Copy
View this email in your browser
Projekat AGRISCAPE&ME realizuju organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj,Kulturno zavičajno udruženja NAPREDAK Gornja Lastva i Maslinarsko društvo „Boka“ – Boka Kotorska. Saradnik na projektu je Mreža za ruralni razvoj Crne Gore.
Projekat AGRISCAPE&ME- Obnova tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža za održivu poljoprivredu realizuje se iz sredstava Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije, bivše jugoslovenske republike Makedonije, Kosova i Crne Gore, predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije.
Ciljevi projekta AGRISCAPE&ME su jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave kulturnom baštinom, pejzažom i poljoprivredom  i stvaranju platforme relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja koja će doprinijeti unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom u cilju razvoja održive poljoprivrede u Crnoj Gori. Više o projektu možete naći na zvaničnom web sajtu: www.agriscape.org
 

Novosti projekta AGRISCAPE&ME

JUN 2018

OTVARANJE IZLOŽBE "SVIJET TERASASTIH PREDJELA"

U okviru izložbe “Svijet terasastih predjela” predstavljeni su i terasasti poljoprivredni pejzaži Crne Gore. Izložba “Svijet terasastih predjela”, koju je pripremila Regija Veneto u saradnji sa Italijanskom sekcijom Svjetske alijanse terasastih predjela i organizacijom ITALIA NOSTRA, nastala je 2013. godine u okviru III Međunarodnog skupa o terasastim predjelima koji je bio organizovan u Veneciji i Padovi. More info >>>
 

TERASASTI POLJOPRIVREDNI PEJZAŽI CRNE GORE U OKVIRU IZLOŽBE "SVIJET TERASASTIH PREDJELA"

Izuzetna univerzala vrijednost područja Kotora se ogleda u: „kvalitetu njegove arhitekture u fortifikovanim i otvorenim gradovima, naseljima, palatama i manastirskim kompleksima, te njihovoj harmoničnoj integraciji sa kultivisanim terasastim predjelom na obodima visokih kamenitih planina.“ dio je argumentacije pri upisu Područja Kotora na listu UNESCO. Primjeri terasastih vrtova u Crnoj Gori predstavljeni su u okviru izložbe "Svijet terasastih vrtova", koja donosi terasaste pejzaže iz cijelog svijeta.  More info >>>

 

KONSULTATIVNI SASTANAK O IZRADI "PREPORUKA ZA POBOLJŠANJE OKVIRA ZA ZAŠTITU, PLANIRANJE I OBNOVU TRADICIONLANIH POLJOPRIVREDNIH PEJZAŽA U CRNOJ GORI" 

 

U Podgorici je 18. maja 2018. godine, u prostorijama EU info centra, održan konsultativni sastanak vezano za izradu „Preporuka za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori“. Konsultativnom sastanku su uz članove radnog tima koji je angažovan na pripremi preporuka bili prisutni predstavnici: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. More info >>>
 

URBANISTIČKI PROJEKAT REVITALIZACIJE 13 AMBIJENTALNIH CJELINA U TIVATSKOJ OPŠTINI 

Opština Tivat je osamdesetih godina prošlog vijeka pristupila izradi Urbanističkog projekta revitalizacije 13 ambijentalnih cjelina u opštini Tivat, prepoznajući značaj njihove zaštite i očuvanja za vrijeme koje je tek imalo doći. Iako se tada ni na međunarodnom nivou još uvijek nije promovisao značaj očuvanja kulturnog pejzaža, tadašnji su gradski oci vizionarski pristupili projektu, koji je za cilj imao vratiti život u selo, koje je već tada odumiralo uslijed industrijalizacije, što je posebno ubrzao pogubni potres, koji je Crnu Goru zadesio 1979. godine. Projekat, na žalost, nikada nije sproveden do kraja, ali predstavlja savršenu osnovu za promišljanje i planiranje kako da baštinu naših predaka upregnemo u svrhu razvoja. More info >>>

 

ODRŽAVANJE TRADICIONALNOG PEJZAŽA- MASLINJAK PORODICE MORIC U SELU TIĆI NA LUŠTICI

Porodica Moric jedini je sertifikovani proizvođač organskog maslinovog ulja u Crnoj Gori. Turizmolog dr. Ilija Moric sa familijom razvija porodično gazdinstvo, gdje gostima, najvećim dijelom grupama sa kruzera, osim domaćih delikatesa, nude i priliku da dožive Lušticu i Boku sa svim segmentima tradicije- od očuvanih tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža, preko detalja vernakularne arhitekture, vrijedne zbirke upotrebnih predmeta, autentične priče o životu sela nekad i danas. More info >>>This project is funded by the European Union.


This newsletter has been produced with the assistance of the European Union, ORCA and partners of a regional Consortium, implementing the “Sustainable Agriculture for Sustainable Balkans: Strengthening advocacy capacities of CSOs and developing policies in the Western Balkans” project. The contents of this newsletter are the sole responsibility of EXPEDITIO, NAPREDAK Gornja Lastva and Olive Growers Association BOKA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, ORCA or the partners of the Consortium.
Copyright © 2018 EXPEDITIO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp