Copy
Meernieuws 14
2019 - 2020 

Dag allemaal,

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas in Meerstad aangekomen! Het was een heel mooi en groot feest voor alle kinderen en hun ouders. Iedereen is blij dat Sinterklaas weer in het land en in Meerstad is. op school zijn met name de jongste kinderen volop bezig met het grote feest. Zoals je op het plaatje boven aan deze nieuwsbrief kunt zien zijn de Pieten ook in de school geweest! Ze hebben geprobeerd om voor juf te spelen. Dat ging ze erg goed af en op de foto's die Sinterklaas ons gestuurd heeft konden we zien dat ze met heel veel plezier in de school zijn geweest. Misschien hebben ze wel in de school geslapen! Ze hebben in ieder geval zakken vol met pepernoten achtergelaten. Dat is smullen voor de juffen!? 

Harm Wolthuis

Van onze speciale verslaggever Ollie Spits: Kerstvoorstelling

Groep 7 oefent al een poosje voor de kerstvoorstelling. Ze zijn nu twee weken bezig. De kerstvoorstelling is op dinsdag 17 december. Ze oefenen op maandag, woensdag en vrijdag. Ze voeren het een paar keer op voor de verschillende groepen. De laatste voorstelling is voor de ouders van groep 7. Als ze aan het oefenen gaan zitten ze eerst in de kring. Els en Nico helpen mee met de kerstviering vanuit de identiteitscommissie.  


 

De ouderenquete 

Op dit moment hebben 132 ouders de enquete ingevuld. Dat is een heel mooi aantal. Dank voor alle ouders die het al hebben ingevuld. Voor een betrouwbare score moeten we minimaal 148 ouders hebben. Het verzoek hierbij is dan ook de enquete alsnog in te vullen. Alvast bedankt!

Juf Mieke 

Onze gymjuf heeft ervoor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan. Ze stopt per 1 januari met haar werk. We vinden het erg jammer dat ze stopt met werken maar begrijpen haar keuze wel. Op dit moment zijn we bezig met het zoeken naar een nieuwe gymleerkracht. We houden je op de hoogte!

Planten van de eerste boom

Onze leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen week de eerste boom geplant in het Park. Er is een mooie reportage van gemaakt die te zien is op de diverse sociale media. 

 

Bijeenkomst identiteitscommissie

Afgelopen maandag was er een bijeenkomst van de identiteitscommissie. In de identiteitscommissie praten ouders en leerkrachten over alles wat te maken heeft met levensbeschouwend onderwijs, burgerschap en identiteit. Anke vd Blij is als nieuw lid aangeschoven. Welkom!
Naar aanleiding van kerndoel 38 van het primair onderwijs  "De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen". hebben we gesproken over het respectvol omgaan met seksualiteit en de diversiteit in de samenleving. Zijn wie je wilt zijn, worden wie je bent. Op onze volgende bijeenkomst praten we hier verder over. 

Agenda: 

  • 5 december Sinterklaasviering
  • 6 december studiedag TEAM, kinderen vrij
  • 17 december kerstvoorstelling (ouders van groep 7 zijn/worden uitgenodigd) 
  • 19 december kerstdiner, 17:00 - 18:00 uur 
  • 21 december start kerstvakantie

Kom in contact


(050) 230 60 61
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl
 

Volg ons op