Copy

Jaargang 5 |  Nummer 2 | februari 2021

Bestuur  | Hollandse Parentelen 2 kan nu besteld worden

In 2017 verscheen de 'Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam', onder genealogen kortweg de 'Parenteel Fabri' genoemd, als deel 1 in de reeks 'Hollandse parentelen'. Uiteraard betekent de toevoeging ‘deel 1’ dat de vereniging de ambitie heeft om meer delen te laten verschijnen, net zoals bij de reeks 'Utrechtse parentelen'. We zijn verheugd 'Hollands Parentelen 2' hierbij te kunnen aankondigen. In dit deel vindt u drie parentelen, die betrekking hebben op verschillende regio’s in het gebied van 'Ons Voorgeslacht'.


Remco van den Heuvel heeft een uitgebreide parenteel gemaakt van een familie Van den Heuvel uit het Land van Heusden en Altena, waarop veel mensen met hun kwartierstaat zullen kunnen aansluiten. 

Teun van der Vorm heeft het nageslacht van Claes Roelofsz. uit Leiderdorp, geb. ca. 1445, in beeld gebracht.
Hier neemt het schoutengeslacht Van Harmelen dat zegelt met het wapen ‘met de drie ruiten’ een prominente plek in. 


De parenteel van Hans Wendte betreft het nageslacht van Aernt die Rughe, die begin vijftiende eeuw in West-Friesland leefde. Vanwege een doodslag gevolgd door de stichting van de ‘vicarie van de zoen’ is opvallend veel bekend over de oudste periode.

Deze uitgave komt voor leden digitaal beschikbaar op het besloten gedeelte van HoGenDa. Daarnaast is deze uitgave ook als boek verkrijgbaar in dezelfde uitvoering als eerdere papieren uitgaven van Utrechtse- en Hollandse Parentelen. Het boek heeft 448 pagina’s en bevat diverse afbeeldingen en geneagrammen, waarvan zo’n 20 afbeeldingen van o.a. portretten en familiewapens in kleur zijn afgebeeld.
Dankzij bijdragen van de vereniging en subsidiegevers kunnen wij dit boek aan leden van Ons Voorgeslacht aanbieden voor 15 euro en aan niet-leden voor 25 euro (incl. BTW en verzendkosten). Voor verzendingen naar het buitenland geldt een toeslag van 5 euro. Leden krijgen bij het maandblad van februari een kortingscode die op de website winkel.onsvoorgeslacht.nl ingevoerd moet worden om de ledenprijs te verkrijgen.
We streven ernaar dat het boek binnen twee tot drie weken bij u wordt thuisbezorgd.
Bestuur  | Genealogische nalatenschappen

Ingegeven door het signaal dat één van onze leden gaf na zijn ervaring met een bevriende genealoog, willen we graag een klein stukje wijden aan het onderwerp ‘genealogische nalatenschappen’. Het is zo'n onderwerp waar je liever niet over nadenkt en voor je uitschuift, maar als je er even bij stil staat, bedenkt dat het toch wel relevant is er aandacht aan te besteden.

Heeft u al nagedacht wat er met uw genealogische gegevens moet gebeuren in geval van overlijden of een andere omstandigheid waardoor u niet meer bekwaam bent er iets mee te doen? Helaas komt het voor dat nabestaanden het resultaat van tientallen jaren onderzoek gedachteloos weggooien of dat het op een zolder blijft liggen terwijl het misschien voor een ander heel nuttig kan zijn. Misschien heeft u bewerkingen van bronnen (papier en digitaal) liggen of digitale foto's die u heeft gemaakt in archieven van originele bronnen. Onze bibliotheek neemt graag geschikte boeken uit uw collectie op en op HoGenDa publiceren we graag uw bewerkingen, genealogie, parenteel of kwartierstaat.

Kortom, wellicht iets om over na te denken en vast te leggen. Wilt u hier eens over praten met iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Hans du Mortier.
Bestuur  | Subsidie aan Ons Voorgeslacht toegekend

Subsidie van het Prins Bernard Cultuur Fonds voor een microfichescanner
Het bestuur is zeer verheugd dat het Prins Bernard Cultuurfonds de vereniging een subsidie van € 10.000 verstrekt voor de aanschaf van een microfiche- en microfilmscanner. Hiermee kan de vereniging een nieuw digitaliseringsproject starten voor haar collectie microfiches en microfilms, die in de bibliotheek van OV liggen. Deze microfiches en microfilms beslaan 10e penning kohieren van Zuid-Holland en Oudrechterlijke archieven van Mijnsheerenland en omstreken (de Collectie Helms van Eis). De scans zullen verschijnen op het publieke gedeelte van HoFoDa. Het bestuur hoopt dat er in de toekomst nog meer microfilms en microfiches ter beschikking worden gesteld om na digitaliseren op HoFoDa te kunnen plaatsen.

Nieuws | Update over HoFoDa

Sinds de lancering van de Hollandse Foto Databank (HoFoDa) zijn er veel positieve reacties binnengekomen en worden er ook regelmatig collecties van geheel gefotografeerde archiefstukken aangedragen. Inmiddels staan er meer dan 177.000 foto’s in. Deze maand verschenen er dankzij de heer T. van der Vorm (onze voorzitter) o.a. stukken uit de rechterlijke archieven van ’s-Gravenzande, Zandambacht, Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Deze zijn eenvoudig te vinden met het selecteren van “Nieuwe bronnen” in de catalogus van HoFoDa.

Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen. Ook liggen er enkele verzoeken om stukken uit de archieven van Delft, Rotterdam en het Noord-Hollands Archief. Mocht u daar binnenkort op bezoek gaan en een handje willen helpen, neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.
Maandblad | Inkijkje

In het februarinummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen:
  • Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 3) – de familie Stoocker door W.T. Molema-Smitshoek.
  • Een adresboekje uit 1767 - de voornaamste winkeliers te Amsterdam volgens de boekverkopers Eleveld (1740-1767) en Selleger (1721-1783) door J.F. Wendte.
  • Het Popperiaanse Zweyn over Jan, zoon van Willem Otten († circa 1486) en de Arkelafstamming door Berend van Dooren.
  • Het kohier van het Morgenboek van Poortland over 1529 door drs. Ronald A. van der Spiegel.
  • Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetuwe) door J.F. Wendte. 
  • Genealogie van de Bleskensgraafse familie Van Krimpen - Aanvullingen en correcties door Léon van der Hoeven.
Maandblad | Digitalisering

Maandbladen Ons Voorgeslacht 2006-2015
Op HoGenDa verschijnen sinds maart 2016 de maandbladen voor de leden ook digitaal als PDF ter download.
Oudere jaargangen (vóór 2005) zijn gepubliceerd op CD-ROMs die besteld kunnen worden via de winkel op de website of via bestelling@onsvoorgeslacht.nl.
De bladen van 2006 t/m 2015 zijn nooit digitaal verschenen, maar er is wel veel vraag naar. Daarom worden deze nu gedigitaliseerd en gepubliceerd op HoGenDa. Inmiddels zijn daar al bladen uit de jaargangen van 2011 tot 2015 verschenen. De komende dagen verschijnen de eerste bladen uit 2010.HoGenDa  | Aanwinsten

HoGenDa zou niet kunnen bestaan als er geen genealogen waren die ons transcripties zouden aangedragen. Eén van die genealogen is Wim de Groen. Op ons verzoek stelt hij zich aan ons voor.


Hallo, mijn naam is Wim de Groen, ik ben 75 jaar en gepensioneerd chemisch technicus. Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik in laboratoria gewerkt, eerst in verf- en drukinktchemie, lijmen, en later in een papierfabriek en verpakkingsdrukkerijen. Omstreeks 1985 ben ik begonnen met de eerste stapjes genealogie. Omdat vrijwel al mijn voorouders uit Zeeland komen werd veelvuldig een bezoek gebracht aan de archieven in Middelburg, Tholen en Zierikzee.

Tegenwoordig kun je enorm veel via internet te weten komen over je voorouders; niet alleen de Burgerlijke Stand tot 1811 is te raadplegen, maar ook de DTB-boeken van ver daarvoor. Omdat de kwaliteit van veel Zeeuwse DTB-boeken slecht werd, is er rond 1910 – 1930 door een aantal mensen transcripties of uittreksels gemaakt. In 1940 zijn door het bombardement op Middelburg veel van de originele DTB-boeken verloren gegaan, zodat we het voor een groot deel met de transcripties moeten doen. Maar in enkele gevallen bestaan ook de originelen nog en kunnen dus met elkaar vergeleken worden.

Bij het opzoeken van mijn Zeeuwse voorouders kwam ik regelmatig tegen dat er verschillen waren tussen de genoemde transcripties en de nog voorhanden zijnde originelen. Ik ben toen – voor eigen gebruik – ook maar transcripties gaan maken van de originelen, en die bij elkaar gaan bundelen tot er een hele reconstructie van een Doop-,Trouw-, of Begraafboek ontstond. Daarbij kwamen soms opmerkelijke zaken aan het licht: bijvoorbeeld een partnerruil in Stavenisse (op papier uiteraard), want de man die pakweg 100 jaar geleden de transcriptie had uitgevoerd had van twee onder elkaar staande bruidsparen de echtgenoten verwisseld. In elke transcriptie uit die tijd kwam ik vaak tientallen fouten tegen die al die jaren onopgemerkt waren gebleven. Je kunt je afvragen hoeveel stambomen er op die verkeerde gegevens zijn gebaseerd. Met dat in het achterhoofd besloot ik mijn transcripties niet alleen voor mezelf te houden, maar ook dat anderen ervan zouden kunnen profiteren. Inmiddels heb ik transcripties gemaakt van DTB-boeken van elke stad of dorp van de Gemeente Tholen.

Kopieën van mijn transcripties zijn te vinden in het Archief van de gemeente Tholen, het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg en op HoGenDa.
Nieuws | Van de penningmeester

Statistisch weetje
'Ons Voorgeslacht' zit qua ledenaantal in de  lift. We zitten nu rond de 1300 leden. Maar waar er aan de ene kant leden bijkomen, vallen er aan de andere kant leden af. Dat was reden om eens te kijken naar hoe trouw onze leden zijn. En wat bleek? Meer dan 40% is langer dan 10 jaar lid! Eén persoon is zelfs al vanaf het begin (1946) lid van onze vereniging. 

1 lid sinds 1946 lid
26 leden 50 jaar of meer lid 2%
36 leden tussen de 40 en 50 jaar lid 3%
75 leden tussen de 30 en 40 jaar lid 6%
127 leden tussen de 20 en 30 jaar lid 10%
264 leden tussen de 10 en 20 jaar lid 20%

De percentages zijn gebaseerd op een ledental van 1300.
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar ben jij hard bij nodig! Dus meld je alstublieft aan. 


We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad in zijn geheel op HoGenDa publiceren. Omdat de scans die op de CD-ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht je daarbij willen helpen. Heel graag! Meld je dan aan bij Paul de Bruin.
 
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Nu de maatregelen rond corona zijn verlengd tot begin maart, zijn we nog steeds niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Schrijf je in voor uitgave proefschrift Bouwsteen en Toetssteen
In juni 2020 is dr. Henri J.J. Vermeulen gepromoveerd op het proefschrift 'Bouwsteen en Toetssteen, Een overweging van de bronnen en methoden gecentreerd rond het Gelderse geslacht De Cock'. Hij wil dit nu eigen beheer uitgeven als de oplage groot genoeg is. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met de heer Vermeulen. Over het proefschrift is al eerder een blog verschenen.
Lees meer.


DTB, BS en bevolkingsregisters van Schiedam staan online
SchiedamGen heeft de DTB, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters van Schiedam online staan.
Lees meer.

Enquête digitale archieven Delft
Wat verwachten bezoekers van de digitale collectie? Welke vragen hebben zij hierover? Stadsarchief Delft vindt het belangrijk om beter en sneller te kunnen inspelen op huidige en toekomstige behoeftes en wensen van gebruikers van het digitale archief. Om meer inzicht te krijgen, is een enquête gemaakt.
Lees meer

Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft meer dan 1000 leden, nieuwsbrief meer dan 1200 abonnees
In de week dat Ons Voorgeslacht exact 75 jaar bestond, konden we ook ons 1000e groepslid verwelkomd. Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.
De nieuwsbrief heeft inmiddels meer dan 1200 abonnees.

Online hulpmiddelen voor de laatmiddeleeuwse Nederlanden
Een overzicht van online beschikbaar onderzoeksmateriaal voor de laatmiddeleeuwse Nederlanden van de Universiteit Leiden.
Lees meer

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp