTEN JE PROFIEL AAN
ONTSTAAT OP JOUW SCHOOL OF BINNEN JE BESTUUR EEN MOOI NIEUW INITIATIEF? IS ER EEN ONTWIKKELING WAAR JE TROTS OP BENT? WIJ HOREN DAT GRAAG!
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
We sturen je vier nieuwsbrieven per jaar. In december, februari, april en juni.
In oktober ontvang je onze digitale krant. Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Copyright © 2020 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp