Copy

MMMMM ...  en kveld med performance og lesninger                                                                                                                                                                                                                                                 i installasjonen MMMMM ... Alone (of all her sex)
på Blindern Campus, i parken
ved S. Bugges / H. Wergelands hus

PRESSEMELDING

et eksklusivt utvalg performative seanser, lesninger, musikalske improvisasjoner, resiteringer og aksjoner skjer inne i og ved installasjonen MMMMM ... Alone (of all her sex) på Blindern. 

Fredag 29. september, kl. 18 i parken ved H. Wergelands / S. Bugges hus.
Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt. 

Løpende program fra kl 18 – 22Salme 151 (Et feministisk tillegg til Salmenes bok, utgravd ved foten av St. Hanshaugen 2017)
Gyrid Gunnes

Den barntunge Maria
Aina Villanger

Improvisasjoner og meditasjoner fra 
Sofia Jernberg med Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv

Eike-enteleki
Torild Wardenær

Inne i en negers hånd – bønnens oppfyllelse i Siena – 
Jan Erik Rekdal

Ut av skogen
Marthe Ramm Fortun

Samtale mellom kropper 
Sara Rönnback / Daniel Slåttnes 
En performativ samtale som kretser omkring det skulpturelle verket «Tve-monument».

MMM MM 
Petrine Vinje

Chance
Liv Kristin Holmberg 
Seansen gis en performativ, rituell ramme: en abortnemd, der fagjury vil bestå av teologer. Vi stiller oss spørsmålene: I hvilken grad har Maria fri vilje og rett til å råde over egen kropp og skjebne? I hvilken grad har Maria et metafysisk ansvar ovenfor Gud? Et spekulativt kammerspill om Marias valg, inspirert av Simone Weils tanker om tilfeldighet og determinisme som undersøker de etiske og metafysiske mulighetene som ligger i Marias liv og skjebne.
 


Den skulpturelle installasjonen MMMMM … Alone (of all her sex) er bygget – som en plattform for diskusjoner, samtaler og nye kunstverk – i parken på Blindern. Visuelle, litterære og auditive verk av i alt 13 kunstnere vil presenteres og utfolde seg der – i interaksjon med publikum. Det stedsspesifikke lydverket Work Notes av Prerna Bishnoi / Sindhu Thirumalaisamy kan høres inne i installasjonen. Det er basert på samtaler med teologistudent og imam Maryam Trine Skogen, og approprierte opptak av Marion Rosen. Lydarbeidet er laget samtidig med den spede oppstarten av en moské for kvinner og skeive muslimer i Oslo – og er et arbeid om stemmen, omsorg og dedikasjon. 

Kvinnen som skapende og politisk vesen, i motsetning til det kyske og moderlige mariamotivet skal belyses gjenneom en publikasjon, gjennom samtaler, forelesninger og performative verk.

Programmet er kuratert av Petrine Vinje på invitasjon fra Insitutt for lingvistiske- og nordiske studier, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.


Program and info on English on our homepage / hjemmeside 

Generously supported by: Norwegian Research Council, Public Art Norway, KORO – URO, Arts Council Norway, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, University of Oslo, University of Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies 

In collaboration with Museum of Cultural History Oslo and Kunstnernes Hus

Artworks by Petrine Vinje, all rights reserved © 2017
Photos by István Virag

 

                    


Unsubscribe from this list                                                                   This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
The Power of Motifs Conference · Niels Henrik Abels vei 36, 0313 Oslo · Universitetet i Oslo · Oslo, 03 0168 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp