Copy
GSP - Nyhetsbrev desember 2021
Les denne e-posten i nettleseren din
Nytt om GSP

NorShipping
NorShipping blir forskjøvet til april. Vi planlegger derfor GSP Pilotseminar 4. april fra kl 15 til 19 på Felix, Aker Brygge. Det tidligere planlagte arrangementet 10. januar utgår.

Nye piloter - først i verden?
Følgende fem piloter ble godkjent på forrige partnermøte. Det er ønskelig å ha med et bredt spekter av GSP-medlemmer i disse pilotene.
 
Grieg Maritime: Målet for piloten er å realisere det første deep sea open hatch bulkskipet med ammoniakkdrift. Vi planlegger for retrofit av et eksisterende skip.
 
Lerøy: Målet for piloten er å realisere en dual-fuel ammoniakkløsning for et nybygg av en større havgående tråler. 
 
Equinor: Målet for piloten er et Equinor-chartret stort tankskip med ammoniakkdrift.
 
Corvus: Målet for piloten er i første omgang å realisere et batterifartøy, en Ampere, i Hellas med potensiell oppskalering i tett samarbeid med norske myndigheter. På lang sikt er målet å gjøre Norge dominerende på det internasjonale markedet for maritime batterier, samt tilhørende systemer og tjenester.
 
KLP Bank: Piloten vil etablere et rammeverk for omstillingsfinansiering av havner som vil inkludere kriterier som må oppnås, for å kvalifisere til gunstig omstillingsfinansiering.
 
Status for Statens vegvesen sin pilot
Vekting av CO2 er lagt inn som et valg i kontraktsmalen. Testing og forbedring av metoden fortsetter, og det er et mål at det tas i bruk i alle asfaltkontraktene i 2024. Utvikling av «Veikart for Maritim Transport innen Bygg og Anlegg» er påbegynt.

Status fra servicekontoret
Servicekontoret har oppsummert året som har gått, der mange verdifulle erfaringer er gjort. Det var vært et hektisk år der har det vært jobbet systematisk med flere kunder, både rederier og vareeiere. Felles for begge kundegrupper er at de må gjennom grundige og omfattende prosesser for å kunne ta beslutninger om å bygge nye skip. I tillegg til åpne anbudsprosesser, ser Servicekontoret også at eksisterende kunder og leverandører ønsker å jobbe tett sammen for å utvikle skip i samarbeid.

Miniseminar med Northern Lights
Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Norges fullskala CCS-prosjekt Langskip. GSP inviterer medlemmene til miniseminar 5. januar kl 09-10. Les mer og meld deg på her.

Miniseminar om autonome skip med DNV
DNV vil ta utgangspunkt i eksisterende Class Guideline for autonome skip. GSP inviterer medlemmene til miniseminar  på Teams 19. januar kl 09-10. Følg med på GSPs nettsider for påmelding.
Andre nyhetsklipp
Takk for samarbeidet gjennom 2021, og på gjensyn neste år!
Besøk GKPs hjemmeside
Send tilbakemelding
Twitter
Vil du ikke abonnere på nyhetsbrevet? Du kan melde deg av listen.