Copy
Trapesa – Kansainvälinen kohtaamispaikka – International Living Room
Näytä uutiskirje selaimessa
Newsletter 03/2020
Yhdessä olemme vahvempia
Stronger together
 
 
Uudet toimintatavat pandemia-ajassa olkoot turvanamme – kukaan ei saa jäädä yksin. Päätöstä Trapesan avaamisesta ei ole vielä tehty, mutta toiminta jatkuu eri muodoissaan. Korona-pandemian vuoksi Trapesan ovet suljettiin ja kohtaamiset siirrettiin aikaan, jolloin on jälleen turvallista tavata. Työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse ja kohtaamiset tapahtuvat tietolinjoilla.

 
Työntekijät ja harjoittelijat ovat olleet eri menetelmin yhteyksissä niihin tuttuihin Trapesan kävijöihin, joiden tiedot meillä on ollut käytettävissä. Kuulumisia on kysytty ja kysytään jatkossakin porrastetusti, eri menetelmin.

 

Talvisodan päättymisen rauhan tapahtuma oli maaliskuussa toistaiseksi viimeisin yhteisötapahtuma Trapesassa. Karjalaisten evakkokokemusten vaikutuksia moneen sukupolveen jakoi Marina Misukka. Rauhan päivänä keskusteltiin myös Ison-Britannian, Kongon, Ruandan ja Syyrian sotakokemusten merkityksestä perheille.
 
The peace event “the peace day of Winter War” in March was by far the last community event in Trapesa. Marina Misukka shared the effects of Karelian evacuation experience on many generations.

 


 
Yhdistyksen vuosikokous on siirretty pidettäväksi aikana, jolloin on turvallista tavata kasvokkain.
 
Ulkomaalaistaustaisten neuvonta tapahtuu nyt pääosin puhelimessa klo 10-15 välillä. Irina Preis on vastannut selkosuomeksi, venäjäksi, viroksi ja englanniksi. Yksilötukea kasvokkain on tarjottu vain vaikeimmissa elämän tilanteissa oleville. Fatma Ballah on palvellut selkosuomella sekä arabiaksi ja ranskaksi. Nyt Fatma jäi äitiyslomalle, joten arabian- ja kurdinkielisten palveluja päästäneen jatkamaan kesäkuussa. Heitä opastaa siihen saakka opintovapaalta palannut Katja Ikonen.
www.trapesa.com/yhteystiedot.
 
Espoon kaupunki avasi huhtikuun alussa korona-puhelinpalvelut 15 eri kielellä. Trapesan ammattilaiset ovat myös vastanneet siihen ja olleet sen kehitystyössä mukana. Monikielisen palvelun puhelinnumero on 09-81622620. Selkosuomeksi ja englanniksi palvellaan numerossa 09-81622610.
www.espoo.fi
 
Tapaamiset ja yhteistyökokoukset pidetään nykyisin zoomissa, teamsissa, whatsapissa, skypessä, hangoutsissa jne. Lasten ja aikuisten taideryhmät ja venäjänkielisten kulttuuriryhmä ovat siirtyneet opiskelemaan ja keskustelemaan zoomiin. Kuntoliikuntaryhmä siirtyi whatsapp-ryhmäksi. Digiloikkia on tehty, ja yhdessä niitä myös opetellaan.
 
Korona-ajan suosikki ovat olleet suomen kielen keskusteluryhmät. Niitä on voitu organisoida parhaimmillaan kuusi zoom-ryhmää. Nettiaika on tuonut mukaan osallistujia myös eri puolilta Suomea. Vuorovaikutus pääkaupunkiseudun ja muiden maakuntien välillä on ollut rikastuttavaa.

 
 
Due to the current COVID-situation, the doors of Trapesa were closed and the encounters postponed to a safer time. Phones and data connections stay open and are in active use. Trapesa staff has been in contact with those Trapesa visitors whose contact information we have had. Counselling for the people with a foreign background takes place mainly by phone between 10 am and 3 pm. Irina Preis serves customers in Finnish, Russian, Estonian and English. Individual face to face support has only been offered to those in the most difficult situations. 
Services in Arabic and Kurdish will continue in June. Until then, the customers are served in Finnish by Katja Ikonen, who has returned from study leave. www.trapesa.com/yhteystiedot.

 
The meetings take place in zoom, teams, whasapp, skype etc. Both art lessons and Finnish groups take place in zoom. Finnish discussion groups have been popular. We have had participants from all over Finland. The interaction between the metropolitan area and the provinces has been enriching. Together we are learning new things!
 
The annual meeting of the association has been postponed to a time when it is safe to meet face to face.
 
At the beginning of April, the city of Espoo opened a coronavirus helpline. The service is available in 15 different languages. Trapesa has also been involved in its development work. The telephone number for the multilingual service is 09-81622620. Service in Finnish and English is available at 09-81622610.
 
Virtuaali-yhteisö Café Trapesassa
Virtual meeting point Café Trapesa
 
 
Keskinäisen yhteydenpidon avuksi Trapesaan on perustettu virtuaalikahvila, jossa on zoom-linkin kautta tavattu eri kokoonpanoin joka keskiviikko klo 12-13. Uusia ja tuttuja trapesalaisia pistäytyy ajankohtaisten kuulumisten, näkemysten ja toiminnan äärellä, mitä kahvilan kävijät itse ideoivat. Pääkielinä puhumme suomea ja englantia, apukieliä käytetään tarpeen mukaan. Zoomissa useimmat esiintyvät kasvoillaan (videokuvana) ja puhuvat vilkkaasti. Siellä saa myös vain kuunnella ja poistua omaan tahtiin. Avoin ja rento ryhmätila ottaa vastaan uusia osallistujia.
 
Mielen ja kehon hyvinvointi on teema, jota Trapesan tarjoaa jatkossa säännöllisesti. Toukokuussa on pilotoitu netissä ohjattu meditaatioryhmä englannin kielellä, ja kesäkuussa se toteutetaan suomeksi. Ammattilaisten mindfulness-valmennus ja kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys-koulutus kokoontuvat zoomissa koko kesän ajan osana Mielen portti -kehityshanketta. Kaksi venäjänkielistä Toivo-ryhmää toteutetaan ennen kesälomakautta. Terapeuttista työotetta soveltaa myös kohtaamistaide-ryhmä, jota kootaan suomenkielisten vertaisryhmäksi.
 
Kestävän kehityksen teemoja ylläpitävä Kymppi-hanke on toteuttanut useita yritystyöpajoja, jotka jäävät kesätauolle 8.6. Laatukeskuksen kanssa toteutettavan strategia-aamupäivän päätteeksi.
 
Trapesan kahvilaan, meditaatioon ja muihin ryhmiin saat tietoa ja zoom-linkit osoitteesta
olohuone@trapesa.com tai soittamalla henkilöstölle www.trapesa.com/yhteystiedot. Puhelimitse saa myös opastusta, jos zoomin ym. tekniikassa tarvitsee tukea ja apua.

Kevään viimeinen liturgia Trapesan kappelissa sunnuntaina 31.5. klo 10 ja ehtoopalvelus klo 13.

 
 
More info of new groups (Finnish courses, Morning and Evening Meditations) and virtual happenings (Café Trapesa) from
olohuone@trapesa.com and by tel. www.trapesa.com/yhteystiedot.
 
To help with mutual communication we have set up Trapesa’s virtual café. There you can meet others every Wednesday from 12 o´clock to 1pm via zoom link. We speak mainly English and Finnish, but auxiliary languages are used if needed. We discuss topics that the visitors themselves come up with. You are warmly welcome to join our open and relaxed group!
 
The well-being of the mind and body is a theme that Trapesa will continue to offer on a regular basis. In May, a guided meditation group in English was piloted online. The meditation course will continue in June in Finnish and is free of charge. Mindfulness coaching and cultural and gender sensitivity training for professionals take place in zoom throughout the summer as part of Trapesa´s new project. Two Russian-speaking wellness groups will be implemented before the summer holiday season. The therapeutic approach is also included in the art group.
 
The Kymppi-project, which maintains the themes of sustainable development, has implemented several business workshops, which will take a summer break beginning July 8. The project is implemented in cooperation with 
Excellence Finland.


The last liturgy of spring at Trapesa on Sunday 31.5. at 10am and evening service at 1pm.


Kohtaamiset pienten ryhmien kesken
Encounterings between small groups
 

Trapesan avaamisesta yleisölle ei olla vielä tehty päätöksiä. Etenemme toistaiseksi pienryhmien ja sähköisten alustojen keinoin. Tässä esimerkkejä uusista avauksista:
 
 • Kaksi lasten päiväleiriä (8 lasta per ryhmä) ala-asteikäisille pidetään kesäkuun kahden viimeisen viikon aikana kysynnän mukaan. Heinä-elokuun taitteessa tulossa myös retkipäivä. Toimintapäivät pidetään 4 päivänä viikossa, ja ohjauksen kesto on 4 h päivässä. Osa tapahtumista toteutetaan Helsingissä ja osa Espoossa, joten matkoihin tarvitsee varata myös aikaa. Viikon päiväleiri ohjelmineen ja välipaloineen on maksuton. Ne toteutetaan yhteistyössä Trapesa, Caritas ry:n ja Afaes ry:n kanssa Kulmakoulusäätiön tuella.
 • Jooga- ja hyvinvointiryhmä starttaa uudestaan kesäryhmänä heti, kun osallistujat rohkenevat palata yhteen tai tutustua zoomiin. Voimme joogata niin luonnon keskellä kuin kotioloissa. Jila Samandar Poor ohjaa selkosuomella ja tulkkaa farsinkielisille. Uudet toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi.
 • Itsemääräämisoikeutta käsittelevät tilaisuudet ja ryhmät alkavat kokoontua kesäkuussa. Suomenkielisissä tilaisuuksissa käsitellään asiantuntijoiden johdolla mm. naisten ympärileikkausperinnettä, lähisuhdeväkivaltaa ja pakkoavioliittoja. Omakielisissä, suljetuissa ja luottamuksellisissa vertaisryhmissä tiedostetaan ja tunnistetaan vääristyneitä perinteitä ja vahvistetaan osallistujien voimavaroja. Tilaisuudet ja ryhmät toteutetaan eri yhteistyökumppanien kanssa. Tätä työmuotoa tukee työ- ja elinkeinoministeriö. Tiedustelut ja ryhmiin ilmoittautuminen: katja.ikonen@trapesa.com.

Mikäli olosuhteet sallivat toteutamme yhteistyössä Espoon keskuksen yhteisötalojen kanssa pienimuotoisesti, turvarajoja noudattaen ensimmäisen yhteisötapahtuman, PUISTOPIKNIKIN, Lagstadin ruusutarhassa. Seuraa Facebook- ja kotisivujamme toiminnan uusista avauksista ja ajankohdista.
 

No decisions have yet been made on opening Trapesa to the public. So far, we are moving forward through small groups and electronic platforms. Here are some examples of new openings:
 
 • Two children´s day camps (8 children per group) for primary school children will take place during the last two weeks of June. Camp activities will take place 4 days a week, 4 hours per day in different places in Helsinki and Espoo. Day camp is free of charge. It is implemented in co-operation with associations Trapesa, Caritas and Afaes with the support of Kulmakoulusäätiö-foundation.
 • The yoga and wellness group will start again as soon as possible. We can practice yoga in the middle of nature or at home via zoom. Group is led by Jila Samandar Poor in Finnish and Farsi. New participants are welcome!
 • The sovereignty groups will begin in June. Program includes information sharing groups in Finnish and closed confidential groups in other languages. The groups aim to recognize and identify distorted traditions and strengthen participants´ resources. The work is supported by the Ministry of Economic Affairs and Employment in Finland. Inquiries and registration for groups: katja.ikonen@trapesa.com
 
If the situation allows, we will carry out together with other community houses a small community event, a traditional park picnic in the Lagstad rose garden. Please follow our facebook and web pages for further information!


 

"SuomiToimii #yhdessä
#FinlandFixarDet #FinlandForward #Together
 


Filoksenia ja Trapesa-yhteisö kantavat kortensa Suomi toimii -kampanjan kekoon. Valtioneuvoston kanslian vetämän yhteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten kriisinkestävyyttä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön esiin nostamassa kampanjassa tuodaan esiin yhteisövoimaa, inhimillistä tukea, hyviä tekoja ja myös kansalaisjärjestöjen roolia yhteiskunnallisena tukirankana.
Noudatamme Suomen hallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita korona-viruksen taltuttamiseksi. Kappelin palvelukset noudattavat ortodoksisen kirkon ohjetta.

Kiitos, että jaksat. Yhdessä pärjäämme.

VOI HYVIN!

 

 
The Filoksenia association and the Trapesa community will play their part in Finland Forward Together campaign. The aim of the joint project is to strengthen people´s crisis resilience. The campaign, raised by the president Sauli Niinistö, highlights community power, human support and the role of non-governmental organizations.

We follow the instructions of the Finnish government and the Finnish Institute for Health and Welfare to control the corona virus. The services of the chapel follow the instructions of the orthodox church. Thank you for coping. We can do it together! Take care!
Neuvontapalvelut maahanmuuttajille
Free counselling for immigrants
 • Ma-to 10.00-15.00
 • Pääasiassa ajanvarauksella, puh: 010 583 7971
 • Neuvontaa suomeksi, englanniksi, venäjäksi sekä tulkattuna eri kielille ennakkosopimuksen mukaan
 • On Mon-Thu at 10.00-15.00
 • In Finnish, English and Russian
 • Book an appointment with councellors by tel. 010 583 7970
Jaa Facebookissa Jaa Facebookissa
Viserrä Twitterissä Viserrä Twitterissä
Lähetä sähköpostilla Lähetä sähköpostilla

Ohjelman muutokset mahdollisia. Tapahtuma- ja ryhmätiedot muutoksineen päivittyvät Facebook- ja kotisivuillemme www.trapesa.com/tapahtumat.
 
Pääsihteeri
Raisa Lindroos, puh. 010 583 7973
Järjestöpäällikkö
Katja Ikonen, puh. 010 583 7971

Neuvonta ja voimavarat
Irina Preis, 010 583 7970
Opiskelijaharjoittelijat

Tiina Kaila & Annamari Hyttinen, olohuone@trapesa.com

Uutiskirjeen osoite Filoksenian yhteistyö- ja asiakasrekisteristä.

Want to change how you receive these emails?
You can 
unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trapesa · Kirkkojärventie 1 · Espoo 02770 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp