Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
Oktober 2018

Beste collega ketenregisseurs,
Het is even stil geweest, maar we zijn er weer. En niet zo’n beetje ook want er is een hoeveelheid aan ontwikkelingen. We praten jullie graag bij over de hoofdzaken.
 
Maar allereerst het volgende:
SAVE THE DATE
Bijeenkomst voor ketenregisseurs op 8 november 2018
Verpleeghuis Bartholomeus in Utrecht
15.00 – 21.00 uur
 
15.00 – 17.30 uur      
  • Welkom en mededelingen
  • Strategische positionering van DNN                            
  • Meerjarenbeleidsplannen van de netwerken en hoe nu verder 
17.30 – 18.30 uur      
  • Netwerken tijdens het eten
  • Inloop voor casemanagers en andere genodigden
 
18.30 – 20.30 uur      
  • Feestelijke bijeenkomst rond de Presentatie van het Expertiseprofiel Casemanagement Dementie door Sociaal Werk/Zorg
 
Reserveer vast datum en tijd en nodig casemanagers uit!
Casemanagers dementie zijn van harte welkom bij het tweede gedeelte van deze bijeenkomst, vanaf 18.00 uur. Meer informatie volgt binnenkort. Als we de definitieve uitnodiging sturen, zullen we je ook vragen te laten weten of je komt en op hoeveel casemanagers we kunnen rekenen.
 
Strategische positionering DNN

DNN heeft ondersteuning gevraagd bij Dementiezorg voor Elkaar (DvE) bij het bepalen van onze strategische positie. Op 10 oktober hebben wij daar een bespreking over met de adviseur van DvE. Graag delen we de opbrengsten hiervan delen met jullie tijdens de bijeenkomst van
8 november 2018.
 

Meerjarenbeleidsplannen
Dementiezorg voor Elkaar heeft de resultaten van een eerste analyse van de Meerjarenplannen die zij van jullie hebben ontvangen, met ons gedeeld. Zij beschikken nu over 26 plannen. Een eerste conclusie is dat de ambities van de netwerken groot zijn, maar dat de concreetheid in hoe die ambities gerealiseerd moeten worden, vaak nog beperkt is.. DvE en wij vinden het belangrijk dat de analyse gebaseerd is op (liefst) alle meerjarenbeleidsplannen. Wij verzoeken daarom degenen die nog geen plan hebben toegestuurd aan DvE, dit alsnog te doen en hen te laten weten of en zo ja wanneer zij het Meerjarenplan tegemoet kunnen zien.
Plan sturen naar:  K.vanderVeer@vilans.nl of T.Koenders@vilans.nl

Belangrijk is de vraag wat de verzekeraars vinden van de plannen en wat zij als vervolgstappen zien. Op de DNN bijeenkomst van de regiocoördinatoren op 8 november worden de resultaten van de analyse gepresenteerd  en bespreken we graag met elkaar “hoe nu verder”, vooral richting de zorgverzekeraars.
 
HHM rapport en Wachtlijstregistratie
Inmiddels is het HHM-rapport verspreid. Er zijn bij ons enkele reacties binnengekomen op het rapport, waarin is aangegeven dat er fouten in staan.
Ook hebben jullie informatie gekregen over de wachtlijstregistratie. Ook daarover is uit een enkele regio’s een reactie gekomen. Graag horen we hoe jullie opvattingen over beide onderwerpen, we komen daar nog op terug.

 
Verzoek van DvE: Leerkring gemeenten
Op 1 november organiseert DvE een leerkring voor gemeenten. Om hen ook meer te laten nadenken over welke rol je als gemeente kan pakken rondom de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie of kwetsbare ouderen en vooral om uit te wisselen en van elkaar te leren. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland/Dementievriendelijke samenleving trapt af met een terugkoppeling over de resultaten van de nieuwe mantelzorgmonitor Dementie & focusbrief voor gemeenten. Vervolgens zijn er vier pitches van gemeenten over de rol die zij pakken en de vraagstukken waar ze mee zitten. Daarna zijn er twee rondes rondetafelgesprekken.
DvE vraagt of jullie de wethouders en/of beleidsmedewerkers uit jullie regio willen wijzen op deze leerkring? Als je samen kunt komen met een beleidsmedewerker of een wethouder, ben je als  ketenregisseur ook welkom bij deze leerkring.
 
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/leerkring-dementie-gemeenten-2/
 
Copyright © 2018 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp