Copy

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent of we elkaar een keer ontmoet en gesproken hebben. 
Beste <<First Name>>,

Er komt ruimte, we kunnen er weer meer op uit. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken geldt nog wel steeds. Het nadenken over hoe het straks moet als we wel weer naar kantoor mogen, is begonnen. Vorige week volgde ik een webinar de Digital Dutch van KPN. Iets interessants wat ik daar hoorde is dat bedrijven zelf  moeten nadenken over hoe ze straks hybride gaan werken. Volg niet zonder meer adviezen van adviesbureaus op, kopieer niet zonder meer het systeem dat bij een ander bedrijf heel goed werkt naar jouw eigen bedrijf. Ik kan me hier goed in vinden omdat ik er niet in geloof dat er "one size fits all" is. Dat geldt ook voor jou als persoon, wat ga jij straks doen als je ook weer naar kantoor mag, kunt? 

Optimaal werken, thuis of op kantoor, doe je als je ook digitaal fit bent. Ook daarover in deze nieuwsbrief meer.

Geniet en gebruik je mogelijkheden nu en straks!

Anke Algera 

Terug naar kantoor?


Wat gaat er gebeuren als we straks weer naar kantoor mogen? Terug naar de oude situatie? Een administratieve oplossing zoeken, zoals wie op welke dagen naar kantoor mag komen, dan wel thuis mag werken? Of toch eens opnieuw kijken naar hoe het werk georganiseerd kan worden om de doelstellingen te behalen? 

Door Corona waren we veelal verplicht thuis te werken. Als we straks weer kunnen kiezen is de verwachting dat we hybride gaan werken. Gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor. Om te bepalen hoe dat goed kan, zullen vragen beantwoord moeten worden. Zowel door het individu als door de organisatie. Wat zijn nu precies de voordelen van hybride werken? 

Wat gaat er online goed? Exacte opdrachten, waarbij er binnen het team een goede afstemming is, kunnen prima online. Dat geldt ook voor 1 op 1 begeleiding door een leidinggevende. 
Wat vraagt nabijheid? Denk aan onderlinge samenwerking om iets tot stand te brengen, of het genereren van innovatieve ideeën.
Hoe gaan en blijven we relaties onderhouden? Vertrouwen krijgen en houden op de langere termijn? Hoe worden nieuwkomers goed ingewerkt en opgenomen? Welke ervaring is daar in de afgelopen tijd mee opgedaan? 
 
In de titel van dit onderwerp staat een vraagteken. Bij het goed invoeren van hybride werken, is het stellen van vragen: waarom, waarvoor, waar, wie, hoe  m.i. van belang. Hoe krijg je meer effectiviteit, efficiency en een betere werk-privé balans, daar moeten de vragen op gericht zijn. (En niet hoeveel m2 kunnen we inkrimpen als we meer hybride gaan werken). Wil je daar eens over sparren? Ik denk graag met je mee.

Digitale fitheid   


In de afgelopen tijd was er veel aandacht voor fysieke fitheid (wandelen en nog eens wandelen) en mentale fitheid (hoe houden we het vol alleen thuis achter de pc). Martijn Aslander introduceerde een andere fitheid: digitale fitheid. Zijn we wel digitaal fit, maken we goed gebruik van al het digitale gereedschap dat we ter beschikking hebben? Hij stelt dat digitale fitheid een vijftal pijlers kent. Dit zijn ze:
1. Digitaal Bewustzijn: realiseer je dat de manier waarop we onze samenleving inrichten steeds meer gebaseerd is op technologie. 
2. Digitale Hygiëne: is je back-up goed geregeld, zijn je passwords veilig? 
3. Digitale Vaardigheden: steeds weten welk digitaal gereedschap relevant is, hoe het werkt én welk gereedschap je het beste kunt gebruiken.
4. Persoonlijk Kennismanagement: waar haal jij je informatie vandaan, hoe sla je het op, hoe kun je er snel bij. 
5. Technologie Gebruik voor je eigen ontwikkeling: denk aan een leven lang leren, en jouw duurzame inzetbaarheid. Gebruik je technologie om jezelf verder te ontwikkelen?

Hoe scoor jij voor jezelf op deze pijlers? Het belangrijkste is dat jij jezelf niet laat gijzelen door de digitale mogelijkheden maar dat je ze voor jou laat werken. 

Digitale hygiene 

- Beveiligde omgeving
- Goede passwords of,
- Passwordkluis
- Passwords regelmatig wijzigen 
- Alert op phising mails
- Klik niet op links, ga naar de website
Kantoor of thuis?
Denk aan: 

- Concentratie nodig
- Instrueren 
- Samenwerken
- Ideeën genereren 
- Afstemmen
- Vertrouwen opbouwen
 

Zoom vermoeidheid? Plak een post-it
 

Eén van de redenen dat je vermoeider wordt van video vergaderen is het jezelf steeds in beeld zien. Amerikaans onderzoek toonde aan dat meer vrouwen (13,8%) dan mannen (5%)  hier last van hebben.
Wil je jezelf niet meer in beeld hebben? Bij Zoom is dat te voorkomen door bij "Stettings" de selfview uit te zetten. Je kunt ook een post-it op je camera plakken. 

Website
LinkedIn
Twitter
Email
Copyright © 2021 Brisk Advies

Brisk Advies
Nachtegaalstraat 3
8916 BA Leeuwarden

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent en/of we elkaar ontmoet en gesproken hebben. 

Wijzig je gegevens of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp