Copy
View this email in your browser
Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Van de één op de andere dag zijn we gedwongen grotendeels vanuit huis te werken. Het is verrassend hoe snel maar ook vrijwel probleemloos dit gemeengoed is geworden. We reizen veel minder voor ons werk en overleggen verlopen vaak efficiënter. Ondertussen is er een nieuw teamlid bij ons begonnen als engineer energie optimalisatie gebouwen. Zij is volledig remote ingewerkt en heeft tot op heden nog geen collega live gezien! Natuurlijk gaan we hier wel invulling aan geven, al was het maar omdat dit leuk en gezellig is. Verrassend is wel dat zij probleemloos haar rol heeft opgepakt en dat haar inwerkperiode, ik durf het bijna niet te zeggen, efficiënter is verlopen. We hebben hier veel van geleerd en gaan dit zeker gebruiken naar de toekomst toe.

Cloud Energy Optimizer heeft met behulp van de subsidie van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) de afgelopen jaren bewezen een besparing te realiseren van 10-40% op klimatiseren van gebouwen. Doorgaans is de besparing 20% dankzij het slim toepassen van zelflerende software bij een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Het is noodzakelijk om éénmaal op locatie te komen voor het plaatsen van de Cloud connector bij het gebouwbeheerssysteem. Verder kunnen we beheer en onderhoud, updates en verdere optimalisaties en overleggen allemaal remote doen.De overheid heeft aangegeven dat er niet getornd zal worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Kantoren moeten energielabel C hebben in 2023 en de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 wordt voor zowel nieuw- als bestaande bouw van kracht vanaf 1 januari 2021.

Marktonderzoek leert dat ca. 60% van het Nederlandse vastgoed op dit moment niet voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voor banken is dat een probleem omdat zij alleen maar vastgoed mogen financieren dat voldoet aan de wet- en regelgeving. Aan de andere kant kan je je natuurlijk op ethische gronden afvragen of het wenselijk is een goed energielabel te hebben, waarvan bekend is dat het operationele energielabel veel slechter is. Leg het maar eens uit aan je kinderen als je hier verantwoordelijk voor bent…

Ben je benieuwd geworden naar Cloud Energy Optimizer en wil je er meer van weten? Mail dan even wanneer je beschikbaar bent voor een eerste digitale kennismaking met eigen kop koffie of thee: Mail Michel

Nieuwe klanten
Cloud Energy Optimizer heeft de afgelopen jaren al mooie resultaten behaald voor diverse gemeentehuizen, kantoren, universiteiten, scholen, werkplaatsen, winkels en warehouses.

De afgelopen weken zijn we o.a. operationeel geworden bij deze klanten:En hieronder een aantal van de nieuwe projecten waar we nu aan werken:
 


 

Optimaliseren binnenklimaat steeds belangrijker

Cloud Energy Optimizer is een online dienst die het gebouwbeheersysteem van aanvullende informatie voorziet waardoor dit systeem de klimaatinstallaties nog beter kan aansturen. Tot voor kort stonden het realiseren van energiebesparing en comfortverbetering centraal.

Inmiddels wordt het optimaliseren van het binnenklimaat van gebouwen steeds belangrijker en krijgt de gezondheid in gebouwen steeds meer aandacht. Denk hierbij aan een binnenklimaat met een juiste luchtvochtigheid die goed is voor de mens maar waarmee virussen slechter kunnen omgaan. Ook de hoeveel fijnstof is beinvloedbaar door de regelstrategie.

Cloud Energy Optimizer gaat een actieve rol innemen door te onderzoeken of we met onze algoritmes in de toekomst kunnen sturen op een voor uw gezondheid gunstig en optimaal binnenklimaat. We houden u op de hoogte.

Gebouw (deels) leeg door Corona: schakel eenvoudig af en op zonder aanpassingen in het GBSDoor de huidige maatregelen wordt noodgedwongen heel anders met de bezetting van gebouwen omgegaan, waardoor het klimaat in het gebouw ook heel anders wordt. Er is veel minder warmte in het gebouw doordat er veel minder gebruikers zijn. Dus geen warmte van mensen, computers, printers en of andere apparatuur. Maar er is ook minder geluid en beweging. Feitelijk wordt er nu meer energie verbruikt doordat er minder restwarmte is. Ons advies met de huidige maatregelen blijft dan ook om, indien van toepassing, zoveel mogelijk delen van het gebouw af te schakelen.

Thermische traagheid
Laat de LBK wel elke dag (of om de dag) even draaien om lucht te verversen (muffe geur) en om te voorkomen dat de kleppen vast gaan zitten. Nu de winter voorbij is, kunnen ook de bezette delen prima verder zakken in temperatuur (nacht verlaging) tot wel 12 graden. Houd daarbij rekening met de thermische traagheid van het gebouw. Een gemiddeld gebouw is na 5 dagen namelijk zijn massa warmte kwijt. Het duurt dan - na inschakeling - langer tot de temperatuur gevoelsmatig weer goed is. Nu in de lente zijn de gevolgen niet groot, maar houd rekening met een langere opstooktijd als de nachttemperaturen nog onder de 5 graden liggen.

Eenvoudig af- en opschakelen
Met Cloud Energy Optimizer is het afschakelen van gebouwen eenvoudig en in een paar minuten geregeld. Delen van de gebouwen waar nog gewerkt wordt, blijven gewoon aan. Veranderen de maatregelen, dan kan het gebouw per direct weer worden ingeschakeld. Het af- en opschakelen kan dan dus zonder in een GBS allemaal regels te moeten aanpassen die later weer terug gezet moeten worden, wat mogelijke fouten in de hand werkt.
Uiteraard houdt Cloud Energy Optimizer bij het inschakelen rekening met de thermische traagheid van het gebouw.

Wat is Cloud Energy Optimizer?
Uw digitale gebouwbeheerder die zonder grote aanpassingen 17-34% energie bespaart, CO2 uitstoot verlaagt, comfort verbetert en handmatig werk aan de installatie reduceert. Dit kan door middel van zelflerende software die vooruit denkt. Hiermee wordt de energievraag van een gebouw voorspeld, waardoor vraag en aanbod van warmte en de hiervoor benodigde energie veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Er wordt online verbinding met het GBS gemaakt om de gebouwdynamiek te bepalen en de technische installatie aan te sturen. Dit samen met slimme zelflerende algoritmes, die gevoed worden door comfortwensen, weersvoorspelling en eigenschappen van de aanwezige energiebronnen, zorgt voor een efficiëntere aansturing van de installatie.
Copyright © *Cloud Energy Optimizer 2020*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@cloudenergyoptimizer.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.