Copy
Meernieuws 2
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Vandaag hebben onze kinderen van de groepen 5-6-7-8 meegedaan aan de "Optimist on Tour". De bedoeling is dat kinderen ervaring opdoen in het zeilen in een klein bootje, een Optimist. En misschien krijgen ze er zoveel plezier in dat ze zelf zeillessen willen gaan volgen!

De komende week ontvangen we als school het verkeersveiligheidslabel van de provincie Groningen. Dit betekent dat we als school ons onderwijs op het gebied van verkeer goed vormgeven. Dit kunnen we op een goede manier doen omdat we een verkeersouder, Tom Spits, hebben en doordat de provincie alle praktische activiteiten subsidieert. Door veel te oefenen en de kinderen een goede houding bij te brengen hopen we de kinderen zo veilig mogelijk het verkeer in te laten gaan. Ook jullie als ouders hebben hierin een belangrijke taak. Kinderen bewust maken van hun kwetsbare positie, ze begeleiden in het verkeer en ze het goede voorbeeld geven. Samen zorgen we voor een veilige start! 

Harm Wolthuis

Adreswijzigingen 

Verhuizen naar het prachtige Meerstad is natuurlijk een drukke periode. In die drukke periode vergeten ouders wel eens om hun adreswijziging door te geven aan school. Bij het langslopen van de leerlingenlijsten zag ik een flink aantal gezinnen die hun adreswijziging nog niet hebben doorgegeven. Wil iedereen die het afgelopen jaar is verhuisd even naam, postcode en huisnummer doorgeven aan Marga? marga.balkema@stichtingopos.nl 

Gymnastiek 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de sporthal in Engelbert. De leerkracht, Peter en Christina fietsen mee. Voor groep vijf willen we graag ook nog een ouder mee hebben. Bij de lokalen zijn intekenlijsten hiervoor. Als kinderen geen fiets bij zich hebben kunnen ze niet mee. Als kinderen niet kunnen fietsen kunnen ze in contact treden met Jantine Booij, onze kinderfysiotherapeut. 

Verkeersveiligheidslabel 

Op 5 september krijgen we het verkeersveiligheidslabel. Op die daag gaat "Seef" bij alle klassen langs om iets te vertellen over verkeersveiligheid. Rond een uur of elf reikt Seef ook het bijbehorende label uit.  

Vanuit de bovenbouw unit (groep 6-7-8)

Hieronder een lijstje met data.
17 september tussen 17:00 en 18:00 uur hebben we een voorlichting voor ouders over de eerste ervaringen met betrekking tot ons uitonderwijs. We geven informatie en zijn benieuwd met welke ervaringen kinderen thuis komen. 
30 september tussen 17:00 en 18:00 uur voor ouders en leerlingen. De kinderen leiden hun ouders rond en vertellen over hun dagelijkse werk in de unit. 
4 november tussen 19:00 uur en 20:00 uur informatie voor ouders en leerlingen van groep 8 over het programma van het komend jaar, de toetsen, de open dagen en dergelijke. 

Typecursus Typetuin

Vanaf vrijdag 4 oktober wordt bij ons op school weer de typecursus Typetuin aangeboden voor leerlingen van groep 6-8. Deze naschoolse cursus waarin kinderen blind leren typen duurt 13 schoolweken waarin 8 groepslessen van 60 minuten zijn gepland. Aanmelden kan via www.typetuin.nl/aanmelden/start. De cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Uitgebreide informatie is te vinden in de Typetuin flyer.

Agenda

  • 2 september informatieavond 19:00 - 20:00 uur
  • Week 9 September: Schoolreizen en schoolkamp
  • 17 september 17:00 - 18:00 uur informatiemiddag voor ouders over Sterk Werk en unitonderwijs
  • 25 september studiedag Visible Learning, kinderen vrij
  • 30 september informatiemiddag ouders/leerlingen groep 6-7-8 (17:00-18:00)
  • 2 oktober Start Kinderboekenweek
  • 4 oktober Start Typelessen 
  • 10 oktober Dag van de Duurzaamheid
  • 4 november 19:00 - 20:00 uur informatieavond voor groep 8

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op