Copy

Jaargang 6 |  Nummer 5 | mei 2022

Bestuur  | Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wat kunnen we terugzien op een geslaagde ALV. Zowel oude bekenden en nieuwe leden ontmoetten elkaar in Delfgauw. Zelfs ons "buitenlandse" bestuurslid, Sjoerd de Ridder, was aanwezig. De vergadering hoefde niet hybride gehouden worden, omdat het enige lid dat zich daarvoor aangemeld had, zo vriendelijk was om zich te terug te trekken.

Dagelijks bestuur OV

Het dagelijks bestuur met op de achtergrond de bestuursleden Sjoerd de Ridder en Paul de Bruin

In een constructieve, opbouwende sfeer, konden alle agendapunten van het bestuur besproken worden en indien nodig geaccordeerd. De penningmeester kreeg complimenten van de kascommissie en de vergadering voor de perfecte administratie. Binnenkort komt het verslag van de ALV op onze website en kunt u van alle besluiten kennisnemen.

Bestuurswisseling
Onze eindredacteur Aart van der Waal, die in januari al het stokje had overgedragen aan de nieuwe eindredacteur Leo van der Linden, werd benoemd tot erelid. Leo van der Linden werd met algemene stemmen gekozen in het bestuur.

Voorzitter Teun van der Vorm overhandigt oorkonde erelid aan Aart van der Waal

Voorzitter Teun van der Vorm en Aart van der Waal

Algemeen gedeelte 
Om 16.15 uur was het tijd voor twee interessante lezingen van onze leden Carla van Beers over de Matria-Cirkel (voormoeders) en daarna Rene Kappers over zilversmeden te Schoonhoven.

Carla van Beers en Teun van der Vorm
Carla van Beers en Teun van der Vorm

Rene Kappers
Rene Kappers

Boekenmarkt
Voorafgaand aan de vergadering werd er een boekenmarkt in ons verenigingscentrum gehouden, waar boeken en genealogische tijdschriften werden verkocht. Ook die markt werd druk bezocht en zal binnenkort een vervolg krijgen.
Redactie | Inhoud maandblad

In het meinummer zullen de volgende artikelen opgenomen worden.
  • Ida Verhaar, Parenteel van Jan Dircksz. (Verhaer). 
    Deze bijdrage geeft ook aandacht aan het rampjaar, dit jaar 350 jaar geleden.
  • Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Baardwijk, Babyloniënbroek, Doeveren en Drongelen van 1674.
  • Ronald van der Spiegel, Staat van landerijen en renten over 1583 van het Sint Elizabethklooster in Den Haag.
  • Sylvia Buit, Boekbespreking.
Bibliotheek | Nieuws

Na een beperkte openstelling van twee jaar is onze bibliotheek weer volledig open op de tweede zaterdag van de maand. Als u langs wilt komen, hoeft er van tevoren geen afspraak meer gemaakt te worden. Wel vragen we u om voldoende afstand te houden en bij eventueel verkoudheids- en/of corona gerelateerde klachten uw bezoek een maand uit te stellen.In de afgelopen twee jaar hebben we niet stil gezeten en een groot aantal collecties/schenkingen in onze bibliotheek opgenomen. We zijn hier nog niet helemaal mee klaar, maar het aantal beschreven boeken in de catalogus bedraagt momenteel 4794.
Om al deze boeken een plaats te geven is de indeling van de kasten ook drastisch veranderd.


Nieuwe indeling bibliotheek
Deze is vooral zichtbaar aan de linker zijwand, waar de boeken gerangschikt staan op de districtenindeling van het Nationaal Archief, steden en provincies.
Ook de categorieën 'Nederland' en Algemeen zijn uitgebreid en hebben aparte kasten gekregen.
Verder hebben we nu ook een aparte OV kast, waar alle jaargangen vanaf 1946 staan en onze eigen uitgaven door de jaren heen. Hier ligt ook een aantal fotoboeken.
Aan de rechter zijwand, staan als vanouds de genealogieën en kwartierstaten, gerangschikt op alfabet. De laatste kast is bestemd voor nieuwe uitgaven, maar is nu nog even gevuld met het laatste restant boeken, die nog genummerd moeten worden en nog niet in de catalogus staan.


De boeken zonder nummer worden niet uitgeleend! 

Tips  | Signalering

Verschenen: Het Grote Kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie
Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen is het Nationaal Archief een ware schatkamer voor historisch onderzoek. Collectiespecialist cartografie Ron Guleij van het Nationaal Archief neemt een duik in de collectie en toont in Het Grote Kaartenboek de mooiste en meest iconische kaarten. Het Grote Kaartenboek is in te zien in ons Verenigingscentrum op iedere tweede zaterdag van de maand.
Lees meer.

Bij Stadsarchief Rotterdam digitaliseren op verzoek mogelijk
Het is nu mogelijk op aanvraag bij het Stadsarchief Rotterdam een archiefstuk te laten digitaliseren. Zo zijn stukken digitaal te bekijken en is naar de studiezaal komen niet meer nodig. De scans zijn gratis en rechtenvrij te gebruiken.
Lees meer.


De Middeleeuwen zijn onleesbaar geworden
Om de Middeleeuwen te bestuderen, moet je oude handschriften kunnen lezen en oorkonden begrijpen. Maar in Nederland beheerst bijna niemand meer zulke specialismen.
Lees meer.

Save the date: De Holland Dag: het ontstaan van het Graafschap Holland op 2 juli a.s.

De Holland Dag zal bestaan uit diverse lezingen en presentaties het ontstaan van Holland tussen 900 en 1300. Geschiedenis, archeologie, taalkunde en historische geografie vormen de hoofdmoot. Denkt u daarbij aan geschiedenis van de ontginningen, onderzoek van middeleeuwse skeletten en Noord-Hollandse burchten of de ontwikkeling van de taal. Tegelijk met het lezingenprogramma in het Lipsiusgebouw zal elders in Leiden een historische manifestatie (re-enactment) plaatsvinden over middeleeuws Holland. 
Binnenkort wordt er meer bekend gemaakt.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1336 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht.nl
Hogenda.nl
Hofoda.nl
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp