Copy

EKSTRA marts 2020

Danmark og det globale samfund er i en meget vanskelig situation under coronapandemien. En situation, der skaber stress og utryghed overalt og for alle – ikke mindst for virksomhedsledere og ejere

For ejere og ansatte i virksomhederne er situationen akut og meget alvorlig. Spørgsmål om, hvordan vi kommer igennem perioden med nedlukning og hvilke konsekvenser det vil få, rejses af mange. 

Nedjustering af forventninger og omsætning, forringet likviditet i virksomhederne, fyringer af medarbejdere, lukning af virksomheder og konkurser, er desværre allerede realiteter for mange. 

Som mange andre tvivler jeg dog på, at første fase frem til medio april er tilstrækkelig, og det kan blive nødvendigt at forlænge og måske endda forøge de midlertidige ordninger. I så fald er det en faretruende udvikling af dansk erhvervsliv.

Regeringen og Folketinget skal have tak for initiativerne omkring hjælpepakkerne til erhvervslivet. Det er klogt at støtte virksomhederne i en så alvorlig situation, som den vi står overfor i Danmark. 

Situationen kalder også på markante indsatser fra landets kommunalbestyrelser. Lokalt, i Greve Kommune og i Solrød Kommune, har vi set det prisværdige initiativ med fremrykning af betaling af virksomhedernes tilgodehavender.

Begge kommuner påtænker desuden at fremrykke bygnings- og vedligeholdelsesopgaver – et andet positivt initiativ. 

Med afsæt i den realitet, at coronakrisen udover de store menneskelige omkostninger har store konsekvenser for erhvervslivet og kommunens økonomi, har byrådet i Greve besluttet i 2020 at afsætte 15 mio. kroner i en samlet pulje til coronatiltag. Det betyder bl.a., at der i perioden afsættes 5 mio. kroner til øgede vedligeholdelsesudgifter.

Vi ønsker, at Greve Kommune og Solrød Kommune vil stå sammen med det lokale erhvervsliv i denne svære tid og at vi sammen gør alt for at passe på de lokale arbejdspladser: “Vi hjælper jer, I hjælper os”.

En styrket kommunikationsindsats bør iværksættes, så man sikrer, at alle virksomheder – store som små – tilbydes den hjælp, som ydes, samt orienteres om de ressourcer og kompetencer, der stilles til rådighed. Her spiller både kommunerne og ErhvervsCentret en central rolle. Alle kommunikationsplatforme – digitale og print bør overvejes og komme i spil.

Kommunerne kan naturligvis ikke blot give erhvervslivet en pose penge, men de kan gennemføre en handlingsplan, der skaber øget likviditet i virksomhederne, blandt andet ved at gennemføre nogle af nedenstående forslag. 

Forhåbentlig vil vi se flere erhvervsvenlige initiativer fra Greve Kommune og Solrød Kommune i denne svære coronatid. Til inspiration kunne nævnes:

 1. Yderligere fremrykninger af bygningsvedligeholdelse, renoveringsopgaver, anlæg og nybyggeri.
 
 1. Hotline til erhvervslivet og iværksættere med sparring, rådgivning og svar på spørgsmål om adgang til kommunale byggepladser, drift af deres virksomhed, omsætning og opgaver. 
 
 1. Hjælp med svar på relevante her og nu-spørgsmål om hjælpepakker, udsættelsesmuligheder i forhold til betalinger o.l., personaleretslige spørgsmål, lønkompensationer, arbejdstider, ferie m.v., forebyggelse af covid-19 i virksomheden, hvordan man finder frem til rette myndighed m.m. Listen af spørgsmål er lang og er der brug for klare og præcise svar. 
 
 1. Intensivering – nu og på den anden side af corona – af ErhvervsCentrets sparringstilbud og konsulentbistand til virksomheder i økonomiske vanskeligheder.
 
 1. Straksbetaling af færdigbehandlede eksisterende fakturaer.
 
 1. Fortsættelse af straksbetaling af fremtidige fakturaer på færdiggjort arbejde eller leveringer til kommunen og kommunens institutioner.
 
 1. Huslejebetaling fra virksomheder og kulturinstitutioner, der lejer kommunale bygninger eller arealer udsættes indtil videre. Alternativt reduceres i en periode.
 
 1. Forsyningsselskaber i kommunen indfører straksbetaling til virksomheder.
 
 1. Nødpasningsordninger og udvidede åbningstider i daginstitutioner for ansatte i private virksomheder. Nu og i forbindelse med en eventuel forlængelse af perioden.
 
 1. Mulighed for, at kommunale institutioner og plejehjem køber mad fra lokale spisesteder, hvor det giver mening for derved at holde gang i den hårdt ramte restaurationsbranche.
 
 1. Lempelse af politiske krav til eksisterende og nye kontrakter med virksomhederne.
 
 
 1. Længere frister på tilbudsgivning på kommunale kontrakter samt etablering af en hotline, så virksomhederne får den hjælp de har brug for at kunne afgive tilbud hurtigt.
 
 1. Betaling for retten til udeservering af mad og drikke udsættes i tilfælde af, at der betales for det til kommunen.
 
 1. Opprioritering af sagsbehandlingstiden på byggesager. Dette også for at undgå yderligere flaskehalse i fremtiden.
 
 1. Ingen betaling for pasningsordninger, som ikke benyttes.
 
 1. Støtte/tilskud til lærlinge- og praktikansættelser og forlængelser sam andre tiltag som støtter forsættelse af lærepladser m.v. 
 
 1. Afsættelse af midler til en styrket erhvervsfremmeindsats over for lokale virksomheder, når hjulene skal sættes i gang igen.
 
 1. Særligt fokus på hjælp til rekruttering af medarbejdere til de virksomheder, som har behov for sæsonarbejdere og som traditionelt har måtte rekruttere i udlandet.
Vi skal dele information, drøfte ideer og tiltag med vores lokale politikere, give hinanden sparring direkte, på mail eller via GSErhvervsforum på Facebook. Det har flere allerede gjort. Har du ideer til eller tanker om, hvordan kommunen eller andre aktører kan hjælpe vores erhvervsliv, opfordres du til at sende en mail til formanden@gserhverv.dk.

Med venlig hilsen

Helena Nymann, GreveSolrødErhverv
Bestyrelsesformand
KORT NYT


GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen måtte udskydes, men planlægges afholdt så snart det er muligt. Indkaldelse udsendes med sædvanligt varsel og frister for indsendelse af punkter til behandling. 

MORGENNETVÆRKSMØDER Netværksmødet onsdag, den 8. april er aflyst. Foredragsholderen kommer en anden gang.

Morgennetværksmødet onsdag, den 13. maj med Søren Thousig og Cecillie Liva Riishøj Rasmussen på Langsiden, afholdes muligvis digitalt, men det vender vi tilbage om. 

ÅBEN SKOLE 2020 onsdag, den 13. maj 2020, på Uglegårdsskolen i Solrød, er aflyst.


KONTINGENTOPKRÆVNING Vi håber, at vores medlemmer på trods af coronakrisen fortsat vil og kan prioritere medlemskab af foreningen. Vi arbejder på at finde en løsning på, hvordan vi kan reducere kontingentopkrævningen for 2020. Det kræver besparelser, som bestyrelsen arbejder på at finde. GreveSolrødErhvervs bestyrelse  mødes digitalt onsdag, den 1. april for at drøfte situationen.
AFLYSNINGER
 
Morgennetværksmøde på Gjeddesdal Gods
Onsdag, den 8. april, kl. 8.00-9.30.
https://www.facebook.com/GSErhverv/
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2020 GreveSolrødErhverv

Ønsker du ikke længere at modtage emails fra GreveSolrødErhverv, kan du 
afmelde det her.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GreveSolrødErhverv · Greve Strandvej 19 · Greve 2670 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp