Copy

Nieuwsbrief november 2019

- OGO thema: Shine bright
- Staking woensdag 6 november
- Inloopspreekuur CJG
- Cultuur in de wijk
- Sinterklaas komt eraan
- Fluor feestweek - fietscontrole
- Techniek op de Aanloop
- Terugblik ouderavond beeldschermen en games
- 75 jaar bevrijding Bergen op Zoom
- Ter kennisgeving 
- Bericht van Mamaloe
OGO-thema: Shine bright
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het nieuwe thema: 'Shine bright'! Onze leerlingen leren ontdekken wat hun talenten zijn, waar ze blij van worden en van gaan 'shinen :) '.

Tijdens de eerste startactiviteit, de doe-donderdag, mochten de kinderen 3 workshops kiezen op o.a. het gebied van muziek, dans, drama, beeldend en mediawijsheid. Superleuk!

Naast het ontdekken van de eigen talenten, gaan we in alle groepen ook elkaar laten 'shinen'. We geven elkaar complimenten, want iedereen heeft een talent! Groep 5 heeft zelfs een complimenten molspel geïntroduceerd in de klas, waar iedere dag iemand anders stiekem de complimentenmol is en veel complimentjes geeft aan andere kinderen.  Aan het eind van de dag wordt dan bekend gemaakt wie de complimentenmol is. Daar ga je toch van stralen :)!

De kleuters starten met het talent 'bakken'. Want wie gaat er nou niet shinen van lekker eten :) ? Er wordt een bakkerij ingericht, er worden cupcakes gebakken en versierd en nog veel meer. De bakpieten kunnen hier straks ook mooi aan de slag .. ;) Groep 3A en 3B hebben het thema met veel glitters en confetti geopend. Zij schijnen een lichtje op elkaar, maar ook op een goed doel (zoals kinderen & gezinnen die het minder goed hebben thuis). Er zal verder een sieradenatelier in de klas komen, waar kinderen zelf sieraden mogen ontwerpen, maken en verkopen. Groep 4 richt een theaterhoek in en organiseert mini-workshops voor elkaar over ieders talent. Er wordt ook een auditieronde gehouden voor wie er mee mag doen aan het open podium.

Groep 5 onderzoekt hoe licht ontstaat. Afgelopen vrijdag 1 november hebben ze in het Philips museum in Eindhoven veel antwoorden gekregen. De kinderen van groep 6 onderzoeken de talenten en idolen van hun ouders (d.m.v. interviews) en gaan dit verder uitwerken en hun mening daarover geven. De kids van groep 7 en groep 8 zijn druk met hun Lego League talenten (ontwerpen, bouwen, samenwerken en programmeren). Vrijdag 29 november is het namelijk de regiofinale! Succes met alle voorbereidingen!

Staking woensdag 6 november

De staking op De Aanloop gaat door. Er wordt aanstaande woensdag geen les gegeven. De stakingsbereidheid is onverminderd hoog. Wij danken u voor uw begrip, steun en medewerking. Donderdag 7 november zijn wij er allemaal weer voor uw kind!

Inloopspreekuur CJG

Het inloopspreekuur van de jeugdprofessionals Elise Mateijsen en Laura de Graaf van Centrum Jeugd en Gezin is van 14:30 tot 16:00 uur op donderdag: 7 november, 16 januari, 5 maart, 23 april, 11 juni. Zij kunnen kortdurend begeleiden en doorverwijzen bij vragen over de opvoeding. Contactgegevens zijn: e.mateijsen@bergenopzoom.nl of 0614326491 en  l.degraaf@bergenopzoom.nl of 0643044617.

Cultuur in de wijk - start blok 2 -

Een film maken, streetdance, gitaar, theaterlab, keys en knopjes, media mash-up, beats & boomwhackers, popband en nog veel meer… Ontdek en beleef dit in jouw eigen wijk!

Vanaf maandag 11 november starten de naschoolse activiteiten van blok 2. De docenten van het Cultuurbedrijf geven weer hele leuke, GRATIS lessen voor de kinderen met muziek, dans, beeldend, theater en nieuwe media. Voor meer informatie of inschrijven: www.ckboz.nl/kunst-in-de-wijk

Sinterklaas komt eraan!
Zaterdag 16 november is de Sint weer in het land. Dit betekent weer een gezellige en drukke periode voor iedereen. 
Donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest bij ons op school. Vrijdag 6 december hebben we een studiedag en zijn de kinderen lekker vrij! Meer informatie over alle activiteiten volgt later via de leerkrachten.
Verkeer: Fluor feestweek
Van 18 t/m 22 november is het Fluofeestweek. We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen veilig aan het verkeer deelnemen. Scholen in omgeving Bergen op Zoom besteden tijdens de Fluor feestweek extra aandacht aan (fiets)verlichting en zichtbaarheid in het verkeer. 

Maandag 18 november komt Kees de Mooij langs voor de jaarlijkse fiets(verlichtings)controle. Loop voor deze tijd dus nog even de fiets van uw kind goed na en vergeet niet dat ze die dag op de fiets naar school moeten komen. De kinderen mogen deze dag ook gezellig in fluor / lichtgevende kleding naar school komen, zodat ze goed shinen en opvallen deze dag :) .

Techniek op De Aanloop!

Techniek is de toekomst! 
Daarom werken we schoolbreed aan techniek tijdens techniekmiddagen. In de groepen 1 t/m 6 wordt er in circuitvorm aan diverse technische bouwwerken en constructies gewerkt. De groepen 7 en 8 zijn zich actief aan het voorbereiden op de Lego League. 

Wilt u ook meehelpen tijdens zo'n techniekmiddag? Opgeven kan bij de leerkracht!

Terugblik ouderavond beeldschermen en games
We kunnen terugkijken op een geslaagde ouderavond van de MR. De opkomst was hoog en samen met ouders en gastspreker Jan Homs van Homs Jeugdpsychologie zijn er verschillende zaken besproken die met het onderwerp te maken hebben (social media, slaapgedrag, app-gedrag etc.)

Mocht u het interessant vinden, dan verwijzen we graag naar onderstaande bijlages:
- Digideal Wijs poster
- WIJS samenleven in een digitale wereld

75 jaar bevrijding Bergen op Zoom
Vrijdag 25 oktober hebben de leerlingen van groep 8 meegelopen met het jongerendefilé. Samen met leerlingen uit de groepen 7 / 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs  werd er stilgestaan bij de bevrijding door o.a. de Canadezen, met als doel: de VRIJHEID uitdragen en doorgeven. Erg indrukwekkend om dit met zoveel kinderen samen te kunnen doen. Complimenten waren er voor de wijze waarop we dit deden; gedrag, posters, de zang! En wat vielen onze borden goed op in de parade. Toppertjes! 
Ter kennisgeving
Onze conciërge Patrick is gestopt met zijn werkzaamheden voor onze school, vanwege een uitbreiding van zijn contract bij zijn andere werkgever.

Na de herfstvakantie is Fadilah gestart met het overnemen van zijn werkzaamheden. Ze is gestart met een proefperiode om te kijken of er een match is. Welkom Fadilah!
Bericht van Mamaloe
Kinderopvang Mamaloe onderneemt verschillende activiteiten met de kinderen van het kinderdagverblijf, de peuteropvang, de TSO en BSO. Lees het allemaal in de nieuwsbrief  van Mamaloe
Copyright © 2019 Basisschool de Aanloop, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp