Copy

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent of we elkaar een keer ontmoet en gesproken hebben. 
Beste <<First Name>>,

Onlangs maakte ik met een goede vriendin een heerlijke herfstwandeling. We hadden het over waar we zoal mee bezig waren. Zij zei: "Ja ik lees je nieuwsbrieven, maar wat gebeurt er nou in zo'n traject als "In vijf stappen weer grip op je werk." Omdat ze vast niet de enige is met die vraag, neem ik je in deze nieuwsbrief graag mee in het verhaal van Rutger, die zo'n traject volgde. 

De naam van de  workshop "Ontspannen naar het werk", is op dit moment niet helemaal gepast en kan beter zijn: "Ontspannen aan het werk". Het principe blijft hetzelfde: hoe los je muizenissen van thuis op om daarmee meer ontspannen aan het werk te zijn. Lees wat deze workshop met deelnemer Hans deed. 

In mei gaf ik je tips om computerogen en zoomvermoeidheid te voorkomen en omdat we nog steeds bijna alleen maar achter het beeldscherm zitten, komen ze nog een keer langs. 

En als laatste: Building Human Talent, een bedrijf waar ik met plezier mee samenwerk, geeft je de mogelijkheid om je alvast aan te melden voor een gratis loopbaanadvies. Wil je eens nadenken over jouw loopbaan, lees dan vooral dat stukje.  

Blijf gezond en houd vol! 

Anke Algera 

Grip op je werk, hoe werkt dat? 


Rutger (niet zijn echte naam) is een eind twintiger met een gecombineerde baan. Voor de helft van de tijd werkt hij als personeelsadministrateur en voor de andere helft als HR-adviseur. Rutger kreeg in zijn POP-gesprek (periodiek ontwikkelings- en planningsgesprek) te horen dat hij zijn werk beter moest plannen en organiseren. Hij leverde regelmatig te laat spullen aan en dat gold vooral voor zijn werk als HR-adviseur. Rutger is een positieve, enthousiaste en verantwoordelijke man die moeilijk nee zegt. Bij zijn werk als personeelsadministrateur, wat  routinematig is en waar veel kleine ad hoc vragen worden gesteld, gaat het prima. Alleen dat werk ging altijd voor. Daardoor kwam het werk als HR-adviseur, dat vooral projectmatig is en een langere termijn kent, in de knel. In een vijftal gesprekken met steeds een paar weken ertussen hebben we Rutgers’ manier van werken onder de loep genomen. Rutger heeft op basis daarvan zelf een aantal zaken radicaal anders aangepakt. Alle activiteiten die hij ook wel “even” deed voor een ander of die zo leuk waren, maar die echt niet tot zijn werk behoorden, heeft hij geschrapt. Hij heeft daarmee voor zichzelf ook een situatie gecreëerd om nee te zeggen als dat nodig is.

Een ander resultaat is een beter inzicht in zijn uitstelgedrag. Met de tip pas DERK toe (Doe Eerst Rot Klussen) kwam hij er niet helemaal. Zo had hij dat belangrijke en dringende telefoontje aan die arbeidsdeskundige toch weer uitgesteld. De arbeidsdeskundige had een uitgebreid rapport gemaakt voor een medewerker en nu wilden deze medewerker en zijn leidinggevende nog meer informatie van de arbeidsdeskundige en het is Rutger zijn taak om dit te vragen. In ons gesprek hierover kwamen we er achter dat Rutger het vervelend vond om de arbeidsdeskundige nog meer te moeten vragen, die man had al een uitgebreid rapport opgesteld en nu wilden ze nog meer van hem. “Dat kan ik toch niet vragen?”. Plaatsvervangende schaamte hield hem tegen…  De dag na ons gesprek heeft hij meteen gebeld.

Het plannen van die lange termijn klussen was een ander puntje. Ach ik heb nog wel even tijd, komt nog wel…totdat de tijd tot de deadline te kort is en er niet tijdig geleverd wordt. Projectplanning, van achter naar voren plannen helpt Rutger om nu toch op tijd te kunnen leveren. En daarbij hebben we rekening gehouden met het gegeven dat hij optimaal functioneert als er een deadline is. Projecten kun je opknippen met tussentijdse deadlines, dat houdt de vaart erin.

Quote Rutger: "De sessies over prioriteren en het afwikkelen van allerlei vragen waren eye-openers voor mij. In de andere sessies heb ik tips gekregen die ik nu regelmatig toepas. Ik heb het werk weer in de macht, ook nu het erg druk is."
 

