Copy
Grønt Skipsfartsprogram - Nyhetsbrev juni 2020
Les denne e-posten i nettleseren din
Nytt om GSP

Verdens første nullutslipp bulkskip kommer i Norge
Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement starter nå det konkrete arbeidet med å realisere sin GSP-pilot. Pressebrief planlegges å finne sted 3. juli kl. 10.30 på Kambo, Felleskjøpet Agris anlegg ved Moss. Statsråd Sveinung Rotevatn vil motta «Request for interest» fra GSP.
Dette viktige realiseringsprosjektet er banebrytende på mange måter – får det grønne markedet til å fungere, nytt samarbeide, ny teknologi, nytt drivstoff, først i verden. Vi gratulerer Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement med å vise samfunnsansvar, sette retning og vise vei for andre vareeiere. Nyheten omtales også i Finansavisen

Ekstrabevilgning til GSP Servicekontor
Det er gledelig å kunne meddele at Stortinget nå har godkjent revidert nasjonalbudsjett for 2020 og derved også en ekstrabevilgning på 25 MNOK til GSP Servicekontor. 

GSP Servicekontor er godt i gang
Servicekontoret opplever fin pågang og er nå i inngrep med 15 forskjellige prosjekter mot vareeiere og rederier. Omfanget i prosjektene er meget variert og spenner fra vurdering av søknader til bistand i forbindelse med å etablere en miljøstrategi for transport. Så langt ser Servicekontoret at de norske aktørene har ambisiøse miljøambisjoner og stor vilje til å bidra i det grønne skiftet innenfor transport av varer.

Innspill om Grønn Skipsfart mot 2030
GSP har denne våren gitt innspill til stortingsmelding og flere offentlige planer. Vi har samlet essensen av disse innspillene i et notat som vi kaller Innspill om Grønn Skipsfart mot 2030 og som kan leses her. Legg spesielt merke til målformuleringen om flåtefornyelse sett i relasjon til regjeringens mål om å halvere utslippene innen 2030.

Innspill til regjeringens klimaplan 2030
GSP ga muntlig innspill til ny klimaplan mot 2030 den 26. mai, med påfølgende skriftlig innspill som vist her. Grønn skipsfart er en viktig del av planen.

GreenVoyage2050
Kan GSP og GSP-deltakere vise vei, og samtidig oppnå business og grønn konkurransekraft, ved å etablere piloter i samarbeide med myndigheter og næringen i utviklingsland? Er det en basis til stede for et samarbeide mellom GSP, GSP-deltakere, IMO og GreenVoyage2050?
Arbeidet med å svare på disse to spørsmålene er nå i gang etter et informasjonsmøte med partnerne som ble avholdt 17. juni.

Utkoblbar tariff
GSP har lenge jobbet for at utkoblbar tariff skal være tilgjengelig fra alle nettselskap for å gi mulighet til redusert nettleie for skip som elektrifiseres. Statnett har nå vedtatt å avvikle sin ordning for utkoblbar tariff i 2022. På et spørsmål i Stortinget svarer olje- og energiministeren. Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med svaret og fremmer et representantforslag. TU belyser også saken ytterligere.

Fordelene ved overføring av gods fra vei til sjø
I gjentatte stortingsperioder er det vedtatt at gods skal flyttes fra vei til sjø. Utviklingen går likevel stadig i feil retning, til tross for de mange fordelene ved godsoverføring. Med eksempler fra GSP beskriver Skipsrevyen klima- og miljøgevinstene ved frakt av gods til sjøs. 

Forslag om etablering av Grønt landtransportprogram
NHO foreslår at Grønt landtransportprogram etableres som et samarbeid mellom næringen og myndighetene, etter mønster av GSP.

GSP og ny grønn giv i maritim næring
I en artikkel i Transport & Logistikk beskrives GSP og arbeidet for å redusere utslipp og skape jobber i landet. 

GSP i The Naval Architect
I en lengre reportasje i The Naval Architect beskrives GSP og suksesshistorier fra pilotprosjektene. 

GSP og Equinors maritime ambisjoner
Equinor beskriver hvordan de skal gjøre flåten grønnere, og nevner spesielt deltakelse i GSP-piloter som viktig for å realisere utslippsmålene.
Andre nyhetsklipp
Vil du ikke abonnere på nyhetsbrevet? Du kan melde deg av listen.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grønt Skipsfartsprogram · DNV · Veritasveien 1 · Høvik, Norge 1363 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp