Copy
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
      
לפתוח את הדלת: שיתוף ציבור
 
איך אפשר לשתף את הציבור בתהליך קבלת ההחלטות? איך אפשר לחלץ תובנות אמיתיות ממגוון רחב של דעות? כשאנחנו פותחים את הדלת ומתחילים תהליך שיתוף ציבור, חשוב לעשות זאת נכון
משחק ילדים
פרויקט המיפוי המתקדם של MIT מאפשר למתכננים לערוך שיתוף ציבור קהילתי, שבו אפשר להזיז קוביות לגו על גבי מפה דיגיטלית. למקרה שחשבתם שתכנון עירוני יכול להפוך למשחק ילדים... | צפו >
צעד ענק
ממש בתחילת השבוע, ממשלת ישראל קיבלה החלטה חשובה להרחיב את התשתית המקצועית של שיתוף ציבור ככלי מדיניות, כך שבשנים הקרובות יש לצפות שהתחום הזה רק יילך ויגדל | עוד על החלטת הממשלה >
שיתוף דיגיטלי רציף
זירת ההתייעצות הדיגיטלית של עיריית חיפה היא דוגמא טובה לתהליכי שיתוף ציבור אונליין. מקבלי ההחלטות ברמה המקומית יכולים לקבל החלטות טובות יותר בזכות המשוב של תושבות ותושבים | לזירת ההתייעצות >
מפת סיפור
האדריכלית הדסה לב פיתחה את "מפת סיפור" - דרך חדשה לשתף את הציבור בתוכנית המתאר החדשה של כפר סבא, שכוללת גם מודלים ומפות אינטראקטיביות | אל האתר >
דברי טעם
פרויקט של היחידה לשיתוף ציבור במשרד ראש הממשלה, שמטרתו להיוועץ בציבור באמצעות... ארוחות משותפות של אזרחים ואזרחיות | לאתר הפרויקט >
'בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ' היא חברה המתמחה באסטרטגיה עירונית וניהול פרויקטים. החברה עוסקת בין היתר בשיווק ומיתוג ערים, כלכלה עירונית, קשרי קהילה ותכנון אורבני, ונותנת שירותיה לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ויזמי נדל"ן בלבד. כל זאת במטרה ליצור ערים טובות יותר ואיכותיות יותר עבור התושבים, העסקים, העובדים, המבקרים והקהילות בעיר ובסביבתה

ליצירת קשר >
 

we@bld.co.il   |   050-8442724/44
Gershon Shatz 15, Tel Aviv
Add us to your address book
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list