Copy

Nieuwsbrief augustus / september 2019

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen: dus tijd voor de eerste nieuwsbrief met daarin aandacht voor de volgende zaken:

- We zijn weer begonnen!
- Overstap digitale telefonie
- Warm welkom in de klassen
- OGO thema: Reis door de tijd
- (Kind-) oudergesprekken
- Mad Science
- Bosdag 4 oktober
- Verkeer en parkeren
- App Social Schools
- Schoolafspraken
- Mobiele telefoons
- Aanwezigheid directie, intern begeleider
- Schoolkalender, gids en website
- Bericht Joshua Broeders
- Bericht Fitfabriek
- Bericht Stichting Leergeld
- Bericht Mamaloe
We zijn weer begonnen!
Jihoe! We zijn weer begonnen en de eerste schoolweken zijn alweer achter de rug.

Met dit gezellige en enthousiaste team gaan we samen met u en de kinderen er weer een topjaar van maken. Wij hebben er zin in! Veel succes allemaal! 
Overstap digitale telefonie
Deze week maken wij de overstap naar digitale telefonie. Tijdens deze overgang wordt u als u de school belt tijdelijk doorgeschakeld naar een ander toestel. De school is telefonisch gewoon bereikbaar.  Volgende week is alles geïnstalleerd. 
Warm welkom in onze klassen
OGO-thema: Reis door de tijd
Het eerste OGO-thema waarmee we dit jaar aan de slag gaan is: Reis door de tijd!
De kinderen zullen zich gaan verdiepen in o.a. geschiedenis, erfgoed en cultuur. De komende weken kunt u op de ramen van de klaslokalen zien waar de groep van uw kind mee aan de slag gaat. 
(Kind-) oudergesprekken

Deze week voeren we in alle groepen individuele oudergesprekken. In deze gesprekken kunt u vertellen over de kwaliteiten en aandachtspunten van uw kind, de leerstijl van uw kind en eventuele andere bijzonderheden. In de groepen 6 t/m 8 worden de kinderen ook uitgenodigd om bij deze gesprekken te zitten. Op deze manier hebben we gelijk in beeld waar we samen aan kunnen gaan werken dit schooljaar.

Mad Science

Op 20 augustus hadden we bezoek van professor Caroteen van Mad Science!
Mad Science is een organisatie die kinderen enthousiast wil maken voor  techniek door ze te verbazen en verwonderen met wetenschappelijke proeven en activiteiten. De kinderen van groep 3 t/m 8 kregen een techniekshow met grappige proefjes over o.a. zwaartekracht. Superinteressant! 

De naschoolse techniekcursus gaat woensdag 4 september om 12.30 uur van start. 
Veel leerplezier alvast!

Bosdag vrijdag 4 oktober
Op vrijdag 4 oktober staat de bosdag op het programma.

Dit is een gezamenlijke activiteit en tevens de afsluiting van de eerste Gouden (groepsvormende) weken. Daarnaast is het ook gewoon erg gezellig om met elkaar erop uit te gaan : )!

De groepen 1 t/m 3 hebben een programma op school en in het bos bij het Lambertijnenhof. De groepen 4 t/m 8 gaan de hele dag het bos is. Meer informatie over de exacte locatie en het rooster van de bosdag volgt later. 

Houdt u er alvast wel rekening mee dat we deze dag werken met een continurooster en de kinderen eerder vrij zijn. 

Verkeer en parkeren
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat het in de ochtend en middag weer drukker is in het verkeer. Voor de chauffeurs: denkt u aan de geadviseerde rijrichting (straat inrijden vanaf de Kapittelstraat). Parkeert u a.u.b. de auto in een parkeervak.

De wijkagent heeft bij de start van het schooljaar een paar keer gesurveilleerd en zijn bevindingen waren erg positief. Er werd netjes en veilig geparkeerd op de daarvoor bedoelde plekken. Superfijn! Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een verkeersveilige schoolomgeving. De politie zal ook dit schooljaar regelmatig onaangekondigd controleren of de verkeersregels worden nageleefd. 

Een goed begin is het halve werk, dus wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u de verkeersomgeving veilig kunnen houden.

App Social Schools
Dit schooljaar gaan we aan de slag met de ouderportal-app Social Schools. Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen, kinderen en ouders. De app wordt inmiddels al door meer dan 1500 scholen in Nederland gebruikt. Het team gaat eerst intern aan de slag met het gebruik van de app.

Tijdens de oudergesprekken deze week wordt u verzocht een nieuw AVG-toestemmingsformulier in te vullen, zodat we duidelijk in beeld hebben welke kinderen wel / geen toestemming hebben om gepubliceerd te worden op o.a. onze website, social media en social schools.  

Zodra de app gebruiksklaar is gemaakt voor de ouders, dan laten we u dit weten. Er volgt dan uiteraard meer informatie over hoe wij samen met u de app Social Schools willen gebruiken dit jaar. Meer informatie over Social Schools leest u hier.
Schoolafspraken
Hieronder nog even onder elkaar de afspraken van De Aanloop:
 • Vanaf 8.15 uur en 13.00 uur is er toezicht op het plein
 • Om 8.25 uur en 13.10 uur geeft een medewerker van De Aanloop het signaal om naar binnen te gaan. 
 • Groep 1-2 gaat naar binnen via de kleuteringang, groep 3 t/m 5 via de hoofdingang en groep 6 t/m 8 via de zijingang. Ouders mogen mee naar binnen.
 • Om 8.30 uur en 13.15 uur start de leerkracht met de les en vertrekken de ouders. 
 • Ouders kunnen vanaf 11.55 uur en 15.10 uur de school in om de kinderen op te halen en eventueel nog iets te bespreken met de leerkracht. 
 • Ouders letten zelf op meekomende broertjes en zusjes. Na schooltijd zijn er vaak vergaderingen en andere afspraken gepland en is er minder toezicht in de school. 
 • Skeeleren en/of steppen mag op het plein, met respect en aandacht voor je omgeving. 
 • Voetballen met een harde bal mag alleen op het voetbalveld. Voor het tafelen voorziet de school in plastic ballen. Daarnaast zorgen we ook voor zachte foamballen voor op het plein.
 • Ziekmeldingen kunnen vanaf 8.00 uur telefonisch worden doorgegeven via 0164-210191.
  U dient altijd zelf te bellen naar school. Mailtjes of appjes zijn hiervoor niet geschikt.
 • Houdt u er rekening mee dat leerkrachten niet direct op mails kunnen reageren na 17.00 uur en op vrije dagen.
Mobiele telefoons
In toenemende mate komen kinderen naar school met een mobieltje. Dit gebeurt uiteraard op eigen risico.
Het is goed te weten dat we de volgende afspraak hierover hebben op school:
 • Onder schooltijd staat het mobieltje uit. Dit geldt dus ook voor de pauzes en tussen de middag. 
 • Staat de mobiele telefoon toch aan dan zal de leerkracht het mobieltje innemen tot 15.15 uur en de ouders informeren. Bij een tweede overtreding moet de leerling nablijven in de klas. 
 • Onder schooltijd kunnen ouders in dringende gevallen met school contact opnemen. De school geeft dan de boodschap door aan het betreffende kind.
Aanwezigheid directie, intern begeleider
llse Elshof (directeur) is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

Rowenna Mouthaan is op dinsdag en donderdag werkzaam als intern begeleider.
Op vrijdag staat Rowenna voor de klas in groep 1-2 en is zij druk met werkzaamheden voor de groep. 

Eefke Meijlemans (groepsleerkracht gr. 1-2 en plaatsvervangend directeur) is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Eefke staat die dagen voor de klas.

Daisy Wattimena (managementassistent) is aanwezig op maandagochtend, dinsdagen en de oneven woensdagen.

Bij afwezigheid van de directeur kunt u, als het écht niet kan wachten tot de volgende dag, bij Eefke Meijlemans of Rowenna Mouthaan terecht met uw vragen. Bij calamiteiten op vrijdag is Josy Huffmeijer (leerkracht groep 7) aanspreekpunt.
Schoolkalender en schoolgids
Op de eerste schooldag hebben de oudste kinderen van het gezin de nieuwe schoolkalender mee naar huis gekregen.

De kalender en schoolgids kunt u ook downloaden via onze vernieuwde website! Kijk snel eens op www.aanloopboz.nl 
 
Bericht van Joshua Broeders
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Joshua Broeders , 27 jaar en ik kom uit Zevenbergen. Velen hebben mij wellicht al een keer zien lopen in en rond de school. Sinds mei ben ik de vakdocent bewegingsonderwijs binnen de Stichting ABBO. Dit betekent dat ik veel bewegingslessen mag gaan geven binnen de verschillende scholen.
Hiervoor heb ik 4 jaar gewerkt bij de Fitfabriek in de gemeente Bergen op Zoom en in die jaren was ik ook altijd al aanwezig op de verschillende scholen binnen de stichting.

Ik ben een energiek persoon die graag anderen helpt om beter te worden. Mijn doel is om de kinderen voor te bereiden op een leven lang met plezier bewegen. Dit laat ik ook terug komen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Iedereen moet op zijn of haar niveau mee kunnen doen aan een gymles. En het maakt mij niet uit of iets wel of niet lukt, ik vind het mooi als er nieuwe onderdelen geprobeerd worden.

Plezier in bewegen staat voorop. Mijn eigen sport is voetbal. Naast zelf voetballen ben ik ook trainer van de allerkleinste jongens en meisjes van de vereniging in Zevenbergen. Op het moment dat ik nog tijd over heb, ben ik te vinden in de sportschool.

Ik heb heel veel zin om als vakdocent de kinderen deel te laten nemen aan de bewegingslessen. Mocht u vragen hebben over het bewegen of over andere zaken, stel ze dan gerust. We zien en spreken elkaar!
Sportieve groetjes
Bericht van de Fitfabriek
Het naschoolse rooster van de Fitfabriek is bekend en kunt u via deze link inzien.
Binnenkort worden de flyers van de Fitfabriek op school afgeleverd waarin de activiteiten staan die de komende periode tot aan de herfstvakantie op de planning staan. 
Bericht van Stichting Leergeld
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, wordt - mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten op de Brabantse Wal - nogmaals uw aandacht gevraagd voor het bestaan van Stichting Leergeld De Brabantse Wal en haar activiteiten ten behoeve van kinderen uit armlastige gezinnen. In bijgevoegde brief leest u hier meer over.
Bericht van Mamaloe
Kinderopvang Mamaloe onderneemt verschillende activiteiten met de kinderen van het kinderdagverblijf, de peuteropvang, de TSO en BSO. Lees het allemaal in de nieuwsbrief  van Mamaloe
Copyright © 2019 Basisschool de Aanloop, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp