Copy

Jaargang 4 |  Nummer 8 | september 2020

Nieuwe ontwikkelingen | De geboorte van de Hollandse Foto Databank

De Hollandse Foto Databank HoFoDa is een nieuwe loot aan de stam van onze vereniging. De databank is ontwikkeld om foto’s van archiefstukken, historisch erfgoed of andere beeldmaterialen van welke aard dan ook, die interessant zijn voor genealogisch onderzoek op het werkterrein van ‘Ons Voorgeslacht’, beschikbaar te stellen. Naast foto’s van archiefstukken kunt u ook denken aan foto’s van genealogische en heraldische gedenkwaardigheden.
Evenals HoGenDa heeft HoFoDa een openbaar gedeelte en een gedeelte dat alleen door leden van Ons Voorgeslacht geraadpleegd kan worden. Op HoFoDa staan reeds meer dan 53.000 foto’s en de collectie groeit snel.
Bent u ook zo benieuwd? Lees dan snel verder op onsvoorgeslacht.nl.


Bestuur | Bericht van de penningmeester

Zoals al eerder heeft kunnen lezen heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden en ben ik (Yorick Zomer) toegetreden tot het bestuur als nieuwe penningmeester.
Door het coronavirus heb ik u helaas nog niet kunnen ontmoeten, maar ik hoop dat volgend jaar in te halen tijdens de ALV of één van onze andere evenementen.


In de komende nieuwsbrieven ga ik in een nieuwe rubriek Wist u dat? Iets vertellen over de werkzaamheden van de penningmeester.

Wist u dat? ‘Ons Voorgeslacht’ een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft?
Dat betekent dat als u een donatie doet aan onze vereniging, u dat in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag als gift kunt aftrekken.
Met die gift kan de vereniging bijvoorbeeld nieuwe boeken voor de bibliotheek aanschaffen, nieuwe publicaties uitgeven en de websites moderniseren. 

Met vriendelijke groet,
Yorick Zomer
Maandblad | Inkijkje

In het septembernummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen:
  • De familie Huijsman ('s-Gravendeel dl. 2) door W.T. Molema-Smitshoek.
  • Landpachters Voorne in Warmond 1374-1405 door drs. Ronald A. van der Spiegel.
  • Geertruydt Jansdr. van Muylwijck, een nog onbekend kind van Jan van Muylwijck Mathijsz. (Heusden – Gorinchem) door B. de Keijzer en H.M. Kuypers. 
  • Ja, ik wil! Verliefd verloofd getrouwd in Amsterdam, 1580-1810, door René van Weeren en Tine De Moor (Amsterdam 2019), recensie door Casper A. van Burik.
  • Zwervende smeden door Berend van Dooren.
  • Hoe de Amsterdamse hoenderkoper Willem Leske (1733-1764) in het IJ eindigde door J.F. Wendte. 
  • De oudste generaties van het geslacht Bachusius: een hardnekkig kwartierstaatvirus op internet door Arie Jan Stasse.
  • De geboorte van de Hollandse Foto Databank, door S.A.L. de Ridder.
Hogenda  | Aanwinsten

De rekeningen van de Heiligegeestmeesters en van de kapellemeesters 1548-1584, door H.N. Berghuis.

Recent verscheen als bewerking op Hogenda bovenstaande transcriptie. De reden om hieraan speciaal aandacht te besteden is, dat het niet alleen een mooie bron is, maar dat de heer Berghuis het voorzien heeft van een uitgebreide inleiding. Voor de leden die geïnteresseerd zijn in het Bleiswijk in de zestiende eeuw zeker van belang is. De bewerker gaat in op de functie van Heiligegeestmeester. Hij analyseert de uitgaven en inkomsten. Dat doet hij ook voor de functie kapellemeester, die na de reformatie ophoudt te bestaan. Ook de lijsten van de Heiligegeestmeesters van Bleiswijk over de jaren 1547-1650 en de kapelmeesters over de jaren 1548-1572 zijn handig voor onderzoek. Wij hopen nog meer van dergelijke fraaie bewerkingen van de heer Berghuis tegemoet te mogen zien.
Bibliotheek | Openingstijden

Hoe willen wij ons verenigingscentrum/bibliotheek in coronatijd toch enigszins toegankelijk maken voor onze leden?
Helaas is het i.v.m. de ruimte en beperkte mogelijkheden tot ventileren in ons verenigingscentrum niet mogelijk om alle RIVM-maatregelen strikt toe te passen.
Daarbij hebben we als bestuur ook gekeken, hoe e.e.a. geregeld is bij de openbare bibliotheken, archieven en vergelijkbare verenigingen.Het bestuur heeft het volgende besloten.

Vanaf 1 juli bestaat de mogelijkheid om via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl voor de 2e zaterdag van de maand een afspraak te maken om de bibliotheek te bezoeken voor het terugbrengen/lenen van boeken. Hierbij kunt u aangeven, hoe laat u wilt komen. Bij meerdere aanvragen op dezelfde tijd vindt overleg plaats en kan hiervan afgeweken worden.

Bovendien vragen we of u in de e-mail ook wilt aangeven, welke boeken u wilt lenen. Het is nl. momenteel zo, dat boeken, die onlangs aan de catalogus toegevoegd zijn nog niet allemaal daadwerkelijk genummerd zijn en uitgeleend kunnen worden. Het is jammer als u voor niets naar Delft zou komen.
Het is helaas niet mogelijk om tijdens uw bezoek onderzoek te doen in het verenigingscentrum.
Het spreekt vanzelf, dat de maatregelen van afstand houden, handen wassen e.d. ook bij ons van toepassing zijn.

De bibliotheekcatalogus kunt natuurlijk wel raadplegen, want die staat op internet. Dan kunt u zich vast voorbereiden voor als we weer opengaan of gebruik wil maken van bovenstaande service. Er komen steeds nieuwe boeken bij.
Ingezonden mededeling  | DNA-testen voor uw genealogische vraagstelling?

De redactie van De Nederlandsche Leeuw wil volgend jaar een themanummer wijden aan genetische genealogie. De recente technologische ontwikkelingen op het gebied van DNA-analyse zijn stormachtig te noemen. Wij willen onze lezers een overzicht geven van de huidige mogelijkheden. Daarnaast willen wij ook zaken als privacy en wetgeving behandelen. Natuurlijk zullen wij ook een paar artikelen wijden aan interessante genealogische vraagstellingen die met hulp van DNA-analyse zijn opgelost. 

Wij roepen daarom ook de hulp van de lezers van De Nederlandsche Leeuw, Gens Nostra, Ons Voorgeslacht en De Vlaamse Stam in. 
Heeft u een genealogische vraagstelling waarvan u vermoedt dat een DNA-test een antwoord kan geven? Meldt u dan per e-mail bij de redactie. Uit de binnengekomen ideeën selecteren wij samen met de experts enkele vragen: twee hoogleraren humane genetica hebben hun medewerking en expertise toegezegd bij de uitvoering van de benodigde genetische onderzoeken.
Wij publiceren het antwoord bij de geselecteerde vraagstellingen dan volgend jaar in de special. 
Wij willen proberen dit project met hulp van sponsoring of advertentie-inkomsten kosteloos uit te voeren. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

De redactie van de Nederlandsche Leeuw.
Vrijwilligers gevraagd | Nieuwe oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar bent u hard bij nodig! Dus meld u alstublieft aan. 

 
  • We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad voor het einde van het jaar in zijn geheel op Hogenda publiceren. Omdat de scans die op de CD-ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht u daarbij willen helpen. Heel graag! Meld u dan aan bij Paul de Bruin.
  • Ook willen we de jaargangen 2006-2016 op Hogenda plaatsen. Daarmee zouden we alle bladen digitaal beschikbaar hebben. Om een goede kwaliteit te waarborgen, moeten de scans daarvan nagekeken worden op OCR-fouten. Daar zoeken wij vrijwilligers voor. Wilt u daarbij helpen? Meld u dan aan bij Willeke Molema via pr@onsvoorgeslacht.nl.

Tips  | Signalering

Grootste genealogiecongres Rootstech is in 2021 online en gratis.
Van 25 tot 27 februari 2021 wordt het genealogiecongres Rootstech gehouden. U kunt zich hier inschrijven.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft meer dan 830 leden
Stond de teller van het aantal leden van onze Facebookgroep bij de vorige nieuwsbrief op 600; we hebben nu 835 leden! We zijn nu niet meer te stuiten en we willen natuurlijk naar de 1000! Bent u nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld u aan.

Kaart Dirksland uit 1585
Een opmerkelijke vondst in het Nationaal Archief. Een kaart uit 1585 van de polder Dirksland op Goeree-Overflakkee kwam boven water bij de voorbereidingen voor digitalisering.

Lees meer.

Index raadsleden Hoge Raad 1627-1665 voor de Nederlanden en Bourgondië (vervolg)
In de laatste nieuwsbrief vond u een verwijzing naar de Hoge Raad van de Nederlanden en Bourgondië. Dat was het hoogste rechtscollege voor de Zuidelijke Nederlanden. Tot de Opstand (1568) bestond de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de Grote Raad van Mechelen. De geëxtenteerde sententiën hiervan zijn te vinden in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht.  

Ook in de Noordelijke Nederlanden was er de mogelijkheid in beroep te gaan. Voor Holland kon dat bij de Hoge Raad van Holland, waaraan kort na het ontstaan Zeeland is toegevoegd. Het archief van de Hoge Raad van Holland en Zeeland is volledig gescand en is te vinden op de site van het Nationaal Archief onder 3.03.02. De toegankelijkheid van het archief is beperkt. Op Hogenda zijn notities van de hand van wijlen M. Zaaijer van akten te vinden, die betrekking hebben op inwoners van Goeree-Overflakkee (1592-1610)


Ready for take-off: De Canon van Dordrecht
De geschiedenis van Dordrecht begint en eindigt met een gevoel van geborgenheid. Van graaf Dirk IV in het jaar 1049 tot aan 2020 met 't Huys in de Veilige Haven dendert de Dordtse Canon de lezer door een reeks historische vensters. En elk venster is een pareltje van genot voor belangstellende bewoners en bezoekers van de oudste stad van Holland. Vlot geschreven voor een breed publiek. Met ruimschoots aanhaakopties en verdiepingsmogelijkheden voor het bijzonder kundige 'historische veld', dat de stad rijk is. Het Augustijnenhof biedt hier tegelijk een uitgebreide Canon van Dordrecht alsmede de ideale instapmodule voor de verrijking en verdieping ervan.

De eerste versie van de Canon van Dordrecht verschijnt op 1 oktober in een speciale uitgave van het gratis internettijdschrift Dordrecht Monumenteel|Dordts Geboren.


Aankondiging genealogische talkshow van de Academie voor Genealogie

Vanaf 10 september verzorgt de Academie voor Genealogie een maandelijkse online
talkshow voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Onder de titel
Boeren, burgers en buitenlui gaat John Boeren elke tweede donderdag van de maand met
een vast panel en gasten in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
stamboomonderzoek, genealogie en familiegeschiedenis.
 
Schrijf je hier in voor de talkshow van 10 september.
Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp