Copy

Extra nieuwsbrief maart 2021

Beste ouders, verzorgers,
in deze extra nieuwsbrief hebben we aandacht voor een aantal belangrijke zaken:
  • Continurooster
  • Vacature allround leerkracht
  • Avonturengids ABBO-Mamaloe 
  • Aankomende activiteiten
Continurooster op De Aanloop
Onlangs is door de OMR een behoeftepeiling uitgezet met betrekking tot invoering van een continurooster.

Velen van u hebben de enquête ingevuld en het merendeel van de respondenten staat positief tot zeer positief tegenover invoering van een continurooster op De Aanloop. Zie hiervoor ook het bericht van de OMR in de nieuwsbrief van februari, op Social Schools.

In verband met de huidige coronamaatregelen werken we nu ook al weer enkele weken met een continurooster voor alle leerlingen, om het aantal verplaatsingen van en naar school te beperken. Daarom gaan we nog dit schooljaar officieel over op het continurooster, namelijk met ingang van maandag 10 mei (de eerste dag na de meivakantie). 

Lees in bijgevoegde brief meer informatie over het continurooster op De Aanloop.
Vacature voor een extra leerkracht

Vandaag plaatsen we een vacature voor een extra groepsleerkracht per augustus 2021.
Zie de bijlage voor de gehele vacature.

We gaan het komend schooljaar met een groep extra werken. De groepen worden als volgt:
1-2A, 1-2B, 1-2C, 3A, 3B, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8

We zijn al lange tijd in gesprek met de gemeente over permanente uitbreiding van lokalen. Daarbij trekken we samen op met Kinderopvang Mamaloe. Natuurlijk wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van huisvesting in het aangrenzende wijkgebouw De Moerkens en naar mogelijkheden van uitbouw/verbouw van de school. We zouden daarin graag nu al duidelijkheid hebben en geven, maar dat kunnen we nu nog niet.

We gaan wel zeker met deze 11 groepen starten. De indeling van leerkrachten volgt zoals ieder jaar op alle ABBO-scholen enkele weken voor de zomervakantie. Alle ABBO-scholen geven dan in dezelfde week de informatie over de groepsindeling. Vermoedelijk zal dat eind juni/begin juli zijn.

We hopen dat er veel leuke, sterke leerkrachten op de vacature zullen reageren. Tot nu toe is het ons altijd gelukt, dus we hebben er alle vertrouwen in dat we ook nu weer een fijne collega kunnen toevoegen aan ons team!

Avonturengids voor alle gezinnen
Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin een ABBO/ Mamaloe Avonturengids voor kids. De gids wordt aangeboden door Kinderopvang Mamaloe en Stichting ABBO. Daarmee willen we alle kinderen bedanken voor het feit dat ze zo goed hun best hebben gedaan in het afgelopen opmerkelijke jaar. Een mooi en avontuurlijk cadeau voor alle gezinnen! In bijgevoegde brief leest u meer.
De gids is geschreven door Leonie ten Hove van In4Outdoor met als doel kinderen te blijven prikkelen en ze te laten spelen en beleven. Lekker de natuur in als tegenhanger van alle schermpjes!
Aankomende activiteiten
De voetbal- en lijnbaltoernooien gaan dit jaar helaas niet door. De Koningsspelen laten we doorgaan in aangepaste vorm op ons eigen schoolterrein, met hulp van de stagiaires.

Voor de andere aankomende activiteiten blijven we de ontwikkelingen en richtlijnen vanuit de overheid goed volgen. We denken in kansen en mogelijkheden en bekijken per activiteit hoe we hier invulling aan kunnen geven, passend binnen de gestelde richtlijnen. 
Copyright © 2021 Basisschool de Aanloop, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp