Copy
UITNODIGING

Marktplaatsbijeenkomst

woensdagmiddag 21 april

"Ieder kind verdient een eerlijke kans"
De Marktplaats
Meld je aan voor deze Marktplaatsbijeenkomst
Beste onderwijscollega,

Op woensdagmiddag 21 april 2021 organiseert De OnderwijsWerkplaats de Marktplaatsbijeenkomst "Ieder kind verdient een eerlijke kans!"
We werken weer met het platform "Let's Get Digital" dat jou de meest complete live-event ervaring kan bieden! Via een livestream in de lobby navigeren wij iedereen persoonlijk de gehele middag door. Deze bijeenkomst is geheel gratis en voor iedereen die het onderwijs een warm hart toe draagt. Deel deze uitnodiging dus vooral met je collega's en "neem ze mee".
Programma:

(We hanteren 5 min pauze en wisseltijd tussen de rondes door)

13:40 - 14:00: Inloop en opening door Paul en Vivian
14:00 - 14:25: Keynote: interview met Petra Stienen, auteur van het boek "Terug naar de Donderberg"
14:30 - 14:40: Netwerkcarrousel 1
14:45 - 15:10: Keuzeronde 1 
15:15 - 15:25: Netwerkcarrousel 2
15:30 - 15:55: Keuzeronde 2
Vanaf 16:00: Netwerkborrel in een verder verlaten stadje...

Nadat je je hebt opgegeven ontvang je t.z.t. van ons instructies over de werkwijze van het platform en jouw inloggegevens. We garanderen jou een succesvolle deelname.

Let's get Digital!
Kijk hier voor meer informatie m.b.t. het platform Let's Get Digital op https://letsgetdigital.io/
Meld je aan voor deze Marktplaatsbijeenkomst
Keynote: "Interview met Petra Stienen" 
Als keynote interviewen wij Petra Stienen over het thema "kansengelijkheid". Petra is auteur van het boek "Terug naar de Donderberg - portret van een wereldwijk".

In 1984 verlaat Petra Stienen de Roermondse wijk de Donderberg en zet de eerste stappen richting Arabische wereld. Dertig jaar later keert ze terug naar deze wijk van haar jeugd. Wat is er geworden van de Donderberg, waar inmiddels mensen vanuit de hele wereld hun thuis hebben gevonden? Hoe gaan bewoners, politici en media om met vragen over identiteit, migratie en participatie? De spannende mix van culturen en geloven, van Limburgers, Hollanders, migranten, asielzoekers en andere buitenstaanders biedt veel kansen. In Terug naar de Donderberg laten de bewoners zien dat ondanks alle problemen en tegenkrachten samenleven in een wereldwijk mogelijk is.
©Jeroen Poortvliet
Keuzerondes:
1. PO: "Kansen in Kansengelijkheid" door Sven van der Linden (BS. de Vlieger, Hoensbroek)

Doorzettingsvermogen, bereidwilligheid, maar vooral durf! 

Dat zijn in onze ogen de enige juiste woorden om kansen met elkaar aan te pakken. Ieder vanuit zijn  / haar eigen vakgebied en expertise, maar allemaal met hetzelfde doel. Soms moet je buiten kaders denken, soms moet je in het diepe springen. Er is maar één ding wat je altijd moet doen.. “Volhouden!” Samenwerking tussen de gemeente Heerlen en Basisschool de Vlieger kent unieke projecten en zeer succesvolle kansen heeft opgeleverd: Praktische voorbeelden zijn: IMC Basis, Zorg in de school, Startklas, Gezonde Basisschool van de Toekomst.
2. VO: "Van dagmenu naar lopend buffet" door Ralph Cobben (Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz)

In samenwerking met de gemeente Kerkrade is er een plan opgesteld om op de locatie Holz een onderwijsontwikkeling vorm te geven die leerlingen ongelijk behandeld en daardoor wel gelijke kansen biedt. De gemeente Kerkrade ondersteunt hierbij financieel en materieel om de hulpbehoevende leerling de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Het doel is om ons onderwijs dusdanig vorm te geven en te organiseren, dat wij recht kunnen doen aan de leer- en ontwikkelingsvragen van alle leerlingen van onze school. In overleg met het PO onderzoeken en initiëren wij mogelijkheden om de organisatie van klassenmanagement en differentiëren op elkaar af te stemmen. 
3. PO: "Nieuwkomers en vluchtelingen: daar wil je iets voor betekenen!" door Cindy Brock (Vincent van Goghschool)

Iedere nieuwkomer of vluchteling verdient een warm welkom, maar hoe zorgen we dat dit soepel verloopt? Omgaan met verschillen in o.a. taal en cultuur vereist heel wat van een leerkracht en van een school. Hoe helpen we elkaar? Het opzetten van  kenniskringen met hulp van gemeente, CJG en het onderwijs zorgt voor goed uitgeruste scholen en leerkrachten alsook een warm bad voor iemand die helemaal nieuw is hier. Een mooi voorbeeld van het zorgen voor kansengelijkheid van meet af aan.
4. PO&VO: "Samen werken aan kansengelijkheid" door Trudie Schils e.a. (Educatieve Agenda Limburg) 

Ook de partners in de Educatieve Agenda Limburg werken samen aan de bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Daarbij leggen we voor de komende twee jaar de nadruk op een drietal subthema’s daarbinnen:

(a)   Laaggeletterdheid:(digitale) Geletterdheid is een belangrijke indicator voor de kansen die eenkind heeft. 
(b)   Sociaal-emotionele vaardigheden in de overgangen: Op schakelmomenten in het onderwijs zien we dat sociaal-emotionele aspecten een belangrijke rol spelen bij de kansen die kinderen krijgen. 
(c)   Gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid: Het is cruciaal dat leerlingen van alle leeftijden om kunnen gaan met de dingen die tegenvallen om met grote onzekerheid gepaard gaan.  We staan nog aan de start van deze nieuwe fase en nodigen jullie uit om met ons mee te doen! 

De komende maanden willen we in samenwerking met de relevante stakeholders (binnen en buiten het onderwijs) in kaart brengen welke uitdagingen en kansen er zijn binnen deze thema’s, wat we weten uit het onderzoek op deze thema’s, welke activiteiten worden ontplooid in onze provincie en waar nog open gaten zijn. Op 21 april gaan we hierover graag met jullie in gesprek. 
5. PO "De ergotherapeut in de klas" door Aja Janssen en Anne Vranken (Movare)

Vanwege de toenemende diversiteit in de klas (2017, Inspectie van het Onderwijs, Nederland) wordt het voor leerkrachten moeilijker om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Dit leidt tot een behoorlijke verhoging van de werkdruk van en burn-out onder de leerkrachten in het primaire onderwijs. Klinkt dit herkenbaar?

Dit project richtte zich op het versterken van de kennis en vaardigheid van de leerkrachten in het basisonderwijs door samenwerking met ergotherapeuten om de genoemde problemen in de klas eerst op groepsniveau te duiden en te interveniëren. Zodat signalen eerder worden opgepikt, aangepakt en voorkomen wordt dat er ernstigere problematieken ontstaan.  Gedeelde verantwoordelijkheid en een ergotherapeut die werk uit handen neemt waren slechts twee voorbeelden van alle opbrengsten…

 
En uiteraard niet te vergeten: de netwerkcarrousel! We koppelen jou willekeurig aan een andere deelnemer en dan ga je 3 minuten het gesprek met elkaar aan. Na die 3 minuten word je weer gekoppeld aan een ander persoon. Speeddaten voor een divers netwerk!
Save the date!
7-4-2021:
Onderwijs Atelier 3 i.s.m.
IRISZ via wonder.me

21-4-2021:
Marktplaatsbijeenkomst "Ieder kind verdient een eerlijke kans"


9-6-2021:
Onderwijs Atelier 4 i.s.m.
BCO Onderwijsadvies en -begeleiding op OBS De Blinker in Geleen
Meld je aan voor deze Marktplaatsbijeenkomst
Wil je meer weten over De OnderwijsWerkplaats?
Download het factsheet

Meer weten of vragen?

Bezoek onze website www.onderwijswerkplaatslimburg.nl 
of neem contact met ons op via info@owpl.nl

De Marktplaats
Facebook Facebook
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Website Website
Copyright © 2021 De OnderwijsWerkplaats, Alle rechten voorbehouden.

Wil je deze nieuwsbrief anders ontvangen?
Je kunt jouw voorkeuren aanpassen of je afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp