Copy
Meernieuws 9
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Tijdens de dag van de duurzaamheid zijn de groepen van de unit op de fiets naar Garmerwolde geweest. Ze hebben daar gezien en gehoord hoe ons afvalwater schoon wordt gemaakt en hoe het weer aan het oppervlaktewater kan worden toegevoegd. Op zo'n excursie leren de kinderen in korte tijd ontzettend veel over de wereld waarin wij leven en dat past daarom erg goed bij de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen. De afgelopen weken zijn dezelfde kinderen in het kader van Topondernemers en de "Kinderboekenweek" bezig geweest met het project " reizen". Afgelopen vrijdag hadden ze de presentatie daarvan en het was prachtig om te zien dat er veel ouders zijn geweest om samen met hun kinderen te kijken naar de verschillende werkstukken en presentaties. Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie!


Harm Wolthuis

LOL gesprekken (reminder) 

Vanaf maandag 7 oktober hangen de intekenlijsten voor de Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken weer bij de lokalen. De LOL gesprekken zijn in de laatste week voor de herfstvakantie en de eerste week na de herfstvakantie. Nog niet alle ouders hebben zich hiervoor ingeschreven. Graag nog even inschrijven. 

6 november staking

Ruim tweederde van de leerkrachten heeft besloten gebruik te maken van het individuele recht om te staken op 6 november. Na een gedachtenwisseling met de MR heb ik besloten om op die dag de school volledig te sluiten. De dag die de kinderen hierdoor moeten missen halen we uit de marge. Als school maken we jaarlijks een aantal extra uren om onvoorziene lesuitval te compenseren. Bij een eventuele volgende stakingsdag in het lopende schooljaar komt onze marge teveel onder druk te staan en gaan we proberen met zoveel mogelijk groepen op te starten. Door jullie tijdig op de hoogte te brengen van deze stakingsdag ga ik er vanuit dat iedereen voldoende tijd heeft om opvang te regelen voor hun kinderen. Mocht dit niet het geval zijn dan hoor ik dat graag. Heb je naar aanleiding van dit bericht gedachten die je met mij wilt delen ten aanzien van het staken, stuur mij dan een mail. 

Identiteitscommissie

Afgelopen maandag is er een bijeenkomst geweest van de identiteitscommissie. In deze commissie praten leerkrachten en ouders over de manier waarop wij levensbeschouwing onderwijs vormgeven. Het afgelopen jaar hebben we het onder andere gehad over de wereldgodsdiensten en de manier waarop religies hun feesten vieren. Dit is omgezet in beleid: Kinderen vanaf groep 5 krijgen een kennismaking met wereldgodsdiensten door zoveel mogelijk de gebedshuizen te bezoeken. Het afgelopen jaar hebben we aandacht besteed aan het Joods oogstfeest, Sjavoeat. Naar aanleiding van een oproep vorig jaar is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden: Els Manuputtij en Jolente Sterken. We zouden het fijn vinden om de commissie, die nu bestaat uit acht leden met een christelijke - en niet christelijke achtergrond, uit te breiden met leden vanuit andere religies en/ of levensovertuigingen. Informatie en aanmelding via Harm. 

Agenda 

  • Week 21 oktober herfstvakantie
  • Week 28 oktober LOL gesprekken
  • 30 oktober Studiedag Kinderen vrij
  • Week 4 november: ouders mogen een kijkje in de klas van hun kind nemen (in de week ervoor hangen we intekenlijsten op)
  • 4 november 19:00 - 20:00 uur informatieavond voor groep 8
  • 7 november 17:00 - 18:00 Lampionneninloop

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op