Copy
Meernieuws 19
2019 - 2020 

Welkomstwoord bestuurder VCOG

Beste ouders/verzorgers,
 
Via deze Meernieuws wil ik jullie welkom heten bij VCOG; het bestuur en elf andere scholen binnen de gemeentegrenzen van Groningen.
Na een intensief traject rond de overdracht van de school zijn we blij jullie te mogen verwelkomen binnen onze organisatie. Voor u als ouder zal er niet zoveel veranderen. De school blijft een samenwerkingsschool en de identiteit van de school blijft intact waarbij we samen gaan voor de beste onderwijskwaliteit en welbevinden van onze kinderen.
VCOG heeft 12 scholen op 17 locaties en heeft daarnaast een bestuursbureau met een eigen ondersteunende dienst.
Wij kijken erg uit naar de gezamenlijke doelstellingen waar we voor staan en zien veel leuke uitdagingen. Onderwijskundig gaan we elkaar versterken via leernetwerken van de leerkrachten, pakken we onze gezamenlijke huisvestingsuitdagingen op als binnenkort het gemeentelijke huisvestingsplan gereed is en ontvangen we het personeel op 15 januari a.s. aan het eind van de middag voor een onderlinge nadere kennismaking. Harm Wolthuis zal zitting nemen in het managementteam van VCOG waarbij de afstemming en kennisdeling optimaal geborgd is.
Mooie ontwikkelingen voor de school en de wijk en we zijn trots dat sws Meeroevers onderdeel van dit geheel wordt.
 
Hartelijke groet,
 
Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG

 

Afscheid juf Simona

Juf Simona heeft een nieuwe baan. Ze gaat per 1 februari werken voor de onderwijsstichting Marenland. We wensen haar daar veel succes en zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan. De nieuwe leerkracht voor haar groep 5 is Gerard Riekwel. We kennen meester Gerard al. Hij doet momenteel het zwangerschapsverlof voor juf Xenia. 

Gebruik beeldmateriaal: Belangrijk! 


Toestemmingsformulier persoonsgegevens en beeldmateriaal 
Gedurende de schoolcarrière van jullie zoon/dochter wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt. Bijvoorbeeld de jaarlijkse foto door de schoolfotograaf, maar ook de foto’s en film van activiteiten waar jullie zoon/dochter aan meedoet. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd in bijvoorbeeld het portfolio van de leerlingen, de besloten website van de school, de schoolnieuwsbrief, de schoolgids, de algemene website en de sociale media.

Aanstaande maandag (13 januari) krijgt jullie zoon/dochter een brief mee, waarin toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. Wij zullen deze brief ook per mail toesturen. Wij zouden het op prijs stellen als je deze brief zou willen invullen en voor vrijdag (17 januari) weer aan je kind mee naar school wilt geven. De brief kan bij de eigen leerkracht worden ingeleverd. Jullie keuzes worden vervolgens geïnventariseerd. Wij kunnen dan rekening houden met jullie keuzes.

Download de brief en het toestemmingsformulier

Aanpak plein

Afgelopen dinsdag is het plein weer een stukje mooier gemaakt. Met de opbrengst van de sponsorloop, de bloemenactie en een bijdrage van juf Babs hebben we dit kunnen realiseren.

Onderwijsstaking


De vakbonden hebben voor 30 en 31 januari een staking in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs uitgeroepen. De afgelopen week hebben we geïnventariseerd welke leerkrachten gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Begin volgende week informeren we jullie in een aparte brief over de consequenties voor onze school. 

Agenda: 

  • 20 januari start CITO toetsen
  • 22 januari Voorleesdag Kleuters
  • 3 februari start poëzie week 
  • 3 februari 17:00 identiteitscommissie
  • 10 februari week LOL gesprekken 
  • 13 februari afsluiting poëzie week tussen 14:00 en 14:30
  • 14 februari Studiedag TEAM, kinderen vrij 
  • 15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
  • 24 februari week LOL gesprekken 

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op