Ontspannen aan het werk 


Hans (ook niet zijn echte naam) is een begin zestiger. Een paar jaar geleden weduwnaar geworden en in diezelfde tijd ook zijn beide ouders verloren. Hij heeft een dochter en een zoon die inmiddels het huis uit zijn. Hans heeft in de kamer van zijn dochter een comfortabele werkplek ingericht. Zijn zoon is tijdens de lockdown periode tijdelijk thuis komen wonen en heeft zijn jongenskamer weer ingenomen. Hans heeft ook nog een hele grote zolder. Veel mensen in de buurt hebben die zolder inmiddels omgebouwd tot een mooie werkkamer. Aan Hans wordt regelmatig gevraagd waarom hij dat niet doet. Ook zijn zoon ziet het wel zitten om daar een mooie werkplek te maken. Die zolder staat vol met spullen van zijn overleden vrouw en van zijn overleden ouders. Hij heeft al meerdere malen geprobeerd daar op te ruimen. De buurvrouw gaf diverse tips, zijn dochter gaf hem het boek van Marie Kondo over opruimen. Maar Hans komt er niet toe. Nu hij hele dagen thuis zit te werken, wordt hij iedere keer met die volle zolder geconfronteerd. De gedachte "Je moet opruimen" blijft knagen.

In de workshop "Ontspannen aan het werk" gaat hij aan de slag met de vraag waarom dit hem zo op zijn nek zit. Hij doorloopt het bij de workshop horende vragenformulier, uit zijn gedachten in de workshop  groep en komt uiteindelijk ZELF tot de conclusie dat het vooral de omgeving is die vindt dat hij moet opruimen. Iedereen was in de lockdown periode aan het ontspullen, waarom hij niet? Veel buren hebben een mooie werkkamer op zolder waarom hij niet? Wel, Hans is er gewoonweg nog niet aan toe. Die spullen op zolder roepen nog teveel emoties op. Hans realiseert zich dat hij een prima werkplek in  huis heeft. Die zolder komt wel. Aan opruimtips heeft hij op dit moment geen enkele behoefte. Nu Hans snapt waarom het opruimen nog niet lukt en het voor hem ook nog niet hoeft, gaat hij weer ontspannen naar zijn huidige goede werkkamer.
Wellicht kun jij je niet voorstellen dat een overvolle zolder stress kan geven, in de praktijk blijkt dit voor een aantal mensen wel degelijk het geval te zijn. Gelukkig valt er wat aan te doen. Laat het weten als er bij jou ook "iets" is wat op je nek zit. 

Computerogen? 


1) Zorg voor goede verlichting van je werkplek. 
2) Knipper regelmatig met je ogen.
3) Kijk naar je toetsenbord, i.p.v. naar je scherm als je typt.
4) Zet iets moois op je bureau/werktafel, en kijk daar af en toe naar. 
5) Neem regelmatig pauzes en kijk dan ver weg. 
 
Zoomvermoeid?


1) Plan een ruime pauze tussen je overleggen. 
2) Kijk in de camera en niet naar jezelf. 
3) Ga niet multi-tasken tijdens een overleg.
4) Wees kritisch t.a.v. de vergaderingen waaraan je deelneemt. 
5) Onderzoek of een andere vorm van contact mogelijk is. 
 
Gratis ontwikkelings- en loopbaanadvies 

Onze arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Met het programma NL Leert Door speelt het Ministerie van SZW daar op in. Dit programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Eén van de hulpmiddelen is een kosteloos ontwikkeladvies. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Het advies kan hierbij helpen en mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. 

De regeling voor loopbaanadvies werd deze zomer van kracht en het budget daarvoor was zeer snel uitgeput. Per 1 december komt er nieuw budget beschikbaar. Wil jij ook meer zicht op je toekomstmogelijkheden en gebruik maken van deze regeling? Building Human Talent, waar ik mee samenwerk, heeft een wachtlijst opgesteld. Zet jezelf op deze wachtlijst, dan kun je zodra de regeling weer geopend wordt, aan de slag.  Meer informatie vind je hier  

Website
LinkedIn
Twitter
Email
Copyright © 2020 Brisk Advies

Brisk Advies
Nachtegaalstraat 3
8916 BA Leeuwarden

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent en/of we elkaar ontmoet en gesproken hebben. 

Wijzig je gegevens of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp