Copy
Chers abonnés piklériens / Dear Pikler subscriberLiebe Pikler AbonnentenKedves Pikler Érdeklődők​Estimados suscriptores de Pikler​,
 

Pour marquer notre premier anniversaire post symposium, nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre newsletter qui vous rappellera de beaux souvenirs.
Pendant le symposium à Budapest, nous avons pu échanger de façon approfondie et joyeuse, entre 600 participants de plus de 30 pays ! 

To highlight our first anniversary after the symposium we a pleased to announce the release of our newsletter. It will certainly evoke nice memories. While the symposium –with 600 participants from 30 countries – we had had the chance to intensive communication.

Um unseren ersten Jahrestag nach dem Symposium zu begehen freuen wir uns Ihnen das Erscheinen unseres Newsletters ankündigen zu können, der sicher schöne Erinnerungen wachruft. Während des Symposiums hatten wir die Möglichkeit uns – 600 TeilnehmerInnen aus 30 Ländern – vertieft auszutauschen. 

Egy éve volt Budapesten a Nemzetközi Pikler Társaság által szervezett szimpózium, Hírlevelünkben ennek örömteli emlékét is felelevenítjük. A szimpóziumon 30 országból majd’ 600 résztvevővel zajlott az elmélyült és örömteli eszmecsere!

Para celebrar el aniversario de  nuestro primer simposio, nos complace enviarle nuestro boletín informativo que le recordará hermosos recuerdos. Durante el simposio en Budapest, pudimos intercambiar en profundidad y alegría, ¡entre 600 participantes de más de 30 países!Voici quelques avis que vous nous avez laissé lors de cette rencontre : 
 • Un grand merci pour cette belle initiative. C’est à refaire mais avec l’expérience d’une première fois.
 • Les sujets (des ateliers) étaient super intéressants et j’aurais aimé assister à plus d’ateliers.
Here some testimonials you gave us on occasion of this event at rest. 
 • On the Pre-Simposio there was no translation for English and some friends were complaining because they would like to participate too, but they couldn't. 
 • The registration to the Symposium took a long time. The queue was very long. 
  But the Symposium, itself, was very good.
Hier nun einige Meinungen, die Sie uns am Treffen zukommen liessen:
 • Freue mich auf das nächste international Symposium.
 • Die Zeit war zu kurz, um tiefer einzusteigen.
Íme, néhány vélemény:
 • Szuper volt, jó tervezés, jó ellátás, érdekes témák. Kár, hogy ennyire drága, és kevés hazai szakember tud rajta résztvenni, de nagyon köszönjük a kedvezményes, ingyenes lehetőséget.
 • A szekciók kezdetének 15-20 perces elcsúsztatásával el lehetett volna kerülni, hogy ennyi ember egyszerre végezzen.
Aquí tenéis algunos testimonios sobre el evento: 
 • Esperamos que se vuelva a repetir!! Organización y ponentes excelentes. Muchas gracias.
 • Muy satisfecho con toda la organización, solo fue un poco regular la traducción al español.
En attendant la préparation d’une prochaine rencontre internationale, nous aimerions mettre en ligne des extraits des vidéos, enregistrées par K&M, l’organisateur du Symposium pour ceux ou celles qui n’ont pas pu y assister, ou tout simplement pour ceux qui souhaitent les revoir tranquillement. Nous attendons l’autorisation des intervenants pour les proposer aux membres de Pikler International sur notre site.

While waiting for the next international meeting to come we would like to put online some video registrations, made by the organizer K&M, for all those who were not able to attend as well as for those who would like to look at the event in rest. We are still waiting for some approvals from presenters for the clearing in favor of our members.

Um die Zeit der Vorbereitung für eine weiteres internationales Treffen zu überbrücken, möchten wir Ausschnitte der Videoaufnahmen des Organisators K&M für all jenen aufschalten, die nicht teilnehmen konnten oder auch für die, die sich das Ereignis noch einmal in aller Ruhe ansehen wollen. Wir warten noch auf einige Zusagen von ReferentInnen für die Freischaltung auf der Website zugunsten der Mitglieder.

A következő nemzetközi találkozóig, szeretnénk a honlapunkon megjelentetni néhány, az esemény szervezője, a K&M Congress által készített videófelvételt, hogy azok is láthassák, akik nem lehettek jelen, vagy akik egyszerűen csakszeretnék nyugodtan újra megnézni azokat.

A continuación, mientras esperamos la próxima reunión internacional, nos gustaría poner en línea algunos registros de video, realizados por el organizador K&M, para todos aquellos que no pudieron asistir, así como para aquellos que lo harían. Nos gusta mirar el evento en reposo. Todavía estamos esperando algunas aprobaciones de los presentadores para poder compartir sus presentaciones con nuestros miembros.

La conférence du Professeur Bernard G.olse (en français sous-titré en anglais), qui fait une excellente synthèse de cette rencontre,  y est déjà disponible. Nous le remercions chaleureusement. Vous pouvez voir le video ici: https://www.youtube.com/watch?v=t3fLbSipC6E&t=2s 

The presentation of Prof. Bernhard Golse (in French with English subtitles), who gives an excellent roundup of the meeting, is already available. For this we thank him very much. You can see it here: https://www.youtube.com/watch?v=t3fLbSipC6E&t=2s 

Der Vortrag von Prof. Bernhard Golse (in französischer Sprache mit englischen Untertiteln), der eine ausgezeichnete Zusammenfassung des Treffens machte, ist bereits verfügbar.  Wir danken ihm dafür sehr herzlich: https://www.youtube.com/watch?v=t3fLbSipC6E&t=2s   

Bernard Golse professzor Úr előadása (franciául, angol felirattal) már már megtalálható a honlapon, és kiváló összefoglalást nyújt erről a találkozóról. Köszönjük, hogy ehhez hozzájárulását adta! Itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=t3fLbSipC6E&t=2s  

La conferencia del profesor Bernard G.olse (en francés subtitulada en inglés), que hace una excelente síntesis de esta reunión, ya está disponible. Le agradecemos calurosamente. Puedes ver el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=t3fLbSipC6E&t=2s

Nous mettrons également en ligne les articles produits par le « groupe crèches d’inspiration piklérienne » réunissant des collègues de Belgique, de Suisse et de France, de Hongrie, d’Espagne et d’Italie, sur les thèmes de  « l’adaptation/familiarisation », des « soins corporels et des repas » et « de nurse à pédagogue ». Ces textes auront un accès gratuit pour les membres de Pikler International.

Also, the articles from the group « groupe crèches d’inspiration piklérienne » (Pikler inspired nurseries) in which colleagues from Belgium, Switzerland, France, Hungary, Spain and Italy have come together, will be online. The articles deal with the subjects. “Acclimatization/familiarization, “Caring and feeding” and “From caregiver to pedagogue”. For members these texts will be available for free.

Wir schalten ebenfalls die Artikel auf, die von der « groupe crèches d’inspiration piklérienne » (von Pikler inspirierten Krippen), in der sich KollegInnen aus Belgien, der Schweiz, Frankreich, Ungarn, Spanien und Italien zusammengeschlossen haben und die die Themen «Anpassung/Eingewöhnung», «Körperpflege und Mahlzeiten» und «Von der Pflegerin zur Pädagogin» behandeln. Diese Texte werden für Pikler-Mitglieder gratis zugänglich sein. 

Szintén  meg fognak jelenni a honlapon a “francia nyelvű Pikler inspirálta Bölcsődék” csoport  által írott cikkek, anyagok, melynek tagjai Belgiumból, Svájcból, Francaiországból, Magyarországról, Spanyolországból és Olaszországból gyűltek össze, és írtak a beszoktatásról, a gondozásról és az étkezésről, és a kisgyermeknevelő szerepének változásáról. Ezeka dokumentumok szabadon elérhetőek lesznek a Nemzetközi Pikler Társaság tagjai számára.

Además, los artículos del grupo «groupe crèches d’inspiration piklérienne» (guardarías inspirados en Pikler) en los que se han reunido colegas de Bélgica, Suiza, Francia, Hungría, España e Italia, estarán en línea. Los artículos tratan de los temas. “Aclimatación / familiarización,“ Cuidado y alimentación ”y“ Del cuidador al pedagogo ”. Para los miembros estos textos estarán disponibles de forma gratuita.

Voilà pour les dernières nouvelles. N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements, des suggestions, pour échanger et aussi nous tenir au courant des activités et projets piklériens de vos associations !

So far, the latest news. Do not hesitate to get in touch with us if you have questions, proposals, suggestions. If you want to exchange ideas or get us informed about the activities concerning Pikler projects of your association.

Soweit zu den Neuigkeiten. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, Vorschläge machen, sich austauschen möchten und uns auf dem Laufenden halten möchten übe die Aktivitäten von Pikler Projekte Ihrer Vereinigung.

Ezek a legfrisseb híreink. Forduljanak hozzánk bizalommal információért, javaslatokkal, eszmét cserélni, vagy értesíteni minket saját szervezetük tevékenységéről és terveiről!

Hasta ahora, estos son las últimas noticias. No dudas en ponerte en contacto con nosotros si tienes preguntas, propuestas, sugerencias. Si deseas intercambiar ideas o informarnos sobre las actividades relacionadas con los proyectos de Pikler de su asociación.
Symposium Photos
Facebook
Website
Email
Copyright © 2019 Pikler Int., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.