Copy
View this email in your browser

Intro

Vol lopende projecten


Auteur en redactie: Loes de Blok

Een mooi en duidelijk overzicht hieronder van al onze lopende zaken, zo aan het einde van het jaar tijdens de donkere dagen. Met daarvoor een artikeltje van onze voorzitter. Ook Rolf’s bomenhoekje ontbreekt niet met de plataan, u vindt deze helemaal onderaan. Nieuws van het Ankerpark in de pers vindt u op onze Facebookpagina! Ten tijde van dit schrijven zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen waar u daar binnenkort een artikeltje over kunt vinden.
 
Kinderboek over park Kweeklust
De Sint is net vertrokken naar zijn warme land maar voor de cadeaumaand hebben wij nog een tip voor de kleintjes, hoewel ook van te genieten voor volwassenen. Een prachtig vormgegeven (voor)leesboek van de schrijver Leo Alexander Schlangen met dromerige aquarellen van zijn partner de kunstenares Jenny de Bruin. Zij brengen het Leidse park Kweeklust met zijn dierenbevolking tot leven in 'Ruud de Reiger en de Koele Kikker'. Verschenen bij uitgeverij LAS en bij de boekhandel te koop voor €15,95. Kersttip?
 
Nieuwe leden
Afgelopen jaar hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen en wensen allen een hartelijk welkom! Dank voor uw soms hele gulle giften. Maar mogen wij u oproepen om meer nieuwe leden te werven door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief aan vrienden en familie door te sturen? De bomen zijn u er via ons dankbaar voor en zo kunnen wij nog meer voor ze betekenen. Via de knop onderaan deze paragraaf komt u op onze site. Voor een luttele tien euro per jaar (meer mag natuurlijk ook) steunt u ons al.
 
Reacties zijn verder altijd welkom, het meest eenvoudig gaat dat door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@bomenbondrijnland.nl.
 
Rest ons u hele fijne kerstdagen te wensen en een spetterend nieuwjaar 2018, waarin bomen een prominente plek houden!

Word lid

Een persoonlijk woord 

van de voorzitter


Auteur: Arjan Korevaar

Soms lijkt het wel heel erg stil rond de Bomenbond Rijnland. Doen we dan helemaal niks? Allerminst. Op dit moment zijn we druk aan de slag in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en zelfs Nieuw-Vennep.

Probleem is dat wij ons vaak bezighouden met zaken die bijvoorbeeld politiek gevoelig liggen. Of waarover we nog niet al onze kaarten willen tonen - de tegenpartij kijkt ook mee! Daarom verschijnt er meestal pas na een uitspraak van een rechter een nieuwsbericht. Zo is er op 11 januari de uitspraak over de kapvergunning van de 72 bomen aan de Einsteinweg te Leiden.

Hieronder dan ook een overzicht achteraf van projecten die in 2017 liepen.

Ik besluit met u te vertellen dat ik blij ben dat ik lid ben van de Bomenbond Rijnland - zo kan ik tenminste iets bijdragen aan het welzijn van al deze levende wezens die ook onze aarde bevolken.

Lopende projecten

in Oegstgeest, Leiderdorp, Nieuw-Vennep en Leiden


Auteur: Bea Hoogheid

Oegstgeest

De Bomenbond is sinds dit jaar bij nogal wat projecten in Oegstgeest betrokken.

Wilhelminapark
Zo is er de grootschalige kap in het Wilhelminapark.  Hoe jammer de Bomenbond de gekozen oplossing ook vindt: de gemeente heeft de plannen grondig doorgesproken met de bewoners en die zijn blij met het nieuwe ontwerp. Gelukkig komt er de nodige nieuwe aanplant voor terug maar het blijft zonde van de oude grote bomen.

Houtwallen
Meer verdeeldheid bestaat er bij bewoners in de Haaswijk over de voorgenomen kap op de houtwallen tussen de Kleyn Proffijtlaan en het Oegstgeesterkanaal. Samen met het MEC hebben we een enquête onder bewoners gehouden. Lees verder op de site, waar u ook een samenvatting van de uitkomsten van de enquête vindt.

Oranjewijk
Het volgende grote project dient zich al aan: de Bomenbond is gevraagd mee te denken over de grootschalige vervanging van bomen in de Oranjewijk.  De werkzaamheden aan de riolering hebben het wortelpakket van veel bomen geen goed gedaan. Bovendien zijn er straten waar de bomen door slechte groeiplaatsen al niet in beste staat verkeren. Voeg daar het graafwerk bij en dan kun je de situatie voor de komende jaren wel uittekenen. Oegstgeest heeft daarom bij de start van de werkzaamheden al budget gereserveerd voor grootschalige vervanging van groen. Spannend project waar bewoners actief over kunnen meedenken.

Leiderdorp

Bomenbeleidsplan
Dit jaar begon spannend met de behandeling in de Raad van het concept Bomenbeleidsplan. Met dit voorstel lag de weg open voor kapaanvragen bij verminderd rendement van zonnepanelen door schaduwwerking van bomen. De actieve inbreng van bezorgde bewoners en de inzet van de Bomenbond tijdens de voorbereidende bespreking in het Politiek Forum in december 2016 heeft de wethouder tot het verstandige besluit gebracht om dit onderdeel uit het Bomenbeleidsplan te schrappen. De Bomenbond leest nu mee met het concept voor de nieuwe Bomenverordening.

Van Lennepdreef
De oude verordening uit 2009 geldt nog voor de aangekondigde kap van 20 bomen aan de Van Lennepdreef. Het regende reacties van het Groen Overleg, de Bomenstichting en de buurtvereniging in oprichting Op Dreef op de gepubliceerde kapaanvraag. Helaas heeft de gemeente nogal formeel gereageerd op dit signaal. In plaats van een gesprek met de bezorgde burgers aan te gaan is gekozen voor een schriftelijke reactie en het verlenen van de kapvergunning. Tsja, dat vraagt om bezwaren…

Nieuw-Vennep

Ze haalden zelfs de landelijke radio met hun protest tegen de kapplannen van de gemeente Hoofddorp in het Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep. Een groep dappere bewoners die zich niet neerleggen bij drastische kapplannen. Dat alles onder het mom van renovatie terwijl er ook nog heel wat te winnen valt met wegwerken van achterstallig onderhoud en groeiplaatsverbetering.

Beetje uit de route, Bomenbond Rijnland, helemaal in Nieuw-Vennep? Kan misschien zo zijn, maar als mensen de moeite nemen om je om advies te vragen en je kunt dat advies geven, dan gaan we erop af. En wat hebben we een positieve energie ontmoet bij de actieve bewoners!
Op ons advies is een professionele bomenexpert ingeschakeld voor een ‘snelle blik’ (uiteindelijk een hele morgen) op het rapport dat de gemeente hanteert. Zijn indrukken weken behoorlijk af van dat rapport, reden voor bewoners om de wethouder te vragen een contra-expertise uit te laten voeren. In plaats daarvan kiest de gemeente voor een gefaseerde kap, maar dat neemt de bezwaren van de bewoners niet weg. Ook in dit park is namelijk sprake van achterstallig onderhoud en in plaats van verwaarloosde bomen te kappen kun je ook kiezen voor herstelzorg. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd in het anders zo rustige Nieuw-Vennep!

Leiden

Groene Kaart
Na ons laatste bericht op de website dat de Bomenbond niet zou reageren op de oproep van de gemeente om bomen voor de Groene Kaart 2017 aan te melden is er nogal wat gebeurd.
Allereerst de duidelijke uitspraak van de Bezwarencommissie op ons bezwaar tegen de Groene Kaart 2016. Eén van de hoofdpunten in dat bezwaar betrof de stellingname van de gemeente dat alleen individuele bomen konden worden aangemeld en geen boomgebieden of boomstructuren. Tijdens de zitting gaf de jurist van de gemeente al aan dat die stelling niet houdbaar was. Wat is het dan toch jammer dat een gemeente officiële antwoorden schrijft waar dit soort onzin wel keihard in staat. Na vele maanden nadenken, veel langer dan de officiële termijn toelaat, kwam het besluit van de gemeente eindelijk los. Het is echter de vraag wat dit nog voor nut heeft omdat de gemeente inmiddels een heel andere koers vaart met de Groene Kaart.
Voor de vorm (het staat nu eenmaal in de Verordening) zijn de aanmeldingen voor 2017 nog afgehandeld en ter inzage gelegd. Weer met een onleesbare kaart op A3 formaat en zonder enige toelichting op de veranderingen die vergeleken met de kaart 2016 zijn aangebracht. Het is echter de vraag hoelang deze kaart geldig blijft want de gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven tot een grote inventarisatie van de bomen in de stad én tot een voordracht voor een nieuwe Groene Kaart. Dus, beste bewoners, dank u voor uw aanmeldingen, de bomen staan even op de Groene Kaart 2017, maar kunnen straks even snel weer van de kaart verdwijnen als het externe bureau uw mening niet deelt.
Hoezo je burgers betrokken houden bij je groenbeleid?

Singelpark
Onze grootste misser dit jaar was dat we te laat zijn ingestapt bij de planvorming rond het Singelpark. Hier zijn twee redenen voor.
De eerste is dat wij een beperkt aantal vrijwilligers hebben en dus keuzes moeten maken, waar we wel en niet op reageren.
De tweede was de naïeve veronderstelling dat een park extra groen en bomen betekent en dat de meeste parken beschermd worden door hun plek op de Groene Kaart. Tijdens een informatiemarkt op 28 november werden de plannen voor het Ankerpark duidelijk. Omwonenden waren het zo oneens met het ontwerp van het externe bureau dat het College nu zijn heil zoekt in het argument van bodemsanering. En wonder boven wonder: voor die sanering moeten de meeste bomen in het Ankerpark worden gekapt en moet ook de grote heuvel worden afgegraven. En dat voor vervuiling die nergens als urgent staat aangegeven.

Rhijnhof
De relatieve waarde van de Groene Kaart blijkt ook uit de kapaanvraag voor de begraafplaats Rhijnhof. In alle stukken over het Bio Science Park is gewezen op het belang van groene ‘wiggen’ door dit gebied om de groene zones van Endegeest en het Bos van Bosman via het Bio Science Park te verbinden met de groene gebieden van Rhijnhof, de randen van de wijk Bockhorst en het park Kweeklust. In de aanvraag die nu is ingediend wordt het hele gebied rond de vijver op het oude deel van Rhijnhof kaalgeslagen. Hoezo bescherming van de Groene Kaart? De Bomenbond heeft een uitgebreide zienswijze ingediend die u kunt inzien op onze site.

Kap bij Janssen, Bio Science Park
Begin dit jaar werd de Bomenbond opgeschrikt door de kap aan de Einsteinweg voor nieuwbouw van het farmaceutisch bedrijf Janssen. Ook hier was sprake van kap van bomen op de Groene Kaart maar werd ook nog eens een deel van het leefgebied van een buizerdpaar vernietigd. We hebben het er niet bij laten zitten en stonden op 30 november voor de rechtbank in Den Haag. Het vonnis van de rechter wordt medio januari verwacht.

Rolf's bomenhoekje

De plataan


Auteur: Rolf van Beek

Inwoners met een stadstuin kunnen er beter niet aan beginnen aan het planten van een plataan. Deze heeft grote wortels; ze groeien snel en bereiken een flinke hoogte.

 

Platanen zijn uitstekende straat- of pleinbomen. Als ze langs wegen staan zijn ze wel eens wit geschilderd. Dat is handig voor bestuurders met nachtblindheid.

 

Ruwweg zijn er twee soorten platanen: de oosterse en de westerse.

De eerste is wat gedrongen en heeft slankere bladeren. Bastaarden van de soorten staan veel in de stad zoals aan de Langegracht en op de Rooseveltstraat. Zij kunnen hun schors afstoten als die te veel is aangetast door uitlaatstoffen en zijn dan in camouflagekleuren. Ze zien geel en groen.

 

Platanen hebben grote bladeren en kunnen daar veel zuurstof mee maken zodat wij kunnen ademen en auto’s kunnen blijven rijden. Ze nemen veel uitlaatgassen op.

 

In de winter hangen er zaadbollen aan de twijgen en zo zit je meteen al in de kerstsfeer.

 

Herodotus schrijft over platanen aan de Via Appia en de Ridder van Bouillon zette zijn troep kruisvaarders in de schaduw van een plataan van 50 meter omtrek.

 

Ze hebben veel wortels die gemakkelijk de straatstenen opdrukken aan de Kaasmarkt . Hun hout is goed om te fineren en heeft een tijgerprint als je het in kwartier zaagt.

 

In het Stadsbouwhuis was lang geleden een binnenplein met daarin een reus van een plataan. In de morgen en in de avond verzamelden zich daar tientallen mussen om de dag door te nemen!

We hebben één inzending gekregen op onze vraag naar hoe we komen aan de Engelse naam lime tree. Helaas Theo geen limoenboom, wat voor de hand ligt, maar wel een eervolle vermelding voor het antwoord. De witte rotsen in Engeland zijn van kalksteen en daarop groeien de lindes. Limestone is kalksteen.

 

Word lid
Facebook BBR
Twitter BBR
Website BBR
Copyright © 2017 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp