Copy
Meernieuws 8
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Na maanden van overleg en voorbereidingen, was gister weer de Dag van de Duurzaamheid, dat kan niemand ontgaan zijn. Met hulp van vele vrijwilligers (ook woensdag al in de regen voor het opbouwen van de tent, die heel nuttig bleek), alle leerkrachten, Peter en Christina, het waterschap Noorderzijlvest, de Waterzuivering en de milieustewards van de Gemeente Groningen werd het een geweldige dag.

Een bijzonder dank voor Sipke voor de mooie boom, en Niall en Toben voor de werkelijk prachtige afval haai, een kunstwerk! Maar niet te vergeten alle kinderen die duurzaam geknutseld en ge-upcycled hebben, de wijk schoongemaakt hebben en alle zwerfvuil opgeruimd hebben, heel hard gefietst hebben op de smoothybikes van SKSG, en geroerd, gesneden en ruim 900 tosti's gebakken hebben. Ook dank aan de Agrishop in Garmerwolde, Coop Lewenborg, de Lidl en beide AH's aan Rijksweg. Zij hebben ons gratis voorzien van een hele grote autolading overgebleven eten wat anders weggegooid zou worden. Met wat creativiteit hebben we hier een voedzame, lekkere maar vooral duurzame lunch van hebben gemaakt.

Het was weer geweldig: kinderen waren enthousiast, blije gezichten en ik hoorde meerdere keren iets als "dit is de leukste dag van mijn jaar". Daar doen we het natuurlijk voor, samen met dat we hopen dat de kinderen weer meer bewust van duurzaamheid zijn geworden. Leuk weetje: de afgelopen periode hebben alle klassen geturfd hoeveel afval er eigenlijk weggegooid wordt, en dat is echt heel erg veel. De gemeente heeft aan het eind van de dag stevige broodtrommels en drinkbekers gedoneerd aan de school die aan alle kinderen en leerkrachten uitgedeeld gaan worden. De komende periode wordt er weer geturfd en we hopen dat onze wekelijkse afvalbult afneemt. We hebben met de leerkrachten een evaluatie gehouden en (kleine) verbeterpunten opgeschreven voor volgend jaar, want ja wat ons betreft: tot volgend jaar!! Bedankt.

Stefan Haan (Meerkracht) & Harm Wolthuis

Hand voet mond ziekte

Een van onze kinderen heeft deze ziekte. De ziekte ontstaat door een virus. Het is belangrijk om een goede hoest hygiëne en hand hygiëne  in acht te nemen. Voor zwangere vrouwen wordt het risico verwaarloosbaar klein geacht omdat volwassenen bijna allemaal immuun zijn.

Ouderbijdrage 2019 - 2020

Het basisonderwijs in Nederlands is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd (denk aan Sint-Maarten, dag van de duurzaamheid, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Pasen, laatste schooldag, ouderavonden etc) worden echter niet door de overheid betaald.

We vragen alle ouders daarom eens per jaar een vrijwillige ouderbijdrage te betalen van €25-, per leerling per schooljaar. Dit geld gebruiken wij onder andere voor de hierboven genoemde activiteiten. Voor kinderen die later in het schooljaar op SWS Meeroevers beginnen (na 1 januari 2020), geldt een bijdrage van €2,50 per maand t/m juli 2020. Doordat u een bijdrage levert kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Ook uw kind heeft dankzij deze activiteiten een leuke tijd op school. Zonder uw bijdrage kunnen wij niets organiseren!

U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren):
NL95 ABNA 0502 7043 57  t.n.v. Stichting AC SWS Meeroevers. Omdat wij het gehele jaar door van alles organiseren zien wij uw betaling graag voor 1 november 2019 tegemoet.

Parkeren    

Het valt ons op dat er regelmatig auto's langs de weg geparkeerd staan terwijl er nog ruimte is op de parkeerplaats. In het natte seizoen worden de wegkanten vaak glibberig van de modder. Het is helaas even passen en meten. Er zijn ook parkeerplaatsen bij het Woldmeer maar dan moet je even omlopen. 

LOL gesprekken 

Vanaf maandag 7 oktober hangen de intekenlijsten voor de Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken weer bij de lokalen. De LOL gesprekken zijn in de laatste week voor de herfstvakantie en de eerste week na de herfstvakantie.

Agenda 

  • 14 oktober bijeenkomst identiteitscommissie
  • Week van 14 oktober LOL gesprekken
  • Week 21 oktober herfstvakantie
  • Week 28 oktober LOL gesprekken
  • 30 oktober Studiedag Kinderen vrij
  • Week 4 november: ouders mogen een kijkje in de klas van hun kind nemen (in de week ervoor hangen we intekenlijsten op)
  • 4 november 19:00 - 20:00 uur informatieavond voor groep 8
  • 7 november 17:00 - 18:00 Lampionneninloop

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op