Copy

Jaargang 5 |  Nummer 1 | januari 2021

Bestuur  | Gelukkig nieuwjaar en jubileumjaar

Het bestuur wenst alle leden een gezond en vruchtbaar genealogiejaar toe. 

2021 Is voor Ons Voorgeslacht een feestelijk jaar, want we bestaan 75 jaar! Op 19 januari 1946 is de vereniging opgericht en in april 1946 verscheen al het eerste nummer van Ons Voorgeslacht.

Een commissie onder leiding van Léon van der Hoeven is druk bezig (geweest) van alles te organiseren en voor te bereiden. Deze maand zou er bijvoorbeeld een groot feest plaats vinden voor alle leden. Dat is om de welbekende redenen verzet naar oktober van dit jaar. We hopen dat we dan veilig bij elkaar kunnen komen. 

Naast het feest heeft de commissie nog een paar andere verrassingen in petto, die we nu niet gaan verklappen, want dat gaat u vanzelf merken.

Dat we een bloeiende vereniging zijn, blijkt uit de sterke aanwas van nieuwe leden in 2020. We zijn daar erg blij mee en zien daarin de bevestiging dat we goed bezig zijn. We hopen de groei in 2021 door te zetten en samen met u mooie dingen te doen.
Bestuur  | Contributie 2021

Inning van contributie gestart

U heeft het wellicht al gemerkt. In uw e-mailbox zit een mail van onze penningmeester met een verzoek tot betaling van de contributie. In de mail treft u een betaallink aan. Als u op die link klikt wordt u naar een veilige omgeving geleid, waar u de contributie kan voldoen. Het kan zijn dat de mail met de factuur in de spambox terecht komt. Houd deze dan ook in de gaten.
Voor buitenlandse leden betekent het dat ze via de betaallink de contributie met een creditcard kunnen voldoen.

Verkeerde adressen
Door een fout van het boekhoudpakket kunnen er op de facturen verkeerde adressen staan. De penningmeester is hiervan op de hoogte.

Voor leden met een automatische incasso verandert er niets. Binnenkort zal er gestart worden met het innen.

Wilt u niet via een betaallink betalen? Geen probleem. Betalen kan altijd nog met een bankoverschrijving. Let er dan wel op dat je het juiste bedrag overmaakt. 39 euro voor een lidmaatschap met papieren maandblad of 25 euro voor een digitaal lidmaatschap.
Ondervindt u problemen bij het betalen? Neem dan contact op met de penningmeester.
Bestuur  | Huishoudelijke mededelingen

Verenigingscentrum beter te vinden
Dankzij de inspanningen van Paul de Bruin zijn we beter vindbaar op het bedrijventerrein aan de Rotterdamseweg. Na lang aandringen staan we vermeld op het grote bord. Het pijltje betekent dat de ingang aan de achterkant van het gebouw is.


Nieuws | Update over HoFoDa

Inmiddels staan er, mede dankzij het harde werk en bijdragen van de heer F. van Rooijen, bijna vijftig 10e penning kohieren op de Hollandse Foto Databank (HoFoDa) Afgelopen maand verscheen het restant van een grote collectie foto’s dat een aanzienlijk deel van het archief van Bleiswijk beslaat.
Voor een belangrijk deel van die collectie staan ook toegangen van de hand van de heer H.N. Berghuis op HoGenDa, deze staan gekoppeld in de catalogus op HoFoDa.


Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen. Ook liggen er enkele verzoeken om stukken uit de archieven van Delft, Rotterdam en het Noord-Hollands Archief. Mocht u daar binnenkort op bezoek gaan en een handje willen helpen, neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.
Maandblad | Inkijkje

In het januarinummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen:
  • Terugkijken en vooruitzien: voorwoord door Teun van der Vorm
  • Voor het voetlicht (5).  Interview met Ben de Keijzer (oud-voorzitter), door Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm.
  • De Momberkamer van de stad Utrecht. Voogdij in de 17e en 18e eeuw, door Casper A. van Burik.
  • Surfen door het Dordts archief. De Gelder, De Visser, Jonckheer en Van Leijden, door Berend van Dooren.
Maandblad | Digitalisering

Maandbladen Ons Voorgeslacht 2006-2015
Op HoGenDa verschijnen sinds maart 2016 de maandbladen digitaal als PDF ter download. Oudere jaargangen (vóór 2005) zijn gepubliceerd op CD-ROMs die besteld kunnen worden via de winkel op de website of via bestelling@onsvoorgeslacht.nl. De bladen van 2006 t/m 2015 zijn nooit digitaal verschenen, maar is wel veel vraag naar. Daarom worden deze nu gedigitaliseerd en gepubliceerd op HoGenDa. Inmiddels staan daar al de jaargangen van 2014 en 2015. Met 2013 is een begin gemaakt.


HoGenDa  | Aanwinsten 1

Op HoGenDa is de laatste tijd weer een aantal interessante bestanden toegevoegd. Eén van die bijdragen is van Ton Spamer die er zelf een uitleg bij geeft.
Bij gebrek aan goede informatie circuleren over de geschiedenis van het historische Huis Crooswijk in de literatuur en op websites verhalen die ontleend zijn aan de geschiedschrijving van Jacob Lois. Dat deze ruim 40 jaar geleden is ontmaskerd als een falsificatie is kennelijk onbekend. De reden daarvan is waarschijnlijk dat publicaties in het Rotterdams Jaarboekje en gespecialiseerde tijdschriften alleen in kleine kring bekend zijn. Uit deze nieuwe bronnenstudie blijkt waarom Lois zijn vervalste gegevens heeft gepubliceerd. Het Duifhuis is tot zijn ware proporties teruggebracht, namelijk een duiventoren, en het Huis te Crooswijk als middeleeuwse burcht is in ere hersteld. Van het Duifhuis als ruïne zijn afbeeldingen tot 1750 teruggevonden. Vanaf de 18e eeuw was het een rijke buitenplaats met een park. De bewoners zijn beschreven van ca. 1300 tot 1828 toen zij plaats moesten maken voor de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Deze digitale publicatie omvat 43 pagina’s met 46 afbeeldingen, waaronder een genealogische tabel, kaarten en plattegronden, alsmede een notenapparaat.
HoGenDa  | Aanwinsten 2

Aanvullingen Utrechtse parentelen
Traditiegetrouw zijn in het decembernummer van Ons Voorgeslacht aanvullingen en verbeteringen op de reeks Utrechtse Parentelen (UP) gepubliceerd. Die zijn nu ook gepubliceerd op HoGenDa. Leden kunnen daar alle delen van UP bekijken en downloaden, maar ook alle eerder verschenen verbeteringen en aanvullingen bekijken.


Overige aanwinsten
  • Weeskamer van Willemstad, door Jaap Vervloet.
  • Het begraafboek van Tholen door Wim Groen.
  • ORA Oudewater door C.W. van Wijngaarden. 
Deze zijn alle te bewonderen via de optie Nieuw op HoGenDa.
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar ben jij hard bij nodig! Dus meld je alstublieft aan. 


We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad in zijn geheel op HoGenDa publiceren. Omdat de scans die op de CD-ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht je daarbij willen helpen. Heel graag! Meld je dan aan bij Paul de Bruin.

Tips  | Signalering

Boekentip
Dick E.H. de Boer, Tussen 'Goidscameren' en hofjes. De ontwikkeling van charitas en ouderenzorg in Nederland tot ca. 1600.
Van Stockum: Den Haag, 2020. ISBN 9-789070-095215.
Lees meer.

Boekentip
Willem Lodewijk: stadhouder en strateeg (1560-1620-2020).
Ter gelegenheid van het 400ste sterfjaar van Willem Lodewijk (1560-1620) stelden Hanno Brand en Joop W. Koopmans de bundel Willem Lodewijk: stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) samen, met daarin artikelen van o.a. Anton van der Lem, Hidde Feenstra, Hotso Spanninga, Yme Kuiper en Lidewij Nissen.
Lees meer


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 971 leden, nieuwsbrief 1100 abonnees
Stond de teller van het aantal leden van onze Facebookgroep bij de vorige nieuwsbrief op 956; we hebben nu 971 leden. De snelle groei is er een beetje uit, maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk naar de 1000! Bent u nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Goede doelen bezitten veel grond in Nederland – en verdienen er miljoenen mee
Grote stukken Nederlandse grond zijn al eeuwenlang in het bezit van goede doelen, blijkt uit de top-300 grondbezit van de Volkskrant. Het levert ze ieder jaar miljoenen op. De Ridderlijke Duitsche Orde heeft een aantal percelen al zo’n acht eeuwen in eigendom. ‘Zo blijf je trouw aan de schenking en aan de historie.’
Lees meer

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp