Copy

Jaargang 5 |  Nummer 9| september 2021

Lustrumcommissie  | Geef je op voor de viering van het 75-jarig bestaan op 2 oktober!

Foto: Open Hof

Beste leden en relaties van Ons Voorgeslacht,

Ons Voorgeslacht bestaat dit jaar 75 jaar en dat willen we heel graag met u vieren. Op zaterdag 2 oktober is het zover, dan staat de ‘Open Hof’ in Rotterdam-Ommoord de gehele dag tot onze beschikking. Het wordt een dag met interessante lezingen, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een feestelijke muzikale afsluiting. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma
09:45 uur        Zaal open.
10.30 uur        Opening door Teun van der Vorm, voorzitter van ‘Ons Voorgeslacht’.
11.00 uur        Dick de Boer, Het belang van ‘Ons Voorgeslacht’ voor de geschiedschrijving.


Dick E.H. de Boer (1947) komt uit een familie die al zeker vier eeuwen onderwijzers voortbracht en kan het dus eigenlijk ook niet helpen dat hij Geschiedenis en Nederlands studeerde met het idee voor de klas te komen. Die klas werd via enkele jaren VWO-docent de Universiteit: van wetenschappelijk medewerker in Leiden uiteindelijk hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis in Groningen. 

11.30 uur        Marten Jan Bok, Parentelen als gebruiksartikelen.

Dr. Marten Jan Bok is als gastonderzoeker verbonden aan de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

12.00 uur        Lunch.

13.30 uur        Break-outsessies 1.
14.15 uur        Break-outsessies 2.
15.00 uur        Afsluitende lezing door Arjan Nobel, Ons Voorgeslacht’ een blik vooruit.


Dr. Arjan Nobel is docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke geschiedenis van de vroegmoderne tijd.

15.30 uur        Sluiting officiële gedeelte en dankwoord door de voorzitter.
16.00 uur        Borrel en optreden van ‘Jazzband Just Us’, (met op altsax ons lid Denis Verhoef).
17.00 uur        Einde programma.

Inhoud van de break-outsessies

Break-outsessies 1

 • Pauline van den Heuvel, Vele Handen project van het Amsterdams archief
Pauline van den Heuvel is archivaris bij het Stadarchief Amsterdam en projectleider van Alle Amsterdamse Akten en Crowd Leert Computer Lezen, die als doel hebben alle geheimen uit de Amsterdamse notariële archieven digitaal en doorzoekbaar te krijgen.
 • Jaap Ligthart, Over de financiële situatie van de vorsten in de Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen.
   
 • Dr. Jaap Ligthart is onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en is gepromoveerd op bovenstaand onderwerp.
Break-outsessies 2
 • Peter Hoogerbrugge, Handschriften van een vroeg 17e-eeuwse genealoog ontsloten door Transkribus.
         Peter Hoogerbrugge is software-ontwikkelaar en amateurgenealoog.
 • Siem van der Woude, Sonttol registers.
  Siem van der Woude is historicus, werkzaam bij Tresoar. Eén van zijn grotere projecten is het Sonttolproject, waar hij vanaf het begin in de jaren '90 bij is betrokken.

Maatregelen rond COVID-19
De Open Hof is een zeer ruime locatie en we houden ons aan de regels die gelden voor binnenevenementen:

 • We vragen u een coronatoegangsbewijs mee te brengen en scannen de daarop aanwezige QR-code bij binnenkomst.
 • We gebruiken maximaal tweederde van de capaciteit van de Open Hof en iedereen krijgt een vaste zitplaats.

Doordat we deze maatregelen treffen hoeven we de 1½ meter niet in acht te nemen en geen mondkapjes te dragen. Het staat iedereen uiteraard vrij om dit wel te doen.
 
Persconferentie
Na de persconferentie over het coronabeleid van 17 september beslissen we of de dag definitief doorgaat. Als het niet verantwoord is, dan blazen we de bijeenkomst alsnog af.
 
Aanmelden
U kunt zich t/m 22 september aanmelden via:pr@onsvoorgeslacht.nl.
Er heeft zich via de Nieuwsbrief al een flink aantal leden aangemeld, die leden hoeven zich niet nogmaals aan te melden. Een paar dagen na 22 september ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en informatie over de manieren waarop u een coronatoegangsbewijs kunt verkrijgen.
 
Wij kijken uit naar uw komst.
 
Met hartelijke groet, 
De lustrumcommissie

Bibliotheek | Boekbespreking

C.M. Laken, ‘Genealogie van het geslacht Vreeburg Lisse’ van timmerman in Lisse naar slager in Leiden, Den Haag mei 2021,122 blz.
Cees Laken beschrijft in dit boek de genealogie van zijn moederskant en geeft aan dat tegenwoordig niet alleen het onderzoek op internet belangrijk is, maar dat dit zeker aangevuld moet worden met archiefonderzoek naar notariële akten, memories van successie, boedelbeschrijvingen en koop- en verkoopakten van onroerend goed.
Aangevuld met foto’s en familieverhalen over deze tak van het geslacht Vreeburg is het dan ook een mooi naslagwerk geworden over deze familie. 
De stamvader van deze tak Jurriaan Bruijns kwam uit de omgeving van Alkmaar en vestigde zich in de 17e eeuw als timmerman/aannemer aan “Het Vierkant” in Lisse. Daar huwde hij rond 1660 met Duijfje Warbouts van Seestraten. Hij verrichte veel onderhoudswerk en nieuwbouw aan de ridderhofstede “Het Huys Dever” in Lisse. 
In de 20e eeuw kwamen in deze tak daarentegen veel slagers voor in de omgeving van Leiden, dit blijkt eigenlijk al uit de titel. Hoewel er geen index in het boek staat zijn door een aantal stamboom-bijlagen toch de namen van aangetrouwde familieleden, zoals van de familie Roeleven snel terug te vinden.
Er zijn nog enkele exemplaren van het boek beschikbaar. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer C.M. Laken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl.
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Ondanks dat de maatregelen rond corona zijn versoepeld, zijn we nog niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen.

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Canon van de Zwijndrechtse Waard
Het Augustijnenhof heeft in navolging op de Canon van Dordrecht de Canon van de Zwijndrechtse Waard gebouwd, die is toegevoegd aan de Canon van Nederland. Bij de totstandkoming van deze canon is een beroep gedaan op de relevante kennis van tal van deskundigen, historische onderzoekers, leden van historische verenigingen, het ‘lokale geheugen’ van diep ingeburgerde waardweters en het plaatselijke bedrijfsleven. 
De Canon is  voor € 7,95 in boekvorm beschikbaar bij diverse lokale boekwinkels en bij het Augustijnenhof. 
Via deze link is het boekje ook online te reserveren.  

Heraldische dag en markt in Utrecht op 9 oktober
Op 9 oktober 2021 wordt in Utrecht een Heraldische Dag met bijbehorende Heraldische Markt gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door het NGH en KNGGW.
De inloop is vanaf 10.30 uur en het programma start om 11.00 uur. De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. De kosten bedragen 25,00 euro p.p. (incl. drankjes, lunch en borrel), vooraf te voldoen en over te maken op rekeningnummer: NL 52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek, o.v.v. HD2021.
Na de ontvangst van het bedrag wordt de deelname definitief. Daar de ruimte in
het Maltezer Huis zijn beperkingen heeft, is deelname van 80 personen het
maximum. Dus meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij Hans Duitgenius, duit77@gmail.com, tel.: 0638 268 193.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft nu meer dan 1100 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.


Oktober is de maand van de geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden musea, bibliotheken, boekhandels en andere culturele organisaties wordt de geschiedenis voor het voetlicht gebracht middels talloze uiteenlopende activiteiten, op locatie en online. Het jaarthema is 'Aan het werk'. Bekijk snel de agenda om je eigen programma samen te stellen.

Lees meer

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp