Copy
View this email in your browser

Het proces tegen Rhijnhof

Waarom gaan we akkoord met de kap?
Op 8 mei werd bekend dat de Bomenbond, na een bemiddelingstraject, heeft ingestemd met de kap van 44 bomen op de begraafplaats Rhijnhof in Leiden. Dit bericht wekte ongeloof, verdriet en boosheid. Het bestuur kan zich dit goed indenken. Een uitgebreide zienswijze eind 2017, een burgerinitiatief in de vorm van een petitie die meer dan 1200 ondertekenaars krijgt, de start van een juridisch proces in juni 2018 en dan nu zo’n uitkomst? Zijn ze bij de Bomenbond hun verstand kwijt? In deze extra nieuwsbrief willen we ons besluit toelichten naar alle leden. 

De voorgeschiedenis van het probleem
Ruim twintig jaar geleden begon het project om de begraafplaats Rhijnhof uit te breiden. Het volkstuinencomplex Veldheim moest plaats maken voor een groot nieuw gebied met grafpercelen. Er kwam een nieuwe aula en een nieuw poortgebouw. Allemaal stappen uit het door opeenvolgende colleges en gemeenteraden gesteunde Masterplan. Laatste onderdeel was het vergroten van de oude vijver en het plaatsen van een nieuwe brug. En dat zag de Bomenbond niet zitten omdat hiermee een mooie verruigde plek verloren gaat. 

De opties
Het vorige college van Leiden, aan het eind van haar bestuursperiode, gaf een kapvergunning af (de begraafplaats viel toen nog onder wethouder Dirkse van D66). Daarop besloot de Bomenbond een proces aan te spannen. In zo’n proces vecht je de vergunning aan op gebreken in de motivering van de vergunning en op het niet naleven van de bepalingen in de Bomenverordening. De kans om dit proces te winnen was lang niet zeker. Áls de rechter je al gelijk geeft (en in zaken rond bomenkap is, zoals meermalen gebleken dat zelden een zekerheid) kan de gemeente de vergunning ‘repareren’, dwz alle (vorm)fouten herstellen en de vergunning opnieuw publiceren. Resultaat: de Bomenbond heeft haar tanden laten zien maar de kap gaat alsnog door.  
Een andere optie is te zoeken naar een oplossing waar de kap weliswaar doorgaat maar er op een breder vlak toch winst wordt behaald, niet voor één van de partijen maar voor de natuur. En die optie bood het door wethouder Leewis (GL) voorgestelde bemiddelingsproces (mediation).

De aard van bemiddeling
Als je aan mediation begint is de eerste vraag van de externe bemiddelaar of je uit het conflict wil komen: wil je dat of zit je hier voor de vorm en wil je eigenlijk naar de rechter. Met het accepteren van het aanbod voor bemiddeling maakte de Bomenbond voor zichzelf duidelijk de keuze dat we een oplossing buiten de rechtszaal zochten. En dan wordt het zoeken waar bij de andere partijen (in dit geval de gemeente als vergunninghouder en de Stichting Begraafplaats Rhijnhof als derde belanghebbende partij) beweging in de standpunten zit en welke andere opties open staan.

De gekozen oplossing
In onze argumentatie hebben wij altijd de nadruk gelegd op behoud van de biotoop rond de vijver. Daarin lag dan ook de oplossingsrichting. Rhijnhof was bereid ons vergaand tegemoet te komen om het verlies aan biotoop te herstellen en zelfs drastisch uit te breiden tot het gehele oude gedeelte van de begraafplaats. Zij committeerden zich aan een helder stuk met aanbevelingen volgens welke de begraafplaats op een meer ecologisch gerichte manier kan worden ingericht en beheerd.  De gemeente op haar beurt verplicht zich tot de beoordeling van het op te stellen beheerplan en het toezicht op de uitvoering daarvan. Dit alles is vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst. Dat is een juridisch bindend document, maar minstens zo belangrijk is de aangegane onderliggende afspraak om de natuur in het gehele gebied te versterken.

Een juiste keuze?
Op korte termijn niet: met de kap gaan zeker natuurwaardes verloren. Een belangrijk deel van de oude begraafplaats gaat op de schop met veel verstoringen als gevolg. En dat in een gebied waar in de directe omgeving al zoveel natuur verdwijnt onder wegen (Rijnlandroute) en gebouwen (Bio Science Park). 
Echter, naar onze overtuiging zal de begraafplaats met het nieuwe beheerplan op termijn een ecologische oase vormen in een steeds verder verstenend Leiden. Daarmee is per saldo meer winst behaald voor natuur dan alleen het behoud van de vijverbiotoop. We denken hiermee, ook in de geest van onze statuten, de juiste keuze te hebben gemaakt en zitten uiteraard bovenop de uitvoering van de aanbevelingen. De praktijk wijst uit dat dit hard nodig is!

Het bestuur.

P.S. In een volgende nieuwsbrief meer over onze reguliere activiteiten.

Al lid van de Bomenbond?
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2019 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bomenbond Rijnland · Eijmerspoelstraat 40 · Leiden, ZH 2334 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp