Copy
GSP - Nyhetsbrev oktober 2021
Les denne e-posten i nettleseren din
Nytt om GSP

Sosialt arrangement rett etter Partnermøtet 8. desember - "save the date"
Endelig kan vi møtes fysisk. Endelig kan vi anvende et av Grønt Skipsfartsprograms viktige virkemiddel - gode samtaler ansikt til ansikt - for å diskutere muligheter og utvikle ideer. Mer informasjon om det sosiale arrangement og påmelding finner du her. Program for møtet og det sosiale arrangementet sendes ut senest en uke på forhånd. Alt vil skje i tilknytning til Big Blue møtesaler i Veritas 3 på Høvik. 

Nytt GSP Rådsmedlem
Vi kan med glede meddele at Magnus Krogh Ankarstrand i Yara har takket ja til å bli med i Rådet. Som dere vet er det sterkt ønskelig fra GSP-deltakerne å få med flere rådsmedlemmer som representerer store vareeiere, slik at programmet kan bli et enda bedre instrument som fremmer bærekraftige og kostnadseffektive logistikkløsninger. Med Magnus får Rådet, i en og samme person, både en vareeier og en leverandør av et viktig nullutslippsdrivstoff, ammoniakk. Vi ønsker Magnus hjertelig velkommen.

Ny leder av partnergruppen
Vi kan med glede meddele at adm. dir. Harald Solberg har takket ja til å overta som leder av Partnergruppen i GSP. Rederiforbundet har innehatt rollen som leder av Partnergruppen siden oppstart av programmet.  Dette har vært en suksess for GSP.
At Harald Solberg selv har sagt seg villig til å videreføre Norges Rederiforbunds engasjement i denne rollen, er virkelig en god nyhet som gir programmet økt gjennomslagskraft, nasjonalt og internasjonalt.

Videreført støtte til GSP i forslag til statsbudsjett
I den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 foreligger videreført støtte på 7,4 MNOK til GSP, og 25,6 MNOK til arbeidet med grønn flåtefornyelse. I tillegg er det flere poster under NFD og KLD som er revelante for skipsfarten, også satsingen MaritimeZero 2050 for å realisere nullutslippsløsninger for større skip.

Høringssvar om FuelEU Maritime
GSP har gitt høringsinnspill til KLD om EU-kommisjonens forslag til regelverk for innfasing av alternative drivstoff i skipsfarten. Innspillet kan leses her

Innlegg i Nationen
I et innlegg i Nationen uttrykker vi en forventning om videreføring og gjerne forsterket satsing på norsk verdiskapning gjennom grønn skipsfart fra den nye regjeringen.


IMO-UNEP-Norway Zero and Low Emission Innovation Forum
Forumet ble arrangert i slutten av september, i regi av regjeringen, IMO og FNs miljøprogram. Et storslagent arrangement på alle måter, der GSP ga en presentasjon som fikk fin respons. Hele arrangementet med vidoer og presentasjoner finner du her.

GSP i bærekraftsforum i regi av Equinor marine operasjoner
20. oktober arrangerte Equinor for første gang et eget bærekraftsforum for rederne i Equinors fartøysportefølje, der GSP gav et innlegg med perspektiver og innspill til den maritime offshorenæringen. Bærekraftsforumet skal gi innsikt og kraft i den store omstillingen både Equinor som innkjøper og rederne nå står oppe i. 
Besøk vår hjemmeside for flere oppdateringer og nyheter! Eller følg GSP på Twitter (knapp nedenfor)!
Andre nyhetsklipp
Besøk GKPs hjemmeside
Send tilbakemelding
Twitter
Vil du ikke abonnere på nyhetsbrevet? Du kan melde deg av listen.