Copy

Jaargang 6 |  Nummer 4 | april 2022

Bestuur  | Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Hierbij nodigen we alle leden van Ons Voorgeslacht uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2022 te Delfgauw.
 
Deze vergadering zal hybride plaatsvinden. We ontvangen u graag op de locatie in Delfgauw, maar u kunt ook digitaal aanhaken. Voor de digitale variant dient u zich minimaal twee dagen van te voren aan te melden per e-mail aan alv@onsvoorgeslacht.nl. Uiterlijk één dag voor de vergadering krijgt u een e-mail met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.
 
Locatie
De vergadering wordt gehouden in het ‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw. Er is voldoende gratis parkeerruimte.

Boekenmarkt
Voorafgaand aan de vergadering wordt er van 11.00 uur tot 13.00 uur een eigen boekenmarkt gehouden, waar boeken en genealogische tijdschriften worden verkocht. Dat zal zijn beneden in de hal vóór het verenigingscentrum in het Radex-gebouw (Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft-Zuid; ingang aan de achterkant). De prijzen zijn laag en de inkomsten komen geheel ten goede aan de website van Ons Voorgeslacht. U bent van harte welkom.
 
Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)
1.         Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.
2.         Ingekomen stukken en mededelingen.
3.         Notulen digitale jaarvergadering van 15 mei 2021.
4.         Jaarverslag 2021.
5.         Rekening en verantwoording over het boekjaar 2021.
6.         Verslag kascommissie.
7.         Plannen voor 2022.
8.         Begroting voor het jaar 2022 en indicatieve begroting 2023.
9.         Benoeming kascommissie 2023.
10.       Bestuur.
Aftredend is de heer A. van der Waal, het bestuur stelt voor de heer L.F. van der Linden te benoemen.
11.       Rondvraag.
12.       Sluiting van de vergadering.
 
B. Algemene gedeelte (16.00 – 17.00)

 
Mevrouw Carla van Beers houdt een lezing over de Matria-Cirkel (voormoeders) en de heer Rene Kappers over zilversmeden te Schoonhoven.
 
C. Afsluitende borrel (17.00-18.00 uur)

De bijbehorende jaarstukken zullen binnenkort op de website te raadplegen zijn.
Digitalisering | Microfiche-/film scanproject, Prins Bernard Cultuurfonds

Meer dan 75 kohieren van 10e penningen uit heel Zuid-Holland en meer dan 65 inventarisnummers van rechterlijke en notariële bronnen uit Mijnsheerenland zijn gescand. Samen meer dan 45.000 scans. Al deze scans staan op het publieke gedeelte van HoFoDa als open data.Dit digitaliseringsproject, gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, trok de aandacht van menigeen in de genealogische en historische wereld. Het Documentatiecentrum van het Museum Hoeksche Waard bood microfiches aan van enkele 10e penningkohieren, en de gerespecteerde genealogen de heren B. de Keijzer en K.J. Slijkerman stelden hun collecties microfiches en microfilms ter beschikking voor digitalisering. Naar schatting kunnen er nogmaals 100.000 scans gemaakt worden.
Digitalisering | Hofoda

Een zeer bijzondere aanvulling dient extra in het zonnetje te worden gezet. Van de heer P. van Dael kregen wij foto’s toegezonden van manuscripten van Buchel en Booth uit zijn privécollecte. In het aprilnummer van Ons Voorgeslacht kunt u lezen hoe deze manuscripten in zijn collectie terecht kwamen. Hij deelt de inhoud graag via HoFoDa met andere liefhebbers van genealogie. De collectie kent vele hoogtepunten. Zo zijn er uitvoerig uitgetekende stambomen en meer dan honderden getekende wapenschilden.


Een afbeelding uit de manuscripten Geslacht Boom of Register van Maubeuge van Roijesteijn en een pagina uit een handschrift door Arnold Buchel.

Op dit moment staat de teller van HoFoDa op ruim 260.000 foto’s van meer dan 2150 stukken. Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen. Mocht u foto's hebben van (nagenoeg) complete stukken en die bij willen dragen, neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.
 
Redactie | Inhoud maandblad

In het aprilnummer zullen de volgende artikelen opgenomen worden. 
  • Tom E. de Vroom, Familie Doncker en de Delftse donderslag.
  • Berend van Dooren, Alle Claesen op een rijtje in en om het Land van Arkel (deel 2)
  • M.C. de Keijzer, Het geslacht Coppele alias Boogaert te Vlaardingen. 
  • Philip van Dael, De provenance van de manuscripten van Van Buchel (1565-1641) en Booth (1605-1678).
  • Peter Hoogerbrugge, De carrière van Cornelis Jacobsz. van Arlen uit Bleiswijk.
  • drs. Ronald A. van der Spiegel, Oproerlingen in Leiden in 1445.
En verder:
  • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Carla van Beers, De Matria-Cirkel, voormoeders & genealogie (2021).
  • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Arie Koolmees en André Hoogendijk, Land verloren, Krimpen geboren (2021).
  • Boekenmarkt en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2022.
Bibliotheek | Nieuws

Na een beperkte openstelling van twee jaar is onze bibliotheek weer volledig open op de tweede zaterdag van de maand. Als u langs wilt komen, hoeft er van tevoren geen afspraak meer gemaakt te worden. Wel vragen we u om voldoende afstand te houden en bij eventueel verkoudheids- en/of corona gerelateerde klachten uw bezoek een maand uit te stellen.In de afgelopen twee jaar hebben we niet stil gezeten en een groot aantal collecties/schenkingen in onze bibliotheek opgenomen. We zijn hier nog niet helemaal mee klaar, maar het aantal beschreven boeken in de catalogus bedraagt momenteel 4748.
Om al deze boeken een plaats te geven is de indeling van de kasten ook drastisch veranderd.


Nieuwe indeling bibliotheek
Deze is vooral zichtbaar aan de linker zijwand, waar de boeken gerangschikt staan op de districtenindeling van het Nationaal Archief, steden en provincies.
Ook de categorieën 'Nederland' en Algemeen zijn uitgebreid en hebben aparte kasten gekregen.
Verder hebben we nu ook een aparte OV kast, waar alle jaargangen vanaf 1946 staan en onze eigen uitgaven door de jaren heen. Hier ligt ook een aantal fotoboeken.
Aan de rechter zijwand, staan als vanouds de genealogieën en kwartierstaten, gerangschikt op alfabet. De laatste kast is bestemd voor nieuwe uitgaven, maar is nu nog even gevuld met het laatste restant boeken, die nog genummerd moeten worden en nog niet in de catalogus staat.


De boeken zonder nummer worden niet uitgeleend! 

Speciale aandacht deze keer voor een groot aantal atlassen. Onze laatste aanwinst de historische atlas van Voorne-Putten. Ook atlassen lenen we niet uit, maar zijn wel in te zien.

 
Boekbespreking | Oostendam

A. Maliepaard, “Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, Deel 4. Oostendam 1331-2021”, Ridderkerk 2021. 368 blz., ISBN 978 90 82265477.Dit prachtig uitgevoerde boek is alweer deel 4 in de serie over de oude kernen van Ridderkerk. In deel 1 (2015) werd Bolnes, in deel 2 (2017) Slikkerveer en in deel 3 (2019) Rijsoord beschreven.

In de inleiding noemt Adrie Maliepaard zich “zelfstandig lokaal historicus”. Hij heeft inmiddels ruim 35 jaar ervaring opgedaan met archiefonderzoek, waarvan de laatste 15 jaar speciaal naar de historie van Ridderkerk. Deze wordt dan ook uitgebreid beschreven naar aanleiding van onderzoek in de originele bronnen. Daar waar de auteur over de inhoud van bestaande publicaties een andere mening heeft, is dit apart vermeld en kan de lezer hierover zelf oordelen!

Naast historie wordt aandacht besteed aan genealogie, speciaal van de gewone man en d.m.v. informatieve beschrijvingen aan onbekende gebouwen, bedrijven, personen of gebeurtenissen, die veelal nog niet eerder gepubliceerd zijn, maar Adrie geeft ook aan, dat er nog heel veel onbekende historie openbaar gemaakt kan worden en dat een mens daar eigenlijk te kort voor leeft!

Wij zijn in ieder geval blij met deze prachtige serie en kijken nu al uit naar deel 5, het laatste deel, dat over het Centrum van Ridderkerk/het dorp zal gaan.
Het boek kost € 19,95 en is te bestellen via abmaliepaard@outlook.com. Ook van de delen 1 t/m 3 zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.
Voor meer informatie zie het artikel in de Combinatie.

 
Boekbespreking | De Zilver Histograaf

Jaarboek 2021: “De Zilver Histograaf Schoonhoven over de duizend meesters, hun werk en hun stad”, Schoonhoven 2021.132 blz., ISBN 978 90 903 5660 0.

Dit jaarboek is een bundeling van de vier verschenen afleveringen van het digitale tijdschrift met dezelfde titel. De digitale versie van dit cultuur-historisch magazine is toegankelijk en doorzoekbaar met links en ‘jumpers’ op www.zilverhistograaf.nl.
Het wordt uitgegeven door de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (H.E.K.), onder auspiciën van het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy.
De afleveringen zijn gratis en het is de bedoeling, dat het tijdschrift de komende jaren uitgroeit tot vraagbaak en vindplaats voor een ieder, die iets te weten wil komen en op de hoogte wil blijven over Schoonhoven en zilver. Zo komen naast artikelen over zilver in alle hoedanigheden, persoonsbeschrijvingen van goud- en zilversmeden, genealogieën voor, die de verwantschappen laten zien in het “vak” in Schoonhoven en de opvolging en herkomst van de familie. Ook zijn de vroegste werken van de goud- en zilversmeden uit de 14e eeuw gepubliceerd, die verzameld werden uit de “Bloise Rekeningen”. Leuk om te zien, dat hierbij een link gelegd wordt naar onze site HoGenDa. Zelfs HoFoDa wordt genoemd i.v.m. het Rekeningenboek van het Goudsmidsgilde in Schoonhoven, waarin een lijst voorkomt met Gildebroeders en meestertekens. Kortom of je nu geïnteresseerd bent in zilver, genealogie of geschiedenis: eenieder kan in deze prachtige tijdschriften iets van zijn gading vinden.

 

Tips  | Signalering

Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevesteijn
In de vroege ochtend van 22 maart 1621 ligt Nederlands grootste rechtsgeleerde en staatsgevangene, Hugo de Groot, in foetushouding in een grote boekenkist. De kist met de gevangene wordt door zijn bewakers het slot uit gedragen en met een bootje naar Gorinchem gebracht. Het brein achter de ontsnapping, zijn vrouw Maria van Reigersberg, ziet vanaf de wal van de slotgracht hoe haar man, verstopt in de kist, zijn vrijheid tegemoet vaart.
Lees meer.

450 jaar geleden inname Den Briel
Op 1 april 1572 verovert Willem II van der Marck, genoemd Lumey, met zijn watergeuzen het stadje Den Briel. Het Nationaal Archief leent zijn portret uit aan het Historisch Museum Den Briel, waar het tot en met 17 april te zien is. Wie was Lumey?
Lees meer.


Doorzoeken en bekijken foto- en kaartencollectie Nationaal Archief vernieuwd
De zoekpagina en viewer waarmee de foto- en kaartencollectie doorzocht en bekeken kan worden is vernieuwd. 
Lees meer.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1299 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht.nl
Hogenda.nl
Hofoda.nl
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp