Copy
Meernieuws 17
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Afgelopen dinsdag hadden we een prachtige kerstvoorstelling die de kinderen van groep 7 samen met de juffen en een aantal ouders van de identiteitscommissie hebben ingeoefend. Gisteren hadden we het traditionele kerstdiner en nu hebben we een periode van twee weken om afscheid te nemen van het oude jaar en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar 2020. 

Op deze plek wil ik graag iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Samen zijn we volop bezig om onze kinderen een volgende stap te laten maken in hun ontwikkeling. Dat doen we vanuit de passie voor onze kinderen en de toekomst voor ons allemaal. Afgelopen maandag ontmoette ik Rolf Winters. Rolf is met zijn gezin vijf jaar lang op trektocht geweest door de wereld. Door Afrika, langs indianenstammen en bij andere tribes. Hij heeft een prachtige film over de essentie van ons bestaan gemaakt. Vanaf 02-02-2020 is de film beschikbaar en vanaf nu is de trailer te zien op: www.downtoearthfilm.com

Vanaf 1 januari valt onze school onder een andere stichting. We hebben je daar de afgelopen maanden regelmatig over bijgepraat in bijeenkomsten, via brieven van de Medezeggenschapsraad en deze nieuwsbrief. Voor onze kinderen en hun ouders verandert er daardoor niets. We blijven doen wat we altijd hebben gedaan: een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen. 

Iedereen neemt op zijn of haar manier afscheid van het oude jaar. Voor sommigen is het een terugblik op alle mooie, warme momenten, voor anderen is het een terugblik met een snik in het hart. Ik wens iedereen een goede periode en een mooie start in het nieuwe jaar. 

Harm Wolthuis

Juf Mieke met pensioen

Juf Mieke heeft besloten om aan het eind van 2019 te stoppen met werken. Ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd (bijna) bereikt. We zijn haar zeer dankbaar voor de enthousiaste manier waarop ze onze kinderen heeft begeleid in hun motorische ontwikkeling en wensen haar al het goede voor haar toekomst. 

Jaarverslag

Beste ouders,

Onderaan dit bericht vinden jullie het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2018-2019. Inmiddels zitten we alweer volop in het nieuwe schooljaar en hebben we ook dit jaar al de nodige extra overleggen gevoerd.

Boventoon hierbij voerden de ontwikkelingen rondom de bestuursoverdracht. Het is goed om te melden dat de procedure is doorlopen en dat we vanaf 1 januari onder het bestuur van VCOG zullen vallen. In bestuurlijke zin een grote stap, maar voor op school betekent dit voortzetting van de ontwikkelingen die de school al heeft ingezet. Met hetzelfde team, dezelfde directeur en nog even dezelfde huisvesting.

Over het laatste kunnen we namelijk melden dat er ontwikkelingen zijn in de goede richting. We hopen met huidige gang van zaken dat Meeroevers in 2023 het nieuwe schoolgebouw zou kunnen betrekken die in de buurt van de huidige locatie zal komen.

Voor komende schooljaren wordt gekeken naar verdere uitbreiding van de tijdelijke huisvesting. Hier is reeds rekening gehouden bij de plaatsing van de laatste units. Beide processen blijven we nauwgezet volgen.

Volgens ons een positieve ontwikkeling waar we het jaar goed mee kunnen afsluiten. Mochten jullie vragen hebben over bovenstaande of het jaarverslag laat dat dan vooral even weten. We geven er graag antwoord op.

Namens de gehele Medezeggenschapsraad wens ik  jullie en natuurlijk ook alle teamleden een hele goede vakantie, hele mooie kerstdagen en een fantastisch 2020 toe.

Remy van Waardenberg
Download het jaarverslag (pdf)

Serious Request: Tussenstand: Royaal boven de 500 Euro!!!!

We doen mee aan de actie Serious request. Er zijn inmiddels veel briefjes retour gekomen en er is al veel geld gedoneerd. Ook de Marskramer uit Harkstede heeft een bijdrage geleverd! Op kerstavond, tussen 18:30 en 20:00 uur, brengen alle scholen van Groningen het geld in een stoet naar 3 FM op de Ossenmarkt. Van onze school verzamelen wij ons onder de kerstboom op de Grote Markt om 18:30 uur. Vanaf daar lopen we naar de Ossenmarkt. We willen graag met ongeveer 20 kinderen en hun ouders de cheque afleveren.Er mogen vijf kinderen op het podium om de cheque uit te reiken. Opgeven kan door een bericht te sturen naar h.wolthuis@vcog.nl .  

Hoofdluis

In een aantal groepen hebben we te maken met hoofdluis. We controleren regelmatig, ouders behandelen en toch hebben we er in deze periode weer last van. In de bijlage hoofdluis lees je er alles over.

Knutselmiddag Buurtvereniging 


Knutselen en spelmiddag thema winter
Op vrijdag 24 januari organiseert de buurtvereninging Meeroevers een leuke gezellige en creatieve knutsel-; spelmiddag in de Meeroeversschool voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 6. Voor kinderen wonend in Meerstad en leerlingen van de Meeroeversschool. Wegens grote belangstelling, het stijgende aantal leerlingen en onvoldoende capaciteit in de organisatie hebben we besloten dat deze middag te doen voor de groepen groep 4 t/m groep 6. Voorgaande jaren was dit een groot succes, meld je snel aan want 80 kinderen is het maximum. Vol is vol!!! Op 24 januari aansluitend na school van 14.15 uur t/m 16.00 uur. De kosten zijn €3,50 per persoon, te voldoen bij opgave i.v.m. aanschaf materialen. De aanmeldbrieven zijn op 18 december aan de kinderen van groep 4 t/m groep 6 uitgedeeld.
Om e.e.a. goed voor te kunnen bereiden is het noodzakelijk om het strookje en de eigen bijdrage in een envelop voorzien van naam, groep en leerkracht van het kind en telefoon waarop ouder(s) die middag te bereiken is. Inleveren en betaling kan op 8 en 9 januari op school, schooltijden 8.30 uur of 14.00 uur bij: Jolanda Bosman (moeder van Duncan groep 7).
Wij hebben extra hulp van ouders nodig om de kinderen te begeleiden, opgeven kan via het aanmeldstrookje.
 
8 en 9 januari opgave en betaling voor de knutsel en spelmiddag thema winter
Op schooltijden 8.30 uur of 14.00 uur bij: Jolanda Bosman (moeder van Duncan groep 7).
 
24 januari 14:15 knutselen en spelmiddag thema winter voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 6, georganiseerd door de buurtvereniging Meeroevers.

Even voorstellen!

Wij zijn Sanne Rooseboom en Edda Valk wij zijn als contactpersonen vanuit het WIJ team Lewenborg gekoppeld aan samenwerkingsschool Meeroevers én aan Kinderopvang Krullevaar. Het WIJ team is er voor alle ouders en kinderen in Lewenborg en omstreken. We bieden allerlei (kinder)activiteiten aan in de wijk en bieden ook hulpverlening.

Maak kennis met ons en lees waar wij mee kunnen ondersteunen.

Agenda: 

  • 21 december start kerstvakantie t/m 5 januari
  • 20 januari start CITO toetsen
  • 22 januari Voorleesdag Kleuters
  • 3 februari start poëzie week 
  • 3 februari 17:00 identiteitscommissie
  • 10 februari week LOL gesprekken 
  • 13 februari afsluiting poëzie week tussen 14:00 en 14:30
  • 14 februari Studiedag TEAM, kinderen vrij 
  • 15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
  • 24 februari week LOL gesprekken 

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op