Copy

Jaargang 6 |  Nummer 6 | juni 2022

Bestuur  | Komt u ook naar het Famillement op 25 juni?

Aanstaande zaterdag 25 juni is het weer tijd voor het grootste genealogische evenement van Nederland, het Familliment.


Het Amsterdams archief is gastheer en de toegang is gratis. De lezingen en informatiemarkt zijn verdeeld over twee locaties. Het Stadsarchief en het De la Martheater.
Ons Voorgeslacht is aanwezig op de informatiemarkt en heeft een plaatsje in de Glazen Foyer in het De la Martheater. Daar zullen Yorick Zomer, Sylvia Buit en Willeke Molema de stand bemannen.
Alle informatie is te vinden op de website van het CBG.
Redactie | Inhoud maandblad

In het juninummer, dat zojuist is verschenen, zijn de volgende artikelen opgenomen.
  • Klaas Abel Reuvers, Sevenbergen uit Helmond? Of oudste generaties Sevenbergen/Zevenbergen uit IJsselmonde.
  • H.M. Kuypers, Een genealogische instinker en struikelblok door naamsverandering.
  • R.A. Kers (†) en Berend van Dooren, Stamreeks Kers/Kars. Verslag van een intensieve samenwerking.
  • Teun van der Vorm, Een lidmatenlijst van Voorschoten van circa 1620 met enkele aanvullingen tot 1630.
  • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Adrie Maliepaard, Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, deel 4 (2021).
  • Drs. Ronald van der Spiegel, Inwoners Texel 1455-1447.
  • Vraag en antwoord 2022.01 Geesthuysen - van der Speck.
Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.
Bibliotheek | Boekbespreking

Mirjam Neuteboom-Dieleman, ’Bernouille in de Nederlanden’, Baarle-Nassau 2022, ISBN 978 9493 2268 52, 216 blz.

Dit verrassende boek is eigenlijk een zeer uitgebreide kwartierstaat, die eerder deels is gepubliceerd in “De Zeeuwse Stam” en “Wij van Zeeland”. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek naar het voorgeslacht van Pieternella Bernouille, die in Goes gedoopt werd op 2 augustus 1647.
De familie Bernoulli/Bernoully is wereldwijd beroemd in de wis- en natuurkunde. De verschillende mathematici en hun directe voorgeslacht zijn al in de vorige eeuw uitgebreid beschreven. Zij stamden af van Jacques Bernouille, een olie- en specerijen handelaar die lutheraanse sympathieën had en mede daarom rond 1570 Antwerpen verliet. Hij vestigde zich in Frankfurt am Main als Materialist, handelaar in apothekerswaren. Zijn nageslacht verspreidde zich over een groot deel van Europa. De belangrijkste tak kwam in Bazel terecht, waar ook nu nog Bernouilli's als apotheker werkzaam zijn. De reeks zeventiende- , achttiende- en negentiende-eeuwse mathematici stamde ook uit deze Bazelse tak. De naam, die oorspronkelijk veel verschillende schrijfwijzen kende, vond in Frankfurt zijn vaste vorm als Bernoully, in Bazel als Bernoulli.

Het boek behandelt de nakomelingen van Jacques' vader, Lyon Bernoul, die chirurgijn was in Antwerpen. Eén tak Bernouille vestigde zich in Zeeland, een andere tak kwam in de zeventiende eeuw vanuit Breslau naar Noord-Brabant. Een enkele Bernouille bleef de Zuidelijke Nederlanden trouw.

Tevens wordt aandacht besteed aan het voorgeslacht van Jacques' moeder, Paulina Bode. Van haar voorgeslacht is het spoor terug te volgen tot aan het begin van de vijftiende eeuw, in en rond Antwerpen.
Naast vele foto’s van alle hierboven genoemde plaatsen, aktes, zegels en dergelijke wordt veel aandacht besteedt aan bronverwijzingen in de Antwerpse archieven. Een mooi voorbeeld van mogelijkheden bij onderzoek naar Antwerpse voorouders, die velen van ons zullen hebben.
Het boek is te bestellen via mirjam.neuteboom@telenet.be en te leen in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht.

 
Bibliotheek | Boekbespreking

F. van Min, ’De familie Van der Harst, Scheveningen – Zeeland’, Den Haag 2020, 615 blz.
en ‘De familie Van der Toorn, Scheveningen’, Den Haag 2022, 515.

Onlangs kwamen we in het bezit van twee prachtige boeken over deze omvangrijke Scheveningse families.
Het boek over familie van der Harst begint bij Jacob Lenertsz. overleden voor 1623, die gehuwd was met Maritje Cornelis of eigenlijk met een artikel van Ronald A. van der Spiegel: “Een mythe ontkracht. De beweerde afstamming van de familie van der Harst uit de 13e eeuw”. Hierin wordt de afstamming weerlegt, die eerder gepubliceerd is in het boek: “Zwijgende stenen, sprekende getuigen” door. T.J. van Leeuwen.
De auteur schrijft in de inleiding van het familieboek Van der Harst, dat hij zich niet heeft willen beperken tot slechts de genealogische gegevens als namen, data en plaatsen. Het boek bevat dan ook naast een zeer uitgebreide genealogie veel foto’s en achtergrondinformatie. Opvallend bij deze familie is, dat zij niet als andere Scheveningse families eeuwenlang vrijwel uitsluitend op Scheveningen bleven, maar zich al veel eerder elders gevestigd hebben. Een Zeeuwse tak wordt uitgebreid beschreven en ook zijn een aantal personen naar Nederlands-Indië vertrokken.
Een overzichtelijke index op gehuwde mannen en vrouwen en een aparte index op aangehuwden maken het boek compleet.

Het tweede boek over familie Van der Toorn is onlangs verschenen.
Ook dit boek bevat weer zeer veel foto’s en achtergrondinformatie. De genealogie bestaat uit twee geslachten Van der Toorn, te weten: Matthijs Arentsz. en Claesge Willemsdochter, bij hen wordt in het trouwboek voor het eerst de naam Tooren genoemd (tak B)
De zus van Matthijs: Leuntie Arents huwt met Maerte Willemszoon, de broer van Claesge, hun nageslacht gaat zich ook van der Toorn noemen, terwijl de generatie van Leuntie en die van haar ouder de naam Saneke gebruikten. (tak A)
De beschrijving van tak A begint dan ook bij Willem Jacobs Saneke, ca.1620-1680,
zeeman en deurwachter van de kerk.
Tak B begint bij Arent Wouters, begraven 24-11-1652, die gehuwd was met Barbar Flooren Reijers, de ouders van Maerte en Claesge.
Naast een rederstak van de familie, was het overgrote deel van de familie een echte vissersfamilie, hierop ligt dan ook de focus in dit boek. In het verleden zijn al eerdere publicaties verschenen over familie Van der Toorn, maar dit is het eerste boek, dat een compleet genealogisch beeld geeft van de familie tot in de tegenwoordige tijd. Hierbij is net als bij het boek over familie Van der Harst ook veel terug te vinden over aangetrouwde families. Kortom een aanwinst voor iedereen, die in Scheveningen aan het zoeken is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur via: vanmin@ziggo.nl. De boeken zijn ook te leen in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht.

 
Bibliotheek | Nieuws

Na een beperkte openstelling van twee jaar is onze bibliotheek weer volledig open op de tweede zaterdag van de maand. Als u langs wilt komen, hoeft er van tevoren geen afspraak meer gemaakt te worden. Wel vragen we u om voldoende afstand te houden en bij eventueel verkoudheids- en/of corona gerelateerde klachten uw bezoek een maand uit te stellen.In de afgelopen twee jaar hebben we niet stil gezeten en een groot aantal collecties/schenkingen in onze bibliotheek opgenomen. We zijn hier nog niet helemaal mee klaar, maar het aantal beschreven boeken in de catalogus bedraagt momenteel 4794.
Om al deze boeken een plaats te geven is de indeling van de kasten ook drastisch veranderd.


Nieuwe indeling bibliotheek
Deze is vooral zichtbaar aan de linker zijwand, waar de boeken gerangschikt staan op de districtenindeling van het Nationaal Archief, steden en provincies.
Ook de categorieën 'Nederland' en 'Algemeen' zijn uitgebreid en hebben aparte kasten gekregen.
Verder hebben we nu ook een aparte OV kast, waar alle jaargangen vanaf 1946 staan en onze eigen uitgaven door de jaren heen. Hier ligt ook een aantal fotoboeken.
Aan de rechter zijwand, staan als vanouds de genealogieën en kwartierstaten, gerangschikt op alfabet. De laatste kast is bestemd voor nieuwe uitgaven, maar is nu nog even gevuld met het laatste restant boeken, die nog genummerd moeten worden en nog niet in de catalogus staan.


De boeken zonder nummer worden niet uitgeleend! 

Tips  | Signalering

Literatuurtip over kloostergoederen
Van één onze leden Léon van der Hoeven kregen we de volgende tip door. In het volgende tijdschrift is het verschenen het artikel: Van Stad en Graafschap Leerdam. Historische Vereniging Leerdam, jrg. 40 (2021), nr. 117, p. 14-36. Teunis Blom, Kloostergoederen in Leerdam, Oosterwijk en Kedichem,
Het gaat over Klooster Het Hollandse bij Geertruidenberg, idem: de Spaanse Eng te Kedichem, Kedichem, Leerdam; Klooster Sint Michiel in den Hem bij Schoonhoven; Klooster Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, Sint Barbaraklooster in Bethanië in Leiden, De Utrechtse Kloosters, te weten Het Domkapittel, Kapittel van Sint Marie.


13de-, 14de- en 15de-eeuwse charters opgehaald bij de politie van België
In de loop der eeuwen gingen vele archieven die eigenlijk in het Rijksarchief thuishoren om de meest uiteenlopende redenen 'verloren'. Het Rijksarchief zet zich actief in om deze verloren gewaande publiekrechtelijke archieven maximaal op te sporen. Zo werden onlangs enkele loten middeleeuwse charters die door een veilinghuis te koop werden aangeboden, op vraag van het Rijksarchief uit de veiling gehaald en via de politie van Eigenbrakel gerecupereerd.
Lees meer.


Serie over Dordtse gilden op de Facebookpagina van het Regionaal Archief Dordrecht
Het Regionaal Archief Dordrecht publiceert wekelijks een bijdrage over de geschiedenis van de Dordtse gilden.
Lees meer.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1356 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

HoGenDa en HoFoDa
Neem ook eens een kijkje op Hogenda.nl en Hofoda.nl. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe bronnen bijgekomen.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht.nl
Hogenda.nl
Hofoda.nl
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp