Copy
Meernieuws 3
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Gisteren hebben we op school een belangrijke dag gehad. We hebben van de provincie Groningen het Verkeersveiligheidslabel gekregen. Voor scholen is dat een belangrijke erkenning. Het betekent dat het verkeersonderwijs op school in orde is. Het plan is opgesteld door onze verkeersouder in samenwerking met het team. In het plan hebben we beschreven hoe we omgaan met verkeersveiligheid. Welke lessen we geven en welke activiteiten we uitvoeren. De provincie vindt dit een belangrijk onderwerp. Zij dragen ook de kosten voor alle activiteiten die we op dit gebied doen zoals bijvoorbeeld de voorstellingen, de dode hoek les en Streetwise. 
Onze verkeersouder, Tom Spits, is verkleed als "Seef" bij alle klassen langs geweest. In elke klas heeft hij met de kinderen gepraat over wat "Veilig door het verkeer" betekent. In de klassen zijn mooie gesprekken gevoerd. 
Verkeersopvoeding is een voorbeeld van iets waarin de school en ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen door het goede voorbeeld te geven maar ook door met kinderen te anticiperen op verkeerssituaties en het gesprek erover aan te gaan. 
Tom is op zoek naar een andere ouder die samen met hem verkeersactiviteiten coördineert en meedenkt in hoe we de kwaliteit kunnen verhogen. Informatie en aanmelden bij Tom of door mij een mail te sturen.  

Harm Wolthuis

Schoolgids 2019 - 2020  

Onze schoolgids maken we in het programma: Schoolvensters. Op Schoolvensters staan alle scholen van Nederland vermeld met alle kerngegevens van de school zoals aantal leerlingen en resultaten. In dit programma maken wij ook onze schoolgids. Sinds twee jaar is onze schoolgids te vinden op: www.scholenopdekaart.nl.

Dag van de duurzaamheid: 10 oktober!  

Net als vorig jaar organiseren we samen met de energie coöperatie Meerkracht de Dag van De Duurzaamheid. Alle lessen staan deze dag in het teken van de Duurzaamheid. Vanaf nu geven we elke week een stukje informatie over deze dag. We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die de hele dag willen en kunnen helpen. Meld je even aan door een reply op deze mail te sturen.  Geef ook even aan of je liever in de klas van je kind wilt of voor de algemene ondersteuning. Voor de vakantie heeft een aantal ouders zich al aangemeld maar helaas zijn we de namen kwijtgeraakt. Graag even opnieuw aanmelden. Daarnaast het verzoek om lege jampotjes (met deksel) bij Peter in te leveren. Mocht je nog fruit hebben bijvoorbeeld uit eigen tuin (appel, peer ,pruim  etcetera) lever het vanaf maandag bij Peter in. We vriezen dat alvast in voor de Dag van de Duurzaamheid.

Schoolreisgeld 

Een aantal ouders moet het geld nog overmaken voor de schoolreizen van de komende week. Graag per ommegaande in orde maken. De bedragen zijn bekend gemaakt in de brief die je hierover hebt gehad en verschillen per groep. Je kunt het overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de naam en de groep van je kind(eren):
NL95 ABNA 0502 7043 57 t.n.v. Stichting AC SWS Meeroevers 

Even voorstellen: Wouter van Riet

De laatste week zomervakantie en via via ben ik in contact gekomen met meester Harm. Een dag later een fijn gesprek gevoerd en een uur later samen met juf Xenia en juf Nynke de overdracht van de kinderen van groep 3 naar 4. Wat een uitdaging en ontzettend fijn!

Ik ben Wouter van Riet, 31 jaar en woon in Veendam. In 2008 afgestudeerd aan de Pabo in Groningen en vervolgens een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Vanaf 2017 tot 2019 werkzaam geweest in de sportwereld, want sport en bewegend leren, dat is mijn passie! 

Nu op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 4a. Onwijs leuke groep en ik heb er zin in!

Agenda

  • Week 9 September: Schoolreizen en schoolkamp
  • 17 september informatieavond voor ouders 6-7-8 over Sterk Werk en unitonderwijs
  • 25 september studiedag Visible Learning, kinderen vrij
  • 30 september informatieavond voor  ouders en leerlingen groep 6-7-8
  • 2 oktober Start Kinderboekenweek
  • 4 oktober Start Typelessen 
  • 10 oktober Dag van de Duurzaamheid
  • 4 november 19:00 - 20:00 uur informatieavond voor groep 8

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op