Copy
View this email in your browser

O Planinstvu 4.0

»Planinske poti privabljajo ogromno število obiskovalcev, tako iz rekreativnih, kot turističnih vzgibov. Množičnost in trend rasti obiska na posameznih območjih nam dajejo jasen signal, da moramo obisk razpršiti iz več razlogov: obvladovanje vpliva na naravo, upoštevanje potreb lokalnega prebivalstva, obremenitev parkirišč in druge infrastrukture ter nenazadnje tudi z vidika same pristne izkušnje obiskovalcev, katerih primarna želja je še vedno stik s čimbolj prvobitno naravo.«

Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije

Slovenija se v svetu uspešno pozicionira kot destinacija številnih priložnosti za preživljanje prostega časa zunaj v naravi. Povečanja obiska s strani slovenskih in tujih turistov, ljubiteljev narave in rekreacije, pa so bile v zadnjih nekaj letih deležne še posebej slovenske planinske poti. Učinki povečanega obiska pa seveda niso bili zgolj pozitivni, ampak tudi negativni, še posebej iz vidika ustvarjanja prometnih zamaškov na izhodiščih poti, divje parkiranje na naravnih površinah, uničevanje naravnih in kulturnih danosti, povečanje nesreč, ... In nenazadnje tudi slabša izkušnja planincev, zaradi prevelike gneče. Vsako letno slovenske gore obišče preko 1,7 milijona obiskovalcev.

S temi izzivi se je soočala slovenska krovna organizacija na področju planinstva – Planinska zveza Slovenije (PZS), ki upravlja z mrežo 2002 planskih poti v skupni dolžini več kot 10.000 km.Rešitev je prepoznala v inovaciji Turizem 4.0 – Tourist Flows, ki jo je mogoče uporabiti tudi za omenjene izzive. Skupaj z izkušenimi partnerji, Cipro Slovenije - društvo za zaščito Alp in Planinskim društvom Tržič, so v letu 2021 uspešno prijavili projekt Planinstvo 4.0 na Javni razpis MJU za digitalno preobrazbo, ki bo postavilo nove standarde na področju upravljanja planinskih poti preko vzpostavitve digitalnega spremljanja obiska pohodniških poti z namenom preusmerjanja tokov pohodnikov.

Znanja in izkušnje pri izvedbi pa bodo črpali iz Partnerstva za Turizem 4.0 v okviru katerega  je bil razvit inovativen produkt T4.0 FLOWS, ki meri, analizira in postavlja predikcije pohodniških tokov.


Inovacija vključuje napredne analize in napovedi gibanja pohodnikov na podlagi anonimiziranih podatkov iz množice različnih virov, npr: senzorji postavljeni ob pohodniških poteh, idr. Učinek bo boljše razumevanje obiska v gorah s primarnih ciljem preusmeritve pohodniških tokov iz najbolj obremenjenih lokacij na manj obremenjene.

Analitika pa bo uporabna tudi širše, pri načrtovanju porabe resursov v gorah, pri načrtovanju marketinških strategij posameznih lokacij, ipd. Podatki o obisku pohodniških poti bodo namreč v anonimizirani obliki  javno dostopni na sodelovalni platformi Turizem 4.0, kar je inovativen, sodelovalen pristop med različnimi deležniki na nacionalni ravni. Turistična sezona 2022 je pred vrati, Slovenija pa zaradi varnostne situacije v Evropi ter posledic svetovne pandemije, upravičeno pričakuje povečan obisk turistov, ki bodo k nam pripotovali za avtomobili in avtodomi, zato je smiselno inovacijo FLOWS uporabiti tudi za preusmerjanje prometnih tokov. 

EU industrijski dnevi, vodilni dogodek na ravni EU na področju gospodarstva, so letos potekali v Bruslju in hibridno 8-11 februarja. Cilj dogodka je prepoznati in deliti najboljše razvojne zgodbe, kreirati prostor za dialog ter okrepiti odpornost podjetij, še posebej SMEjev. Med povabljenimi je bil tudi Tomi Ilijaš z inspiracijsko zgodbo Turizma 4.0. Več
Slovenija si utira pot med vodilne Smart Tourism Destinations s podporo Evropske komisije, DG GROW. Dr. Urška Starc Peceny, direktorica za inovacije in vodja Turizma 4.0, je bila izbrana v skupino mednarodnih ekspertov (10). Projekt se osredotoča zlasti na to, kako lahko destinacije prevzamejo pristope, ki temeljijo na uporabi lokalnih podatkov. Več
Evropska komisija – Direktorat za Notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, je v začetku leta 2022 objavila osrednji dokument za razvoj trajnostnega turizma, Transition Pathway for Tourism. Ključni del priprav je vključeval tudi številne posvete z različnimi deležniki iz turizma, med katerimi so bili tudi strokovnjaki iz partnerstva za Turizem 4.0. Več
Slovenija bo v prihodnjih letih postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Aprila letos je potekal Slovenski vesoljski teden, kjer je bil Turizem 4.0 prepoznan kot eden ključnih deležnikov na področju opazovanja Zemlje. Raziskuje se metode, ki omogočajo, da bodo inovacije Turizma 4.0 deloma avtomatizirane in bodo zagotavljale boljšo uporabniško izkušnjo. Več
Predstavnik Turizma 4.0 je na 32. sejmu Alpe Adria sodeloval na Okrogli mizi: Slovenija - avtodomarskemu turizmu prijazna dežela, ki jo je moderiral Drago Bulc. Udeležencem, med katerimi so bili tudi številni župani slovenskih občin, je predstavil nagrajeno inovacijo Smart Camper Stop, ki s tehnološkimi rešitvami digitalizirajo parkirišče za avtodome. Več 
V sklopu spremljevalnega programa sejma Alpe Adria smo predstavili tudi dosežke Partnerstva za Turizem 4.0, in sicer smo se osredotočili na implementacijo digitalnih inovacij v realno okolje ter se osredotočili na ozaveščanje obiskovalcev na področju zbiranja in uporabe lokalnih podatkov, ki so pomembna strateška dobrina in nujni element pri strateškem odločanju. Več
V marcu smo razširili mrežo TIM ekspertov, in sicer sta ekipi pridružili strokovnjakinji iz Zavoda Goodplace. S tem se je okrepilo sodelovanje med Zeleno shemo slovenskega turizma - nosilka STO, in Turizmom 4.0, ki si skupaj prizadevata za vpeljevanje trajnostnega turizma, kamor sodi tudi uporaba lokalnih podatkov za strateško odločanje, v poslovanje destinacij. Več
Prenovljen je bil priročnik Digitalno inoviranje kulturne dediščine, ki ponuja uporabne vsebine, mdr. kaj so digitalno obogatene izkušnje kulturne dediščine, razlogi za digitalizacijo, proces, sodelovanje z deležniki, idr. Priročnik je namenjen turističnim destinacijam, javnim ustanovam, ki delujejo na področju kulture in turizma, izobraževalnim ustanovam in NVO-jem. Več
Arctur, dom Turizma 4.0, letos praznuje častitljivih 30 let. Naše delo odraža tradicijo, vrednote, zavezo k trajnosti in prispevanju k boljšemu svetu za vse. Ekipa si je zadala, da se letos še v večji meri posvetimo širjenju pozitivnega duha, zato smo kreirali gibanje Dobrih del – GO4Huture. Vsak dan je pravi dan, da naredite nekaj dobrega za svoje ljubljene, svojo skupnost, živali ali naravo. Pridruži se gibanju
Turizem 4.0 spodbuja trajnostni razvoj in razvoj trajnostne mobilnosti. Arctur je skupaj s partnerji razvil inovativna kolesa na prostem, ki so namenjena k ustvarjanju športno-rekreativne turistične ponudbe. Kolesa so bila letos na voljo na dveh odmevnih dogodkih, kjer so obiskovalci z vrtenjem pedal proizvedli energijo za pripravo okusnih in zdravih smutijev. Več
Aprila je STO objavila težko pričakovano Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, ki je prvi tovrsten strateški dokument v Sloveniji. Zasnovani so bili veliki premiki na področju digitalne preobrazbe in začrtane rešitve za izboljšano upravljanje digitalnega in trajnostnega turizma. S tem želi postati Slovenija vzorčni primer pametne destinacije. Več
V okviru projekta DigiCirc je bil izveden mini DEMO dan, kjer so sodelujoči v Blue Economy Accelerator programme predstavili svoj napredek na oblikovanju poslovnega modela in produktov. Med njimi sta bila Arctur s Turizmom 4.0 in partnersko podjetje Smartest Solutions iz Španije, ki sta pokazala napredek na razvoju Tourism Impact Model for the Blue Economy. Več
Februarja se je pričel projekt Tourbit, sofinanciran iz programa COSME, v okviru katerega je bila aprila na Finskem (in v virtualni obliki) inavguracijska konferenca ter se trenutno že zaključuje prva faza v katerem nastaja orodje za ocenjevanje digitalne zrelosti SMEjev v turizmu, ki ga testira tudi nekaj slovenskih podjetij. Več
Že peto leto Evropska potovalna komisija razpisuje Destination of Sustainable Cultural Tourism Award. Lani je bil med prejemniki prestižne nagrade tudi MGRT, in sicer za vseslovenski projekt »Digitalno inoviranje kulturne dediščine«. Letošnja tema je ‘Relaunching European Tourism through Cultural Heritage & Digitalisation’. Rok za prijavo je 1. junij 2022. Več
SRIP trajnostni turizem je organiziral prvi virtualni InnoHub, na katerem je sodelovalo več kot 120 udeležencev. Med inovativnimi rešitvami je bila tudi zgodba o uspehu Turizma 4.0, kjer smo izpostavili pomembnost soustvarjanja, sodelovanja različnih deležnikov turističnega ekosistema pri razvoju inovacij, ki izboljšujejo kvaliteto prebivanja lokalnega prebivalstva. Več
Podzemne arhitekture so objekti, ki so delo človeških rok. Med njih štejemo rove, zaklonišča, rudnike, vodovodne sisteme, idr. Znotraj SRIP Turizem se je v letu 2021 oblikoval  konzorcij deležnikov, ki je interpretiral dediščino in prostorske vrednote. V sklopu konzorcija je bila v začetku leta izvedena študija o možnostih digitalnega inoviranja kulturne dediščine. Več
Turizem 4.0 se je na povabilo ZRS Bistra Ptuj predstavil z inovacijo TIM – Tourism Impact Model na mednarodni konferenci projekta HEALPS2. Cilj projekta je uporabiti zdravilno moč naravnih danosti v Alpah za oblikovanje ponudbe trajnostnega zdravstvenega turizma. Pri tem pa razvijajo tudi orodje, ki bo namenjeno oceni stanja na podlagi lokalnih podatkov. Več
Heritagehack je spletno tekmovanje, ki poteka od 3. do 5. junija, na katerem tekmovalci tekmujejo v reševanju naloge v najkrajšem možnem času. Na dogodku se iščejo ideje, ki bodo na privlačen način prikazale kulturno dediščino Koroške in jo hkrati povezale z najboljšimi obstoječimi rešitvami na področju trajnostnega in aktivnega turizma. Več
Tretja izdaja serije The CASSINI Hackathons & Mentoring bo na temo "Re Europe" bo udeležence izzvala k ustvarjanju idej, ki podpirajo trajnostni turizem, izboljšujejo izkušnje lokalnih skupnosti ter spodbujajo premišljeno raziskovanje evropskega naravnega okolja. Dr. Urška Starc Peceny in Samo Eržen iz podjetja Arctur sta kot govorca v okviru kampanje Big Ideas predstavila ideje turizma 4.0. Več

 

Novo leto, nova partnerstva

Mladi slovenski startup LocalsFromZero, ki so ga pod okriljem mentorjev TourismFromZero iniciative zagnali študenti programa UP FTŠ sTOUdio Turistica, je do pred kratkim stopal po poti do boljšega turizma sam. Od začetka leta 2022 po tej poti stopajo še močnejši in globalno usmerjeni, saj so se združili z mednarodno organizacijo Fairbnb.coop.

Fairbnb.coop je platforma za rezervacijo namestitev. Spodbuja in temelji na turizmu, ki ga ustvarja lokalna skupnost. Od vseh prejetih provizij donirajo 50% v družbeno koristne lokalne projekte, ki jih predlaga skupnost na destinaciji, v kateri je bila izvedena posamezna rezervacija. V Sloveniji ekipa trenutno išče: ponudnike namestitev in doživetij, destinacijske ambasadorje, lokalne skavte ter družbeno koristne lokalne projekte.

V kolikor se vidite v katerikoli vlogi, se lahko iniciativi pridružite tako, da se oglasite na mail.
Pridružite se Facebook skupini!

Podkast Odstrta Dediščina - razumevanje turizma po FromZero principu:
Pred kratkim je bil Rudi Medved, soustanovitelj startupa LocalsFromZero ter koordinator podkasta TourismFromZero, gost v podkastu Odstrta dediščina, ki ga vodi Zavod ID20. Epizodo lahko poslušate tukaj.
Študenti iz UP FTŠ sTOUdio Turistica predstavljajo nov novičnik - Touristology: On & Off the Internet, ki raziskuje človeške prostočasne aktivnosti, kjerkoli se le te dogajajo. Novičnik je nadgradnja IdeasFromZero novičnika, ki ga sedaj pišejo mednarodni študenti turizma, ki se družijo v Discord skupnosti UP FTŠ sTOUdia Turistice. Vse dosedanje številke novičnika so na voljo tukaj!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Avtorske pravice © 2022 Arctur & Partnerstvo za Turizem 4.0. Vse obstoječe pravice so pridržane.

Z vašimi podatki ravnamo odgovorno: https://www.tourism4-0.org/en/gdpr/

Če ne želite več prejemati sporočil o Turizmu 4.0, lahko vaše nastavitve kadarkoli spremenite ali se enostavno odjavite s seznama prejemnikov.

ARCTUR · Industrijska cesta 1a · Nova Gorica 5000 · Slovenia

 Email Marketing Powered by Mailchimp