Copy

Nieuwsbrief oktober 2019

- OGO thema: Reis door de tijd
- Kinderboekenweek
- Bosdag
- Mad Science
- App Social Schools
- School Ondersteuningsteam
- Ouderavond beeldschermen en games
- Overlegmomentjes
- Aanmelden broertjes/zusjes
- Ontruimingsoefening
- Bedrijvendag
- Terugblik studiedag
- Bericht Fitfabriek: MQ Scan
- Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober
- Bericht van Mamaloe
OGO-thema: Reis door de tijd!

De klassen zijn alweer een tijdje bezig met het eerste thema. Dit is inmiddels ook goed te zien in en door de school. Van de riddertijd, grottekeningen, geboortejaren en belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis naar spaceshuttles, robots, technieklabs en astronauten. Genoeg te leren met dit thema!

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Deze week start de Kinderboekenweek met het thema: "Reis mee!". Donderdag 3 oktober zal de Kinderboekenweek geopend worden op het schoolplein. 

Tijdens de Kinderboekenweek vinden er allerlei activiteiten in de klas plaats rondom het thema "Reis mee!". Verder wordt er een voorleeswedstrijd gehouden voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 3 t/m 6 houden de wedstrijd in de klas en de leeskampioen van de groepen 7 en 8 gaat door naar de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Bergen op Zoom. Veel leesplezier alvast!
Bosdag 4 oktober
Jihoeee! Nog een paar nachtjes slapen en dan is het Bosdag en sluiten we de gouden weken af. 

De groepen 1 t/m 3 hebben een programma op school en in het bos bij het Lambertijnenhof. De groepen 4 t/m 8 gaan de hele dag naar het bos bij Brasserie De Berk. 

Continurooster

  • De groepen 1 t/m 3 starten om half 9 in de klas en kunnen om 14.00 uur weer op school opgehaald worden.
  • De groepen 4 t/m 8 starten om 8.45 uur en verzamelen op de parkeerplaats tegenover Brasserie De Berk. Deze kinderen kunnen om 14.15 uur ook weer op dezelfde verzamelplaats opgehaald worden. 

Let op:
Indien er voor a.s. vrijdag noodweer wordt afgegeven, dan gaat de bosdag niet door. 
Mocht school besluiten de bosdag te annuleren, dan krijgt u vrijdag 4 oktober vóór 8 uur een bericht via Social Schools dat de bosdag niet doorgaat. De kinderen worden dan gewoon op school verwacht en het continurooster wordt aangehouden.

Geen bericht is in dit geval goed bericht dus :)

Techniek op De Aanloop!
// Techniekmiddag op school

Techniek is de toekomst! 
Daarom werken we schoolbreed aan techniek tijdens techniekmiddagen.
Vorige week was de aftrap :) ! In de groepen 1 t/m 6 is er in circuitvorm aan diverse technische bouwwerken en constructies gewerkt. De groepen 7 en 8 zijn zich actief aan het voorbereiden op de Lego League. Ook zijn er in groep 8 bruggen en torens gebouwd in het kader van bevrijding.

Wilt u ook meehelpen tijdens zo'n techniekmiddag? Opgeven kan bij de leerkracht!

// Mad Science

De naschoolse techniekcursus van Mad Science is in volle gang. Iedere woensdagmiddag na schooltijd zitten er een hoop enthousiaste wetenschappertjes klaar om aan de slag te gaan met de echte professoren van Mad Science. Van chemische reacties en muffins naar experimenten in het kader van radartechnologie. Super interessant!

App Social Schools

Deze maand zijn we gestart met het gebruik van de ouderportal app Social Schools. Berichten vanuit de klas, directie en administratie ontvangt u voortaan via deze app. Mocht u nog geen mail hebben ontvangen van Social Schools voor het aanmaken van een account, neemt u dan even contact op met de administratie via administratie@aanloopboz.nl. Er kan dan een nieuwe mail worden verstuurd vanuit Social Schools om een account aan te maken.

School Ondersteunings Team

Met ingang van dit schooljaar worden vanuit het Samenwerkingsverband op alle scholen in deze regio zogenoemde SOT overleggen ingepland. Bij deze overlegmomenten zijn de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband (Marloes de Haan), de Jeugdprofessionals vanuit CJG (Elise Mateijsen, Laura de Graaf) en de Intern Begeleider (Rowenna Mouthaan) vanuit de school aanwezig. Deze overlegmomenten worden aan het begin van het schooljaar ingepland en vinden zo’n 6x per jaar plaats. Het doel van deze overlegmomenten is dat er integraal onderwijs- en zorgvragen beantwoord kunnen worden. Het overleg heeft een preventief en structureel karakter. Als er vragen zijn die specifiek betrekking hebben op een individuele leerling dan is er altijd vooroverleg. De uitkomsten van het SOT worden vervolgens met de betreffende ouders teruggekoppeld en waar nodig worden verdere afspraken gemaakt.

Inloopspreekuur Jeugdprofessionals:
Het inloopspreekuur van de jeugdprofessionals Elise Mateijsen en Laura de Graaf van Centrum Jeugd en Gezin is van 14:30 tot 16:00 uur op donderdag: 7 november, 16 januari, 5 maart, 23 april, 11 juni. Zij kunnen kortdurend begeleiden en doorverwijzen bij vragen over de opvoeding. e.mateijsen@bergenopzoom.nl 0614326491 l.degraaf@bergenopzoom.nl 0643044617

Bericht van de MR:
Ouderavond beeldschermen en games 29 oktober
Hoe lang laat ik mijn kind op een scherm kijken per dag? Is het echt zo erg dat ze willen gamen? Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een potje “Mens erger je niet” en Fortnite? Hoe gaan andere ouders hiermee om?
 
Allemaal vragen die wij als oudergeleding van de MR hebben en die we ook regelmatig om ons heen horen. Tijd om daar eens wat meer aandacht aan te besteden, dachten wij. Daarom organiseren we op dinsdag 29 oktober een ouderavond rondom dit thema. Verwacht geen belerende lezing over wat wel en niet zou moeten. Verwacht wel een interactieve avond met verschillende invalshoeken en gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Inloop om 19.30 uur, we starten om 19.45 uur en rond 21.00 uur ronden we af.
Hopelijk zien we jullie dan!
Milja, Martijn en Eefje
Overlegmomentjes
De kennismakingsgesprekken zijn geweest en de portfoliogesprekken staan gepland na de citotoetsen in maart. We willen u erop attenderen dat de deur altijd open staat. Weet dat u welkom bent voor een gesprekje met de leerkracht, ook als alles goed gaat. 
Aanmelden broertjes/zusjes
Vergeet u niet om broertjes/zusjes tijdig in te schrijven bij ons op school? Het inschrijfformulier kunt u bij Ilse Elshof en/of Koekeloere en Snuf & Snuitje ophalen. 
Ontruimingsoefening
De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten is zeer belangrijk en daarom organiseren we meerdere malen in het schooljaar een ontruimingsoefening. Op deze manier weten de kinderen en leerkrachten wat te doen bij calamiteiten en worden ze zich bewust van de vluchtroutes in het schoolgebouw. Deze maand stond de eerste ontruimingsoefening op de planning en die ging boven verwachting snel! Het brandalarm ging af en binnen 2 minuten was het hele schoolgebouw leeg. Supergoed gedaan allemaal! 
Geslaagde bedrijvendag
In het kader van het gemeenteproject Kijk Binnen Bij Bedrijven, hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 van basisschool De Aanloop in de week van 16 september verschillende bedrijven in de regio bezocht. Superinteressant en een leuke kennismaking met diverse beroepssectoren.  ​

De Aanloop heeft het bedrijvenbezoek opgenomen in het onderwijsprogramma voor de groepen 6, 7 en 8, omdat zij al vanaf groep 6 leerlingen wil meenemen in het traject van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) en leerlingen wil laten kennismaken met verschillende beroepen en branches.  ​

Zo hebben de leerlingen een kijkje genomen bij Hair & Beauty Lounge, Van Terheijden Riooltechniek, De Wereldwinkel, Brasserie De Berk, Kwik-Fit, Bouwmensen Zuid-West, Machinefabriek Heijnen, Midgetgolf Meilust, Manpower Uitzendbureau, Franken Fruit, Zoomvliet Studio en Gebouw T.  ​

De bedrijven hebben met veel enthousiasme hun medewerking verleend. De kinderen hebben genoten van de warme ontvangst en het mogen ervaren van de werkzaamheden. Een mooie kans om meer te leren over het bedrijfsleven in Bergen op Zoom! ​Nogmaals dank aan de ouders voor alle hulp en medewerking.
Terugblik studiedag
De eerste studiedag was een leerzame dag voor onze leerkrachten.

Er is meer geleerd over de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren, de app Social Schools, programmeren met de Lego robots van de Lego League en Grip op het leren stampen. 

Go team Aanloop!
Bericht van de Fitfabriek: MQ-scan
Binnenkort ontvangt u via de leerkracht een informatiebrief van de Fitfabriek over de MQ (motoriek) scan die zij afnemen bij de leerlingen van groep 1 t/m 8. Namens de Fitfabriek het verzoek om de brief voor de herfstvakantie ingevuld weer terug in te leveren bij de leerkracht.
Bericht van Mamaloe
Kinderopvang Mamaloe onderneemt verschillende activiteiten met de kinderen van het kinderdagverblijf, de peuteropvang, de TSO en BSO. Lees het allemaal in de nieuwsbrief  van Mamaloe
Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober
Copyright © 2019 Basisschool de Aanloop, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp