Copy
View this email in your browser

SAVE THE DATE, of in gewoon Nederlands graag in uw agenda opschrijven!

Maar liefst 25 jaar geleden, in januari 1995, is de Bomenbond Rijnland opgericht. Reden voor een aantal leuke en informatieve bijeenkomsten in 2020! Maar daar is eerst toestemming voor nodig voor de kosten. Ook daarom spreken we u graag weer op de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2020 vanaf 14.00. We hebben weer kunnen boeken op de vertrouwde en gezellige locatie Old School op het Pieterskerkhof 4a in Leiden. Leden krijgen uiterlijk 2 weken tevoren per mail (of anders per post) de stukken toegezonden. Het bestuur kijkt er naar uit u weer te ontmoeten en wenst u in de tussentijd warme Kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.


Bomenverordening Oegstgeest: éen stap vooruit, twee achteruit.

In de conceptface van de Bomenverordening Oegstgeest hebben we intensief overleg gehad met de ambtenaren. Mede hierdoor is het (te beschermen) 'groene gebied' uitgebreid. Wij vonden echter dat dat Oegstgeest meer groene ambities zou moeten hebben. Daarom hebben we een schriftelijke zienswijze ingediend en ook nog ingesproken in de commissievergadering. 
Naar aanleiding niervan kwamen Lokaal Oegstgeest en Hart van Oegstgeest met enkele moties en amendementen. Helaas gaf het college geen krimp, zodat het groen in Oegstgeest minder beschermd is dan we zouden willen. 
Positief aan de verordening is dat nu dus meer gebieden beschermd zijn dan voorheen en dat er helderheid is over de kapcriteria. Een verslechtering is echter de norm voor vergunningsvrij kappen. Voorheen was voor bomen met. een. stamdiameter van minder dan 10 cm geen kapvergunning nodig. Nu is die norm 15 cm, dus behoorlijk dikke bomen zijn nu vogelvrij. 
Ook een ander punt heeft het niet gehaald. De bomenverordening geldt slechts voor een beperkt gebied, en niet voor het hele Oegstgeester grondgebied. Niet alle bomen zijn dus beschermd en het komt bovendien de transparantie niet ten goede. 

220 van de 250 bomen weg wegens 'onderhoud'.

In het dijkje tussen het Componistenpad en de Willem Pijperlaan in Oegstgeest wordt in januari groot onderhoud gepleegd: een eis van het hoogheemraadschap. Wij waren op werkbezoek. Er blijven slechts 30 grote bomen staan, deze krijgen ook nog eens 'breuksnoei', waardoor ze kunnen uitgroeien tot veterane bomen. Ook onderstaande klimboom moet weg.  De straks lege ecologische zone wordt volgeplant met (lagere) heesters. Het zal wel een paar jaar duren voor de biodiversiteit terug is....

Leiden: loze beloften of open boek?

Na het onverwachte vertrek van wethouder Leewis is het wachten op de door haar opvolger North beloofde Groenrapportage. Als zijn toezegging gestand wordt gedaan wordt die rapportage nog in december naar de raad gestuurd. Pas dan weten we hoe het is gesteld met de uitvoering van de acties die staan aangekondigd in de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur en de Groene Kansenkaart. Hopelijk wordt dan ook duidelijk wat er nu verder gebeurt met de herziening van de Groene Kaart, de bestedingen uit het bomvolle Bomenfonds, de publicatie van sterktes en zwaktes in het ecologisch netwerk, het beheerplan voor de aanplant Rijnlandroute en nog zo wat van die maar voortslepende onderwerpen. We vertrouwen erop dat de nieuwe wethouder Ashley North een en ander voortvarend zal oppakken. En anders zullen we hem aan zijn groene beloftes herinneren...
 

Roomburgpark: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Het participatieproces om het wijksportpark Roomburg is een nieuwe fase ingegaan. Er is nu een extern bureau ingehuurd om te onderzoeken hoe het vierde hockeyveld kan worden ingepast in het prachtige Roomburgerpark. Ook de Bomenbond is geïnterviewd en heeft een rondleiding gegeven in het park, dat er prachtig bij lag. Op de plek van bijgaande foto is een parkeerplaats gepland. 

Schademeldingen: wat kunt u doen?

In Leiden krijgen aannemers bij de vergunning een handzame poster met aanwijzingen hoe te werken in de directe omgeving van bomen. Helaas worden deze  aanwijzingen soms genegeerd, zoals medio dit jaar op het Noordeinde en recent bij het bouwrijp maken van de werkplek aan de Toussaintkade. In zulke gevallen kunnen wij rechtstreeks meldingen doen zodat verdere schade kan worden voorkomen en er eventuele herplant wordt opgelegd. 
Ziet u schade door werkzaamheden aan bomen (wortels, stam of kruin) maak dan een foto en zend die zsm naar secretaris@bomenbond.nl met vermelding van de beschadiging, de naam van het bedrijf, plaats en dag plus tijd. Graag ook uw contactgegevens erbij zetten. Door onze beperkte menskracht geldt deze oproep nu helaas alleen voor Leiden. Als er vrijwilligers zijn die zo’n coördinerende rol willen spelen in Oegstgeest of Leiderdorp, dan horen wij dat graag!

Andere groenplannen

Ook in 2019 heeft de Bomenbond reactie gegeven op diverse plannen die gevolgen hebben voor bomen. Dat kan eenmalig zijn (schriftelijke zienswijzes op de sportnota 2019-2023 of de kapaanvraag Schipholweg 130) of een langerlopend traject (Ankerpark, Roomburgerpark). Soms worden we erbij gevraagd door bewoners (Valeriuslaan: plaatsing tijdelijke woningen, Parmentierweg: gebiedsvisie Schipholweg), door ambtelijke projectleiders (Korte Vliet, Bizetpad, nieuwbouw Telderskade, herinrichting Boshuizerkade) of een projectontwikkelaar (Toussaintkade). 
Hoewel er altijd wensen overblijven en het streven naar verdichten van de stad zich slecht verhoudt tot het in stand houden (laat staan uitbreiden) van groen hechten we toch grote waarde aan deze contacten. Niet in de laatste plaats omdat het daarmee mogelijk is om telkens opnieuw te herhalen dat elk bouwplan ook in de context van zijn omgeving moet worden beoordeeld en niet ‘kaveltje voor kaveltje’ moet worden bezien. De toegezegde studie naar het ecologische netwerk van Leiden kan daarbij van groot belang zijn, ook om de raadsleden te wijzen op de noodzaak van een meer integrale aanpak.
Overigens betekent deelname aan dergelijke overleggen niet dat we ons de mogelijkheid laten ontnemen om al dan niet formeel bezwaar aan te tekenen als we ervan overtuigd zijn dat de plannen indruisen tegen een goed beheer van het Leidse groen!
Al lid van de Bomenbond?
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2019 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bomenbond Rijnland · Eijmerspoelstraat 40 · Leiden, ZH 2334 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp