Copy
In deze nieuwsbrief 

* Laatste subsidiemogelijkheid De Vrijplaats en De Buitenplaats

* Update Marktplaatsbijeenkomsten

* Ondersteuning bij lopende projecten

* Project in de 'Spotlights'
Laatste subsidiemogelijkheid De Vrijplaats en De Buitenplaats!

De stuurgroep van De OnderwijsWerkplaats heeft zoals eerder vermeld in overleg met de Provincie Limburg besloten om wegens succes dit schooljaar een laatste tranche van de subsidieregeling De Vrijplaats en De Buitenplaats beschikbaar te stellen. Het maximale bedrag per project PO en / of VO
is €20.000.


Gaat jouw school aan de slag met een onderwijsinnovatie, gaaf project omtrent digitalisering, talentontwikkeling of een doorgaande lijn PO-VO ? Of zoeken jullie de aansluiting met bijvoorbeeld een zorginstantie of het bedrijfsleven?
Download dan de regeling voor de Vrijplaats  of Buitenplaats  en meld jouw project dan aan vóór 19 juni!


Voor meer informatie: kijk snel op onze website bij De Vrijplaats of De Buitenplaats.

Nieuwsgierig naar lopende projecten?

Check het 'Spotlight' item!
De Marktplaats
Update Marktplaatsbijeenkomsten

Marktplaatsbijeenkomst '10-14 in bedrijf!'
Eerder berichtten wij over het afgelasten van de Marktplaatsbijeenkomst van 18 maart. Ruim 80 aanmeldingen maakten het duidelijk dat er genoeg animo was om het thema PO-VO nader te verkennen op het spiksplinternieuwe Grescollege.

De samenwerking die we met de Educatieve Agenda Limburg en STEM II hebben ingezet, zetten we volgend jaar door. We zijn voornemens deze bijeenkomst komend schooljaar opnieuw te organiseren.

Marktplaatsbijeenkomst 17 juni 2020 | OWPL in samenwerking met Symposium Samen Opleiden 

Met alle maatregelen die er nu zijn genomen in deze bijzondere tijden hebben wij besloten de Provinciale Marktplaatsbijeenkomst van 17 juni a.s. te annuleren. Achter de schermen waren wij al een heel eind op weg om deze bijeenkomst samen te organiseren met het Symposium Samen Opleiden, een plek waar PO, VO, studenten van de FLOS en de lerarenopleiders elkaar hadden ontmoet.

Los van de vraag of de scholen dan al weer open mogen zijn, is het maar de vraag in welke vorm zij open mogen zijn en of er dan tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast zal ieder van ons zijn tijd en aandacht nodig hebben voor onze leerlingen in ‘de klas’.

De samenwerking die we met Samen Opleiden hadden ingezet zetten we volgend jaar door. We denken nu na over een ontmoeting dit najaar en zijn voornemens om ook in schooljaar 2020-2021 de samenwerking met Samen Opleiden weer op te zoeken.

Wij kijken graag vooruit:
Zodra de situatie rondom het organiseren van bijeenkomsten met grotere groepen mensen weer is toegestaan zullen wij ook weer van start gaan met het plannen van Marktplaatsbijeenkomsten, waarbij we natuurlijk als eerste de bijeenkomst zullen gebruiken voor: ‘10-14 in bedrijf!’ We houden je uiteraard op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Update Vrijplaats Ateliers

Wij realiseren ons dat de lopende projecten van de Vrijplaats en Buitenplaats op de scholen, al dan niet in mindere mate, in de voorbereiding en planning door lopen. Tijdens de verschillende stadia van de projecten kan er mogelijk behoefte zijn aan vragen en sturing. Normaliter bieden wij vier maal per schooljaar de Vrijplaats Ateliers aan: de plek waar de projectcoördinatoren in hun proces worden ondersteund en er ruimte is voor ontmoeting. Ook in deze tijden kun je als projectcoördinator rekenen op onze (online) steun. Hans Leistra van IRISZ-onderwijsadvies zal middels beeldbellen de projectcoördinatoren ondersteunen: met name de vraag ‘hoe zorg je dat het project blijft lopen en hoe pak je straks als de scholen opengaan de draad weer op?’ zal centraal staan. Uiteraard kun je vragen over jouw project ook mailen naar paulveelen@owpl.nl.

In de 'Spotlight'

Het project “Doorlopend taalvaardig” 

“Doorlopend taalvaardig” (Charlemagne College en basisschool ‘t Valder)

Een doorlopende leerlijn PO-VO, waarbij het thema taalvaardigheid de kernactiviteit is, die vervolgens dient als “kapstok” om in de volle breedte andere innovaties en activiteiten te verbinden. Kinderen krijgen goede mogelijkheden om eigen keuzes te maken voor verdere ontwikkeling van hun eigen specifieke talenten. De scholen stemmen deze activiteiten op elkaar af en hebben een doorlopende structuur gerealiseerd. Binnen die structuur kunnen de kinderen een gekozen ontwikkeling ononderbroken voortzetten, ook na de overgang PO-VO. We hebben een situatie proberen te creëren waarin het kind weet waarom het leert en dat ervaart als belangrijk voor de eigen toekomst. Vanuit die situatie zal het kind in toenemende mate verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling kunnen en willen dragen. Bij dit alles gaan we uit van de basisdriehoek: leerling - ouder – leraar, waarbij iedere deelnemer vanuit de eigen verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid participeert.
Nieuwsgierig naar dit project? Klik hier om naar de projectpagina te gaan.

Wil je meer weten over De OnderwijsWerkplaats?
Download het factsheet

Meer weten of vragen?

Bezoek onze website www.onderwijswerkplaatslimburg.nl 
of neem contact met ons op via info@owpl.nl

Facebook Facebook
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Website Website
Copyright © 2020 De OnderwijsWerkplaats, Alle rechten voorbehouden.

Wil je deze nieuwsbrief anders ontvangen?
Je kunt jouw voorkeuren aanpassen of je afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp