Copy

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent of we elkaar een keer ontmoet en gesproken hebben. 
Beste <<First Name>>,

Het is zomer! De vakantieperiode staat voor de deur. De vanzelfsprekendheid waarmee we voor het corona tijdperk een vakantie boekten is weg. We denken na of we wel op reis willen en als we gaan waarheen dan. Waar en wat is veilig genoeg? En wellicht zelfs de vraag: ga ik vakantie houden? In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over Zoomvermoeidheid en hoe dat komt. Reden te meer om nu wel vakantie te nemen en van de Zoomvermoeidheid uit te rusten. 
Nog een reden om deze zomer vakantie te vieren, is dat uit onderzoeken naar voren komt dat thuiswerkers harder werken. Wie hard werkt, moet hard uitrusten. Het vele thuiswerken heeft consequenties, daarover meer in deze nieuwsbrief.  

Een buitenlandse invalshoek voor de thuisblijvers: de Grieken denken heel anders over tijd dan wij doen. Wie weet geeft dat denken je ook een vakantiegevoel :-).

De volgende nieuwsbrief komt in september. Ik wens je een mooie en ontspannen zomer.


Anke Algera 

Thuiswerkers zijn productiever, wel dubbele belasting


Veel werkgevers waren er jarenlang huiverig overig: werknemers die op grote schaal vanuit huis werken. Niet helemaal terecht zoals blijkt uit een onderzoek naar thuiswerken dat Intermediair in 2012 deed. Daaruit kwam o.a. naar voren dat thuiswerkers de neiging hebben tot overpresteren. Ze voelen zich schuldig als ze een halfuurtje wat anders doen en als ze die tijd inhalen doen ze er nog een schepje boven op. Als je af en toe thuiswerkt, is dat overpresteren geen probleem. Maar als je langere tijd, zoals nu in die situatie zit kan dat altijd maar doorgaan een valkuil worden. 

Sabine Geurts en Debby Beckers, onderzoekers van het Behavioural Science Institute deden onderzoek naar thuiswerken in coronatijden. Door de coronacrisis wordt in rap tempo bewezen dat productiviteit echt geen probleem hoeft te zijn voor thuiswerkers. Wel zeggen de onderzoeksters dat we maatregelen moeten treffen om toenemende stress te bestrijden en mogelijke genderongelijkheden te voorkomen. 
Een groot verschil met het thuiswerken voorheen en nu is de vrijwilligheid. Bij het introduceren van Het Nieuwe Werken was er de mogelijkheid om te kiezen waar je wilt gaan werken (op kantoor, in het café, thuis). Nu word je geacht thuis te werken. Zonder goede werkplek, of met kinderen om je heen, is concentreren lastig. Het vraagt ook van mensen dat ze de discipline moeten opbouwen om verantwoord om te gaan met  werk- en privétijd. Het verschil tussen werkplek en privéplek is veel kleiner geworden, zeker als je klein behuisd bent.  
Als je niet uitkijkt word je overal geconfronteerd met je werk en is er geen ruimte meer waar je echt even kunt terug- of uitschakelen. Bewust herstelmomenten creëren wordt een must om stress te voorkomen. 

De beide onderzoeksters waarschuwen ook voor genderongelijkheden die kunnen ontstaan door het thuiswerken. Bij gezinnen met ouders zien ze dat zowel vaders als moeders meer huishoudelijke en zorgtaken op zich gaan nemen sinds het thuiswerken. Maar vrouwen namen voor de crisis al meer huishoudelijke en zorgtaken op zich, en die ongelijke verdeling blijft nu grotendeels in stand. Moeders zijn dus nóg meer gaan doen. Het iets grotere aandeel van vaders in de thuistaken tijdens de coronacrisis, stemt voorzichtig optimistisch.

Begint het vele thuiswerken jou of je collega's zwaar te vallen omdat die scheiding tussen werk en privé lastig is? Neem contact met me op (contact@briskadvies.nl). Ook de workshop "Ontspannen naar het werk" kan je goede handvatten bieden. 

 

Griekse tijdbeleving  


Joke Hermsen geeft in haar boek "Stil de tijd" aan dat het denken over tijd  in de Griekse en Romeinse oudheid is begonnen(p. 201 e.v.). Zo ging Seneca (stoïcijns filosoof, ca.4 v.Chr.- 65 n Chr.) uit van een toekomst die achter ons ligt, en daarom voor ons niet zichtbaar is. Als die toekomst wél  voor ons lag, dan zouden we wel beter met onze tijd omgaan, zo vermaant Seneca zijn lezers. De toekomst duwt of dringt van achteren, en het volume of gewicht waarmee ze dat doet, zijn de mogelijkheden die nog voor ons in het verschiet liggen. Dat de toekomst van achter komt wordt ook nu nog door moderne Grieken gehuldigd. Tijd is voor de Grieken iets wat tot hen komt, de Griek heeft geen tijd, maar 'de tijd neemt al dan niet de Griek". Ze hebben geen controle over de tijd, want hoe kun je iets controleren als je het niet kunt zien? En daarmee voelen ze zich onderworpen aan de tijd. De Griek berust gelaten in de macht die de tijd op hem uitoefent. Dat geeft enerzijds die ontspannen en onbekommerde levensinstelling, maar getuigt anderzijds van een enigszins fatalistische levenshouding. 

Voor de vakantietijd lijkt die onbekommerde levensinstelling me heerlijk. En mocht je na de vakantieperiode toch wat planmatiger en minder fatalistisch met je tijd willen omgaan, dan is wellicht een training timemanagement wat voor je.

Rustig op vakantie? 


Gebruik je laatste uren voor de vakantie om: 

-  Een duidelijke afwezigheidsmail en duidelijk voicemail bericht te maken.
- Werkmail van je smartphone te halen.
- Op je Whatsapp profiel  te zetten dat je er niet bent. 

Voor meer informatie en tips lees de blog van de NBPO. 
 
Werk-privé balans?
 
  • Maak (nieuwe) routines om werk en privé te scheiden.
  • Maak thuis eerlijke afspraken wie waar werkt.
  • Maak thuis eerlijke afspraken over wie wanneer niet gestoord mag worden. 
  • Geef je grenzen aan, dat is geen zwakte.
  • Vraag hulp als dat nodig is.

Grip op stress
 

Covid-19 brengt grote veranderingen met zich mee en veranderingen kunnen stress geven. Als je de laatste tijd meer stress ervaart, kan het back-on-track programma  je helpen. Met behulp van het StressAlertSystem© spoor je op wat jouw  grootste (vaak niet expliciete) stressfactoren zijn en daar ga je mee aan de slag. Het resultaat is minder stress: je weet wat jouw stress veroorzaakt en wat je er aan kunt doen. Bel me voor meer informatie (06-12 87 85 05) 

Website
LinkedIn
Twitter
Email
Copyright © 2020 Brisk Advies

Brisk Advies
Nachtegaalstraat 3
8916 BA Leeuwarden

Je ontvangt deze nieuwsbrief van Brisk Advies omdat je een relatie bent en/of we elkaar ontmoet en gesproken hebben. 

Wijzig je gegevens of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp