Copy

Jaargang 5 |  Nummer 3 | maart 2021

Bestuur  | Bestellen Hollandse Parentelen 2 en Hollandse Bronnen 12

In het februarinummer van deze nieuwsbrief attendeerden we u op de mogelijkheid om Hollandse Parentelen 2 als boek te bestellen via de webwinkel van Ons Voorgeslacht: winkel.onsvoorgeslacht.nl. Daar kunt u ook terugvinden welke parentelen behandeld worden. Twijfelt u nog? Op www.onsvoorgeslacht.nl staat nu ook een preview met de volledige index, inhoudsopgave, woord vooraf, de inleidingen, inclusief de namenindex. Deze fraaie uitgave, met kleurenafbeeldingen, is voor leden verkrijgbaar voor de speciale prijs van 15 euro (incl. verzendkosten) door het gebruik van een kortingscode, die in het februarinummer van Ons Voorgeslacht vermeld wordt. 

Hollandse Bronnen 12
Verder heeft u eerder kunnen lezen dat Hollandse Bronnen deel 12 is verschenen en op HoGenDa is te raadplegen. Het betreft een transcriptie door Ruud Poortier van de rekeningen van de kerkmeesters van Rijswijk (ZH), over de periode 1579-1599. Deze nauwgezette bewerking, met veel namen van personen, bestaat uit 190 pagina’s, inclusief de uitgebreide index op persoonsnamen Wilt u deze uitgave ook als boek bestellen, dan kan dat ook via winkel.onsvoorgeslacht.nl. De speciale ledenprijs van 15 euro krijgt u door de kortingscode in te voeren die vermeld is in het maandblad van maart.Voor beide uitgaves geldt: lukt het niet via de webwinkel te bestellen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@onsvoorgeslacht.nl  en zorgen we dat u alsnog in het bezit komt van deze boeken. Voor beide uitgaves geldt dat we éénmalig een oplage laten drukken. Daarna geldt op=op.

 
Lustrumcommissie  | Oproep

Zoals u weet viert Ons Voorgeslacht dit jaar haar 75-jarig jubileum. In het januarinummer hebben we daar al uitgebreid aandacht aan besteed. In dat nummer waren ook oude foto's en krantenknipsels opgenomen. Nu denkt de lustrumcommissie dat u wellicht ook nog oude foto's heeft. Als dat zo is, dan zouden we die graag digitaal (in 300 dpi) ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter van de lustrumcommissie de heer Léon van der Hoeven.
Nieuws | Update over HoFoDa

Er staan inmiddels ruim 180.000 foto’s op de Hollandse Foto Databank (HoFoDa). Mede dankzij bijdragen van de heer B. de Keijzer zijn er foto’s verschenen van stukken uit de archieven van Montfoort, Linschoten en Schoonhoven. Foto’s van twee handschriften van de archivaris van Schoonhoven met extracten uit de Poorterboeken uit de bibliotheek van het Streekarchief Midden-Holland maken het Poorterboek van Schoonhoven (1386-1504) beter toegankelijk.Dankzij de heer K. Reuvers verscheen een serie afbeeldingen van grafzerken uit de Hillegondakerk te Hillegersberg (zie ook OV 722 van september 2019). Deze staan (voor leden; nl. achter een slotje) in de Catalogus van HoFoDa onderaan onder 'Ons Voorgeslacht Beeldbank’ > Collectie Reuvers.


Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen, mocht u iets hebben liggen en willen bijdragen neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl
Maandblad | Inkijkje

In het maartnummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen.
  • Het nageslacht van Fop/Vop uit ’t Hopland van Bergambacht door Arie de Groot.
  • Liefholland – waar kwamen zij vandaan? door Berend van Dooren. 
  • De erfgenamen van Jan Corsz. te Ommoord en Hillegersberg door H.N. Berghuis. 
  • Akte aangetroffen in het rechterlijk archief van Gorinchem buiten het land van Arkel en Alblasserwaard door Berend van Dooren.
  • Bestellen Hollandse parentelen 2 en Hollandse bronnen 12.
Maandblad | Digitalisering

Maandbladen Ons Voorgeslacht 2006-2015
Op HoGenDa verschijnen sinds maart 2016 de maandbladen voor de leden ook digitaal als PDF ter download.


Oudere jaargangen (vóór 2005) zijn gepubliceerd op CD-ROMs die besteld kunnen worden via de winkel op de website of via bestelling@onsvoorgeslacht.nl.
De bladen van 2005 en 2015 zijn niet digitaal verschenen maar staan vol met interessante artikelen en bronpublicaties. Sinds december worden deze gedigitaliseerd in inmiddels staan op HoGenDa alle OV-bladen uit 2009 en 2015. Momenteel verschijnen met enige regelmaat gescande maandbladen uit 2008.
HoGenDa  | Aanwinsten

HoGenDa zou niet kunnen bestaan als er geen genealogen waren die ons transcripties zouden aangedragen. Van Ruud Bosscher ontvingen we de Transportregisters van Voorburg 1602-1811. Hij vertelt er het volgende over.

Pensionering is vaak aanleiding om gehoor te geven aan de aanbeveling: 'neem een hobby'. Samen met mijn zwager, Fabian van Boheemen, meldde ik mij bij de Historische Vereniging Voorburg (HVV) en toen we vroegen of er nog gebruik gemaakt kon worden van onze diensten, waren we in een oogwenk gebombardeerd tot de nog niet bestaande 'commissie tentoonstelling'. Van het een kwam het ander en we publiceerden in 2017 en 2019 twee HVV-jaarboeken over Voorburg in het Rampjaar (1672) en Voorburg in de zeventiende eeuw. Daarbij raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de vraag 'wie woonde waar wanneer'. Hoe zat Voorburg demografisch in elkaar, hoe was de mobiliteit, waar woonde de fine fleur en waar de arbeider. In dat kader was het nuttig dat de transportakten van Voorburg vanaf 1602 tot en met 1811 bewaard zijn gebleven.

Op ons verzoek digitaliseerde het Haags Gemeentearchief in de loop van de afgelopen drie jaar alle registers, waarna indexen het zoeken vergemakkelijkte, hoewel die niet bij alle registers aanwezig zijn. Hoe nuttig die indexen zijn, heeft Heemskerk in Hogenda in 2017 laten zien voor het eerste register van 1602-1609. Maar in de indexen mis je alle detailinformatie, zoals de o zo nuttige belendingen, en besloot ik, in een vlaag van lichte verstandsverbijstering gezien de hoeveelheid werk dat het met zich meebracht, alle akten op hoofdpunten te transcriberen, dat wil zeggen comparanten, aard van het transport (huizen, land), belendingen, bedrag dat betaald werd, datum en hoe de akten in de registers op een makkelijke manier teruggevonden kunnen worden. Het bleek dat in de registers ook veel leningen zijn opgenomen waarbij huizen en land als onderpand dienden, waarbij ook weer belendingen werden genoteerd. Van tijd tot tijd tref je ook boedelverdelingen aan (met soms talrijke erfgenamen, die mee getranscribeerd zijn), andere testamentaire informatie, beslissingen van het Hof van Holland of de Hoge Raad, etc. Kortom: een rijke bron van informatie die nu rond 1750 pagina's in beslag neemt, waarvan ik hoop dat het ook voor anderen nuttig kan zijn.

Een lichte hobbel is dat van één register, dat de periode 1628-1635 beslaat, alleen de index bewaard is gebleven, maar niet de akten. Door folionummers uit de index te sorteren kon wel achterhaald worden wie de comparanten waren, maar de aard van de transactie bleef onbekend. Om dat voor een deel op te lossen, zijn de verpondingskohieren uit die periode behulpzaam en ben ik nog bezig die periode in kaart te brengen. Zolang het maar niet op werk gaat lijken.


Ruud Bosscher.
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar ben jij hard bij nodig! Dus meld je alstublieft aan. 


We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad in zijn geheel op HoGenDa publiceren. Omdat de scans die op de CD-ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht je daarbij willen helpen. Heel graag! Meld je dan aan bij Paul de Bruin.
 
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Nu de maatregelen rond corona zijn verlengd tot begin maart, zijn we nog steeds niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

De Zilver Histograaf Schoonhoven verschenen
De Zilver Histograaf Schoonhoven is een gratis digitaal cultuur-historisch magazine voor iedereen met interesse in het verleden van de Zilverstad. In dit nieuwe digitale tijdschrift wordt geschreven over de 1000 Meesters, hun werk en hun stad. Het magazine verschijnt onder auspiciën van het Gilde St. Eloy.
Lees meer.


Repertorium Stadsrechten van 'Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht’
Op de website van de Universiteit Leiden staat een repertorium waarin de stadsrechten van alle Nederlandse steden beschreven wordt. 

Lees meer.

RootsTech lezingen terugkijken
In februari was het wereldwijde online event RootsTech. Het is nu mogelijk om de lezingen terug te kijken. 
Ga naar de Nederlandse lezingen


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1041 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Nieuwsbrief Platform Rampjaar Herdenking
In 2022 is de herdenking van het rampjaar 1672. Voor die herdenking is een platform opgericht, dat maandelijks een nieuwsbrief verstuurt. Een aanrader.
Lees meer.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp