Copy

Bus bliver, udrulning af 5G og nej til besparelser!

Infrastrukturen er på plads fra TDC’s side med rør og master og mandag begyndte udrulningen af 5G. Det glæder os – vi har i mange år kæmpet for bedre dækning i Greve. Det sker parallelt med beslutningen om, at buslinje 120 fortsat kommer til at fragte buspassagerer mellem Høje Taastrup og Karlslunde Station.

Linjen var planlagt nedlagt. Nu arbejder vi videre for, at den også kommer til at køre rundt på hele Greve Main, så de mange arbejdspladser dér serviceres med en bus.

Begge indsatsområder har i en årrække indgået i foreningens mærkesager i ønsket om at forbedre både mobildækningen og infrastrukturen til kommunens erhvervsområder.

Et bredt borgerligt forlig sikrede i sidste uge, at der ikke foretages nogen besparelser i Greve Kommune på et allerede trængt erhvervsområde. Forud for forligets indgåelse afgav foreningen et høringssvar i forbindelse med administrationens oplæg til budgetforhandlingerne, og vi glæder os over, at vi har en stemme og qua vores direkte adgang til bystyret og beslutningstagerne, har været med til at påvirke forliget.

Helena Nymann, bestyrelsesformand
GreveSolrødErhverv

Nye medlemmer

Velkommen til tre nye stærke erhvervsprofiler:

Karina Tranekjer Bring Danmark A/S

Dinna og Michael Arbo Champagne For Alle

Carsten Moberg Flexicu

Foreningens nye bestyrelse

GreveSolrødErhvervs bestyrelse konstituerede sig den 2. september for en ny periode. 


Aftalen indebærer, at Helena Nymann fortsat besætter formandsposten og Carsten Leth næstformands- og kassererposten. Bestyrelsen består herefter af: Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (medlem af Greve Byråd (V) og indehaver af GardinDesign), Sanne Tanja Lund (WINadvokater), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleanterne Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator) og Brian Skov Andersen (EDC Erhverv).

Læs pressemeddelelsen i Sydkysten

Få hjælp til rekruttering og opkvalificering

Vi støtter det lokale Jobcenter.

Greve er hårdt ramt i forbindelse med Covid-19, og der er mange nye arbejdsledige. Dem skal vi hjælpe i gang igen – de kan – og de vil!

Lad os hjælpes ad med at ansætte lokalt. Det mener vi har mange fordele.

Derfor har vi etableret et samarbejde med det lokale jobcenter i Greve. Når det gælder rekruttering af ledig arbejdskraft, så tilbyder de gratis at udsøge, screene og formidle relevante kandidater til konkrete jobs i jeres virksomhed med et stort fokus på ”det gode match”.

De hjælper og vejleder jer i, hvordan I kan slå stillingen op på Danmarks største online jobportal: jobnet.dk og for arbejdsgivere: jobag.dk.

Skal medarbejderen opkvalificeres, kan I få hjælp til, hvordan I kan rekruttere nye medarbejdere ved brug af målrettet opkvalificering og uddannelse – herunder også muligheden for at ansætte voksenlærlinge eller lærlinge. 

Sammen kan vi hjælpe de nye ledige i gang.

Kontakt Jobcenter Greve på 43 97 80 80 og hør mere om, hvordan de konkret kan være med til at skabe værdi for netop din virksomhed.

Nævn gerne at du har set vores opfordring via dit medlemskab i foreningen
.  

KORT NYT
 
Bestyrelsens sommermøde Ugen op til årets generalforsamling mødtes foreningens bestyrelse til det årlige sommermøde på Gjeddesdal. På mødet blev der bl.a. drøftet strategi, udvikling og rekruttering.

Generalforsamling Vi holdte ordinær generalforsamling i Jersie Forsamlingshus den 26. august. Det af dirigenten godkendte referat er udsendt til medlemmerne sammen med bestyrelsens beretning, godkendt vedtægtsændring, samt godkendt Årsrapport 2019 og Budget 2020.

Ændring af tidspunkt for kontingentudskrivning Den på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændring, betyder, at det årlige medlemskontingent betales forud for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. januar. For nye medlemmer fastsættes forfaldsdagen til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Første års kontingent beregnes forholdsmæssigt svarende til det antal måneder, der resterer af indmeldelsesåret. 

Brug af foreningens logo Alle medlemmer er velkomne til at linke til foreningens logo på deres respektive websteder.
Klik her for at downloade vores logo fra gserhverv.dk.
 
CiTO Car Leasing vinder Gokart Le Mans 2020

Det årlige race er populært, men det overraskede alligevel, at vi i løbet af meget kort tid fik afsat alle billetterne til løbet i Roskilde Racing Center. Tak for jeres deltagelse og engagement!

CiTO Car Leasing løb med guldet, AREPA med både sølvet og bronzen.

Tillykke til vinderne.

Greves bedste virksomheder hyldes

Foreningen er sponsor for CSR-prisen og flere virksomheder er indstillet.

Der er lukket for indstilling.


Den store prisfest med adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen og iværksætter og medlem af Folketinget, Tommy Ahlers som hovedtalere, Cecilie Beck som konferencier, borgmester Pernille Beckmann som vært og BACK TO BACK på scenen, bliver årets fest for Greves virksomheder, som der stadig er en lille portion billetter til. 


Torsdag, den 26. november 2020, kl. 17.00-22.00 i Portalen

Køb din billet til Greve Business Awards (DKK 295,00)
Følg Greve Business Awards på Facebook
Aktivitetslisten bringes med forbehold for ændringer. Der åbnes løbende for tilmelding til diverse morgennetværksmøder og sociale arrangementer.
AKTIVITETER
 
Morgennetværksmøde på Café Langsiden onsdag, den 9. september, kl. 8.00-930

Temaet er virksomhedsbestyrelser, som præsenteres af Nickie Spile og Anne Chabert.

Morgennetværksmøde hos Fausol onsdag, den 14. oktober, kl. 8.00-930

Morgennetværksmøde hos A-Fys onsdag, den 11. november, kl. 8.00-930

Greve Business Awards i Portalen torsdag, den 26. november kl. 17.00-22.00

Julekoncert med Paul Potts & Lene Siel i Portalen lørdag, den 28. november kl. 18.30-21.30

Julenetværksmøde på Jenners Seaside onsdag, den 9. december kl. 15.30-17.00
 
Aktivitetskalender 2020
https://www.facebook.com/GSErhverv/
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2020 GreveSolrødErhverv

Ønsker du ikke længere at modtage emails fra GreveSolrødErhverv, kan du 
afmelde det her.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GreveSolrødErhverv · Greve Strandvej 19 · Greve 2670 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp