Copy
Heritage+ novičnik | december 2020

Leto 2020 je za vse, ki se ukvarjamo z digitalizacijo kulturne dediščine v Sloveniji (in širše), vsekakor prelomno leto.

V začetku leta je ves svet presenetila epidemija novega korona virusa, ki je večji del zahodnih in razvijajočih se družb prisilila v začasno upočasnitev, zmanjševanje fizičnih stikov in posledično tudi zaprtje premnogih kulturnih dejavnosti. Kulturna dediščina in institucije, ki skrbijo zanjo, so bile soočene s številnimi izzivi.

Kot še nikoli prej se je potrdilo, da v digitalizaciji lahko najdemo pomemben nabor rešitev na izzive družbe z omejenimi fizičnimi stiki. Tisti, ki so tovrstna gradiva imeli pripravljena, so se odzvali hitro. Drugi so sledili.

Slovenski val zgodb digitalnega inoviranja kulturne dediščine se je sprožil z razpisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki spodbuja dediščinski in turistični sektor k sodelovanju ter iskanju sinergijskih rešitev.

V pričujoči številki novičnika smo se ozrli po slovenskih zgodbah digitalnega inoviranja. Rezultate le-teh lahko pričakujemo v prihajajočem letu.

Želimo vam čaroben december, mirne in kulture polne praznike!

Srečno!
Zgodbe digitalnega inoviranja

Pionir modernega turizma v Sloveniji

Projekt Turizma Bled vključuje razvoj mobilne aplikacije z interaktivnim zemljevidom in AR vsebinami, preko katere se bodo lahko turisti seznanili z Riklijevo bogato zapuščino. Turistom bo aplikacija služila tudi kot navigacija za spoznavanje Bleda in okolice. 

Nazaj v čas v dolini Soče

Most na Soči v dolini Soče na pomembni poti z juga na sever skriva pravo bogastvo slojev časa. V projektu Javnega zavoda Dolina Soče se pripravlja spletna aplikacija, ki bo obiskovalcem odkrila plasti časa ter jim predstavila podobe halštatske in rimske kulture ter danes skrito podobo na sotočju Soče in Idrijce.
"Na začetku smo v ta projekt stopili zelo skeptični. Zdaj pa se vse odvija v zanimivo smer in z vsakim korakom smo bolj prepričani, da bo nastal res zanimiv turistični produkt."

Damjana Munih Kacafura, Javni zavod za turizem Dolina Soče
 

Zgodba tehničnih presežkov

V sklopu projekta Razvojne agencije Sora in Zavoda za turizem Idrija bosta 3D digitizirana Idrijska kamšt ter rotacijska peč Topilnice Hg. Prva bo zaživela v aplikaciji, ki bo pojasnila izjemne tehnične dosežke Unescove svetovne kulturne dediščine.

Izola kot otok

V okviru projekta Turističnega združenja Izola bo predstavljena pestra preteklost mesta, ki je večji del svoje zgodovine živel otoško življenje. Ključna digitalna orodja bodo fizična maketa Izole, projekcija  ter pogledi v obogateni (AR) in virtualni (VR-360°) resničnosti.
 
"Digitaliziramo težje dostopne ali nedostopne spomenike Plečnikove dediščine, ki si jih bo obiskovalec lahko ogledal preko VR aplikacije. Tako v zapuščino ne posegamo, ogledajo pa si jo lahko vsi."

mag. Petra Stušek, Turizem Ljubljana
 

Pomnik pastirskemu življenju

V projektu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik tridimenzionalni modeli arhitekturne dediščine, informativne interaktivne predstavitve, igrive izkušnje in VR prelet sestavljajo dodatno obogatitev ponudbe pod Veliko planino.
 

V spomin na mojstra Plečnika

Turizem Ljubljana uresničuje projekt digitalnega inoviranja Plečnikove nepremične kulturne dediščine na območju Ljubljane in regije Osrednja Slovenija. Digitalizira Plečnikove spomenike, ki so v registru nepremične kulturne dediščine in so za javnost nedostopne ali težje dostopne. Vzpostavljeni produkti bodo sovpadali s 100. obletnico Plečnikovega rojstva v letu 2022.

Obogatena Ruska kapelica 

Turizem Kranjska Gora razvija aplikacijo obogatene resničnosti, ki bo uporabnikom na zanimiv in interaktiven način skozi različne informativne prizore omogočila ogled zgodovine Ruske kapelice ter virtualen vstop v sicer zaklenjen objekt.
Oglejte si promocijski video.

Maribor s tremi digitalnimi rešitvami

Destinacija Maribor - Pohorje obravnava hišo Stare trte, kjer nastaja aplikacija navidezne resničnosti, ki bo prikazovala zgodovino Maribora skozi oči najstarejše trte na svetu, grad Maribor z interaktivno mizo z vpogledom v prehranjevalne navade različnih slojev ter samostan in cerkev sv. Trojice (na fotografiji oblak točk), kjer bo uporabljen video mapping na pročelje.

Dolina na prepihu

Projekt Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina temelji na štirih izjemnih zgodbah, na zgodbi povezovanja kultur (Solkanski železniški most), zgodbi razvojno naravnanih fevdalcev (Grad Rihemberk), zgodbi srednjeveškega trženja vin (grad v Vipavskem Križu) in zgodbi hedonističnega rimskega vojaka (Castra v Ajdovščini).

Vino in zdravilne rastline

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ snuje dve digitalni zgodbi - zgodbo vinarstva v viteški kleti Banovina Virštanj, kjer bodo urejeni prostori za spoznavanje s tradicijo vinarstva, ter zeliščarsko zgodbo v samostanu Olimje.

Gradovi Posavja

Posavje je resnično dežela gradov. V projektu RRA Posavje obravnava sedem gradov, ustvarja neprecenljive digitalne zapise ter z naprednimi digitalnimi rešitvami interpretira ta pester košček zgodovine.

Zgodbe Šaleške doline

Zavod za turizem Šaleške doline nam pripravlja tri čudovite zgodbe. Prva je vezana na iskanje potopljene vasi, druga na zgodovino usnjarstva, tretja pa na življenje v času gradnje Titovega Velenja. Digitalno gradivo ter druga arhivska gradiva treh zgodb bodo predstavljena skozi virtualno izkušnjo na VR očalih, video projekcijo in na panojski postavitvi.

Zgodovina gradov, graščin in stolpov na Zelenem krasu

Zeleni kras je poln izjemnih zgodb gradov, stolpov, graščin in izjemnih naravnih pojavov, ki so bodo v projektu RRA Zeleni kras dobile nove digitalne obogatitve - od igrificiranih izkušenj, filmov, do spletnih aplikacij.

Naše novice

Heritage+ program na konferenci Europeana 2020

V nastopu v okviru letne konference Europeana 2020 je Matevž Straus predstavil letošnje delo, pristope in razmišljanja o digitizaciji, digitalizaciji in digitalni transformaciji kulturne dediščine s posebnim poudarkom na turistični rabi. 
Oglejte si posnetek predstavitve.

 

Slovenske izkušnje za rimsko cesto Via Egnatia

Matevž Straus, vodja programa Heritage+, je kot govorec sodeloval na virtualnem hackathonu ViaEgnatia2.0 v organizaciji francoske ambasade v Albaniji in v sodelovanju z Alliance française Tirana. Matevž je delil izkušnje iz Slovenije v želji, da z razmisleki in primeri pomaga udeležencem hackathona pri snovanju idej za Via Egnatia - rimsko cesto, ki je povezovala današnji Durrës z današnjim Instanbulom. 
Oglejte si posnetek predstavitve.

Povejte svojim bližnjim
za Heritage+ novičnik


Pregled zadnjih trendov, priložnosti in potencialov na presečišču digitalnih tehnologij in kulturne dediščine.

 
Prijavite se na Heritage+ novičnik
Sledite nam na socialnih omrežjih.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tourism 4.0
Arctur
Imate idejo ali predlog?
Pišite nam!

Če še niste naročeni na novice, se lahko nanje prijavite tukaj.
Avtorske pravice © 2020 Arctur & Partnerstvo za Turizem 4.0. Vse obstoječe pravice so pridržane.

Z vašimi podatki ravnamo odgovorno: https://www.tourism4-0.org/en/gdpr/

Če ne želite več prejemati sporočil o Turizmu 4.0, lahko vaše nastavitve kadarkoli spremenite ali se enostavno odjavite s seznama prejemnikov.

ARCTUR · Industrijska cesta 1a · Nova Gorica 5000 · Slovenia

 Email Marketing Powered by Mailchimp