Copy

Jaargang 5 |  Nummer 12 | november 2021

Bestuur  | Secretaris gezocht

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Onze huidige secretaris, Hans du Mortier, heeft aangegeven in 2022 te willen stoppen. Voelt u iets voor deze functie in een gezellig en dynamisch bestuur? Neem dan contact op met secretaris@onsvoorgeslacht.nl.
HoGenDa | Nieuws

Aan HoGenDa zijn in de afgelopen maanden weer zeer interessante bestanden toegevoegd, zoals een aantal weesboeken bewerkt door G.J. Puij, de genealogie Van Riede Coosen, een aantal DTB-bewerkingen van Cor Koene van het eiland Voorne-Putten en een paar bestanden van Hazerswoude. De volledige lijst met aanwinsten is te raadplegen op Hogenda.
HoFoDa | Nieuws

Dankzij recente bijdragen van de heer J. Heemskerk zijn er op HoFoDa stukken verschenen van Vlaardingen (transporten, 1624-1632), Sluipwijk (transporten, 1614-1625) en Maasluis (notarieel 1652-1653), alle met een recent verschenen index op HoGenDa.

Van de heer L. van der Hoeven hebben wij foto's gekregen van Bleskensgraaf (weesboek 1607-1741), Sliedrecht (kohier van verponding, 1627) en een collectie foto’s van charters uit het parochiearchief van de Johannes de Doperkerk (RK) in Pijnacker. Deze charters zijn te vinden in de catalogus op HoFoDa onder de Ons Voorgeslacht Beeldbank. Een artikel met transcripties van deze charters is in 2014 verschenen in Ons Voorgeslacht (nummer 669) dat te raadplegen is op HoGenDa.nl


Charters uit de Johannes de Doperkerk in Pijnacker

Bijzonder zijn de bijdragen van de heer Y. Zomer van stukken uit Vlaardingen. Het betreft een collectie afbeeldingen van Wapens van Vlaardingse Vroedschapsleden (1574-1796) en twee handschriften over de 'Vroedschappen der stad Vlaardingen' (1562-1796) met aantekeningen betreffende aanstelling, bijzondere functies en overlijden, (vermoedelijk) samengesteld in opdracht van gemeentesecretaris Pieter Verkade (1767-1848).


 
Wapens van Vlaardingse Vroedschapsleden 1574-1796


Op dit moment staat de teller van HoFoDa op ruim 233.000 foto’s van meer dan 1950 stukken. Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen. Mocht u foto's hebben van (nagenoeg) complete stukken en die bij willen dragen, neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.
Maandblad  | Artikelen in december

In het maandblad van december worden vermoedelijk de volgende artikelen opgenomen:
 • Schenaert uit Leiden en omstreken (Teun van der Vorm)
 • Peterken Adriaansz. in Loon (Berend van Dooren)
 • Hoenderplichtigen van Wassenaar in Rijnsaterwoude ca. 1366 (Ronald van der Spiegel)
 • Het geslacht Somvijl uit Rotterdam (Marco de Keijzer)
 • De familie Koster te Sluipwijk (Jaap Heemskerk)
 • Bachusius - aanvullingen
 • Boogaard - aanvullingen
 • Leenkamer Giessenburg - aanvullingen
 • Een bijzonder bron in de familie Mels te Dordrecht – aanvullingen
 • Zweijm – aanvullingen
 • Boekbespreking (Sylvia Buit)
 • Overdracht hoofdredacteur
Bibliotheek | Nieuws

Onlangs heeft de vereniging twee grote schenkingen ontvangen, die een mooie aanvulling en uitbreiding op onze collectie zijn.

De collectie van Henk van der Waag
I.v.m. een verhuizing heeft ons oudste lid Henk van der Waag zijn hele genealogische collectie, inclusief aantekeningen, geschonken aan onze bibliotheek. Een hele mooie aanvulling met veel bronbewerkingen van o.a. Brielle, Schiedam, Rotterdam en het Rijnland. Een aantal bewerkingen is al raadpleegbaar via HoGenDa, maar nu zijn ze dus ook in fraai gebonden vorm in te zien in ons verenigingscentrum.
 
De collectie van Eric J.C. Kamerling
Daarnaast heeft de familie van de heer Eric J.C Kamerling een collectie boeken geschonken. 
Het betreft naast een aantal uitgewerkte genealogieën van verschillende families, boeken over genealogie in het algemeen en boeken die betrekking hebben op ons werkgebied: het oude graafschap Holland, Zeeland en zijn invloedsferen.
 
De boeken worden zo snel mogelijk opgenomen in onze bibliotheek en catalogus, zodat ze voor een ieder toegankelijk zijn en uitgeleend kunnen worden, zodra we weer meer mogelijkheden tot openstelling krijgen na alle coronabeperkingen.

Dat is ook het moment dat we over zullen gaan op een digitaal uitleensysteem, zodat u thuis al kunt zien of een bepaald boek op dat moment ook daadwerkelijk aanwezig is in de bibliotheek.
Ingezonden  | Canon van de Hoeksche Waard: 50 vensters op de eilandgeschiedenis is uit

Onder redactie van Willy Spaan en Rein van der Waal is er met vierentwintig andere
schrijvers in totaal ruim vier jaar gewerkt aan vijftig hoofdstukken, vensters genoemd, die
een doorkijkje geven op de belangrijkste gebeurtenissen, tijdsbeelden, activiteiten en
personen in bepaalde perioden vanaf 2500 jaar voor Christus tot heden. In vijftig boeiende
verhalen, die los van elkaar gelezen kunnen worden, wordt de geschiedenis van de Hoeksche
Waard en van Tiengemeten vlot verteld en met 500 illustraties in beeld gebracht.Zijn de Romeinen hier geweest? Waarom is de Groote Waard verdronken? Hoe is de Hoeksche Waard ontstaan? Waren er echt ridders en monniken in het gebied? Waar komt het Hoekschewaerds dialect vandaan? Hoe komt het dat de HW protestants is geworden? Wat had een Piershillenaar met de moord op de gebroeders De Witt te maken? Waarom kwam men in de Hoeksche Waard in opstand tegen Napoleon? Hoe groot waren de standsverschillen? Welke kunstenaars zijn belangrijk geweest? Hoe swingend waren de sixties? Het mooi vormgegeven boek laat zien hoe er geleefd en gewerkt, strijd gevoerd, verlies geleden en succes geboekt werd. Allerlei onbekende markeringspunten in het landschap worden zichtbaar gemaakt en voorzien van uitleg over herkomst, functie en betekenis. De vensters geven bovendien aanknopingspunten en bronnen, die uitnodigen tot verder lezen en bezoeken.
De vaak onthullende en nooit eerder gepubliceerde verhalen zijn gebaseerd op historisch onderzoek. Het is een met vaart geschreven en rijk geïllustreerd standaardwerk voor een breed publiek. Het kloeke boek is een prachtig cadeau om te krijgen of te geven en een absolute must-have voor de liefhebber.
Het boek ligt te koop in Museum Hoeksche Waard in Heinenoord en in boekhandels, musea en bezoekerscentra in de Hoeksche Waard en omgeving. 

De Canon van de Hoeksche Waard: 50 vensters op de eilandgeschiedenis. Uitgave Museum Hoeksche Waard 2021. 376 pagina’s, 500 illustraties, verkoopprijs € 29,90.
Ook te bestellen via de webshop van het museum. Hierbij komen nog verzendkosten.
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Het is mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen aan onze bibliotheek. Wij volgen daarbij de laatste maatregelen t.a.v. bibliotheken, die op de site van de Rijksoverheid staan. Die zeggen dat u geen coronatoegangsbewijs nodig heeft om toegang te krijgen tot de bibliotheek, maar het gebruik van mondkapjes wel verplicht is op alle publieke locaties binnen, waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Bijvoorbeeld de bibliotheek. 

Wilt u dus op de tweede zaterdag van de maand komen? Maak dan eerst een afspraak via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl.

Inmiddels zijn er ruim 4572 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Belangrijke wijzigingen in de notariële akten van het Utrechts archief
Binnenkort voert het Utrechts Archief een belangrijke wijziging door in de archiefbestanden van de notariële akten. De verwachting is dat dit in de loop van november 2021 zal worden uitgevoerd. De notariële ‘U-nummers’ (zoals U001a001) van de stad Utrecht (toegang 34-4) worden omgenummerd naar een numeriek nummer. Het archief zal de oude U-nummers wel blijven publiceren, alleen in een ander veld. Het zoeken op U-nummers blijft ook mogelijk.
Lees meer.

Kijktip
Famillement Thuis. Migratie door de eeuwen heen naar Amsterdam
Genealoog en archiefmedewerker Harmen Snel vertelt in een filmpke over verschillende groepen migranten die zich vanaf de Alteratie in 1578 tot in de 20ste eeuw in Amsterdam vestigden. Waar gingen ze wonen? Wat deden ze beroepsmatig? Hoe assimileerden ze (of niet)? In hoeverre stammen de Amsterdammers van nu af van deze groepen migranten? Een groot deel van de migranten bestond uit Duitsers, maar ze kwamen niet allemaal in dezelfde tijd uit dezelfde plaats en met dezelfde toekomstkansen. Bekend zijn ook de Vlamingen en de Franse Hugenoten, maar wat te denken van Scandinaviërs, Armeniërs, Italiaanse en Griekse zeelui en Joden uit Marokko?

Lees meer.

Eindejaarsactie 'Ons Voorgeslacht'
Word nu lid van Ons Voorgeslacht en krijg de periode tot eind 2021 gratis* en begin pas te betalen in 2022.
*Je krijgt direct toegang tot het digitale maandblad, HoGenDa en HoFoDa.

Lees meer.

Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1134 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp