Copy
Meernieuws 11
2019 - 2020 

Dag allemaal,

In de unit wordt gewerkt aan de Val van de Berlijnse muur. Dit doen ze in het kader van de Topcanon. In de hal van de unit hebben ze een heuse Berlijnse muur gemaakt. Ben je in de buurt, kom gerust even kijken!

Deze week hebben we afscheid genomen van meester Wouter. Meester Wouter kon bij een andere stichting een volledige baan krijgen. Dat konden wij hem nog niet bieden. We wensen hem veel succes in Delfzijl. Meester Gerard Riekwel neemt zijn plaats in. Binnenkort stelt hij zich voor in deze nieuwsbrief. 

Harm Wolthuis

Sinterklaas in de wijk! 

Heugelijk nieuws! Sinterklaas komt dit jaar ook naar Meerstad, kom jij ook?

Hij zal op zaterdag 23 november per boot rond half twee bij de kade aan de Waterviolier aankomen (naast SWS Meeroevers). Rond drie uur zal hij weer vertrekken. Jullie zijn uiteraard van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Sinterklaas zou erg graag van de kinderen van school post ontvangen, dit mag van alles zijn, wees creatief!

Vanaf 12 november staan er enkele herkenbare ‘brievenbussen’ in school,  waar de post voor Sinterklaas ingeleverd kan worden. Wij zullen ervoor zorgen dat deze post op 23 november bij Sinterklaas bezorgd wordt, zodat hij dat bij aankomst in Meerstad allemaal kan bekijken. Inleveren kan t/m vrijdag 22 november, graag de post voorzien van naam en leeftijd.

Ouderenquête, leerlingenquête, personeelsenquête  

Binnenkort zetten wij via de mail de ouderenquête uit. Jullie krijgen een mail met daarin een link naar de enquête. In het verleden werkten wij met lange enquêtes. We hebben er nu voor gekozen om te gaan werken met de enquêtes van Schoolvensters. Die enquêtes zijn vlot in te vullen en geven ons een helder beeld van de pluspunten en de minder sterke punten van onze school. De leerlingenquete en de personeelsenquête worden op school ingevuld. Het mooie van deze enquête is ook dat de resultaten in grafiekvorm automatisch worden ingelezen in onze schoolgids. Zoals je weet is onze schoolgids te vinden op: www.scholenopdekaart.nl. De uitkomsten van deze enquête gebruiken we voor de verdere verbetering van de kwaliteit op onze school.

Sterk Werk ( door onze verslaggever Ollie)


Ik had je al verteld over de sterk werk op school. Er zijn nu kaartjes in de kleuren oranje, geel, rood en groen. Oranje is een wens. (Iets dat je anders wil). Geel is een compliment. Rood is een vraag. En groen is "ik heb een idee".  We hebben ook een penningmeester. Hij heeft de sleutel van de kas met geld. Er zit zevenentwintig euro in die kas. Eens in de zoveel dagen pakken we alle briefjes. als er een Compliment op staat dan wordt het voorgedragen aan degen die het compliment gekregen heeft. Als het een wens is gaan we kijken wat we de volgende keer anders kunnen doen. Als het een vraag is krijg je antwoord. En als het een idee is dan gaan we stemmen of het wordt uitgevoerd: "ja of nee". De mensen die de briefjes voorlezen zijn de voorzitter en de complimentenchef.     

Nieuws vanuit de activiteitencommissie

Pepernoten bakken

Op woensdag 27 november gaan we met de groepen 1 t/m 3 pepernoten bakken. De activiteit zal de hele ochtend in beslag nemen. Om deze dag soepel te laten verlopen zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om deze dag te komen helpen.
Voor bovenstaande activiteit zijn we ook nog op zoek naar een aantal kleine ovens om de pepernoten in af te bakken. Heb je nog een kleine oven staan en mogen wij deze 27 november gebruiken, dan zouden we daar heel blij mee zijn. Vind je het leuk om te komen helpen of heb je een oven die we mogen gebruiken, dan kunt je dit doorgeven via acmeeroevers@gmail.com  

Alvast bedankt voor je hulp.

Vriendelijke groet,
De Activiteitencommissie
 
P.S. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan op vrijdag 29 november taaitaai poppen versieren. Dit gebeurt in de klas zelf en wordt door de leerkracht en de AC begeleid.

Kom speelgoed ruilen!

Op zondag 17 november

Recycle Sint organiseert dit jaar weer speelgoed ruilmarkten door heel het land. Dit jaar al voor de zesde keer en dit jaar ook in Meerstad! Ons motto: ruilen is het nieuwe kopen. Bergen speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt. En toch brengt Sinterklaas elk jaar weer nieuwe cadeautjes mee. Dit jaar gaat Recycle Sint wederom de cadeau-inkopen duurzamer aanpakken.

In de flyer Recycle Sint.pdf lees je precies hoe het werkt en welk speelgoed je kunt brengen en halen. Doe je mee en help je mee?

Uitnodiging: (ingezonden mededeling uit de wijk)

Jacobien van Eerden organiseert op dinsdag 12 november om 20:30 uur aan de Schepperij 4 een brainstormronde over hoe christelijke mensen elkaar in Meerstad kunnen ontmoeten. Verdere info:  j.vaneerden@live.nl .

Agenda: 

  • 25 november poppentheater verkeersplaneet voor groep 4
  • 25 november 17:00 identiteitscommissie 
  • 5 december Sinterklaasviering
  • 6 december studiedag TEAM, kinderen vrij
  • 19 december kerstviering
  • 21 december start kerstvakantie

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op