Copy
Meernieuws 6
2019 - 2020 

Dag allemaal,


De kinderen van groep 4 hebben de afgelopen week splitssommen gemaakt op het plein en daarna de getallen op de getallenlijn gelegd tussen de pionnen. Een mooie oefening waarbij de kinderen bewegend leren. Bij bewegend leren is het de bedoeling dat de beweging het leren ondersteunt en zorgt voor een beter beklijven van de leerstof.
Na vele jaren actief te zijn geweest in de Medezeggenschapsraad heeft Sabina van Veldhuizen afscheid genomen van onze MR. Ze is als lid van de MR zeer actief geweest en heeft altijd de verbinding gezocht met de ontwikkelingen in de wijk. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor. Marius Heiner neemt het stokje van Sabina over. We wensen hem een mooie tijd in onze MR.  

Harm Wolthuis

Dag van de duurzaamheid: 10 oktober! (3)  

Net als vorig jaar organiseren we samen met de energie coöperatie Meerkracht de Dag van De Duurzaamheid. Inmiddels hebben zich 10 ouders opgegeven voor hulp op deze dag. We zijn nog steeds op zoek naar enkele ouders die helpen op school en die meefietsen naar de waterzuivering. Ook zijn we op zoek naar een aantal handige opa's of oma's die in groep 3-4-5 aan de slag kunnen in een " repair cafe" . Op de dag van de duurzaamheid hebben we vanaf half twee een inloop. In de kramen verkopen de kinderen hun zelfgemaakte jam en hun geupcyclede  werkstukken. Met de opbrengst kopen we platanen voor op het nieuwe grasveld die ons de komende zomer van schaduw kunnen voorzien. 

Vraag uit de unit  
Voor het vak Topondernemers zijn wij op zoek naar informatieve tijdschriften die we mogen gebruiken (bijv. voor afbeeldingen om hoeveelheden printen tegen te gaan). Dus geen margrieten o.i.d. 😉
Mocht je nog iets hebben liggen thuis, dan mag je dit afgeven bij Eline in Unit B.

Alvast bedankt!

Op de fiets naar school! 

We stimuleren ouders om hun kinderen regelmatig met de fiets of lopend naar school te brengen, of zelf te laten gaan, want lopen of fietsen naar school is:

· Leuk: Je ziet en beleeft veel onderweg

· Gezond: Je beweegt lekker buiten

· Slim: Je presteert beter op school

· Duurzaam: Je helpt mee aan een beter milieu

· Leerzaam: Je leert veilig fietsen in het verkeer

 

Agenda

  • 30 september informatieavond voor  ouders en leerlingen groep 6-7-8 (19:00 - 20:00)
  • 2 oktober Start Kinderboekenweek
  • 4 oktober Start Typelessen 
  • 10 oktober Dag van de Duurzaamheid
  • 4 november 19:00 - 20:00 uur informatieavond voor groep 8

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op