Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
16 oktober 2017

Aansluiten bij Dementie Netwerk Nederland

Zoals jullie weten willen we met DNN een krachtig platform maken voor verbetering van de zorg voor mensen met dementie. Vanaf 2 augustus bestaat de stichting Dementie Netwerk Nederland en hebben we een stevige positie ingenomen. Nu gaan we de volgende stap zetten en alle ketenregisseurs vragen zich aan te sluiten bij DNN. De 3 belangrijke data en het traject dat gevolgd wordt, lees je hier
 
Inkoop Casemanagement en Ketenzorg
Er zijn nog geen regio’s bekend waar afspraken zijn gemaakt over ondersteuning van de ketenzorg.
De “Publieksversie afspraken Zorgverzekeraars Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2018” is een belangrijk document. Je kunt hier het document vinden. Zorg dat je het inbrengt bij de inkoopgesprekken met de verzekeraars!!!!
Expertisegebied dementieverpleegkundige

Het DNN-standpunt is verder uitgewerkt en aangescherpt. Klik hier voor het Standpunt.
Er zijn 3 belangrijke acties die met betrekking tot het Expertisegebied gaan spelen:
  • Standpunt wordt ingebracht in Bestuurlijk Overleg (BO)
  • DNN gaat in overleg met V&VN over naamgeving
  • Samenwerking met PBPSW rond sociaal opgeleide casemanagers dementie.
Het is belangrijk dit in de regio kenbaar te maken en commitment te bereiken met de ketenpartners.
Inventarisatie Signalen
Velen van jullie hebben de vragen rond de signalen/knelpunten in de zorg voor mensen met dementie ingevuld, hartelijk dank daarvoor. Het resultaat was duidelijk; zowel de knelpunten die samenhangen met registratie en declaratie, als de knelpunten bij overgang naar de WLZ worden herkend en nadrukkelijk onderschreven door jullie allen. Dat geldt ook voor de samenwerking met de wijkverpleging en de tijd verspillende bureaucratie. Na overleg in het Voorportaal en in het Signaalteam is besloten eerst de knelpunten in registratie en declaratie in de aanspraak wijkverpleging en de problematiek rond de WLZ aan te pakken. Het Signaalteam kan deze zaken niet oplossen, het wordt ingebracht in andere overleggen. Hier klik je door voor het document dat daarvoor is opgesteld. Daarnaast wordt casuïstiek verzameld om de WLZ-problemen heel scherp te krijgen.
 
Meldactie wachttijden
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is Alzheimer Nederland een Meldactie gestart. De meldactie roept mensen met dementie en mantelzorgers op te melden als zij langer dan 6 weken wachten op contact met een casemanager dementie. De actie levert nog niet genoeg op. We vragen jullie om in je regio nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze meldactie op de volgende manieren:
  • Klik hier voor het document van Alzheimer Nederland
  • Plaats het document op je website
  • Stuur het document naar verwijzers (huisartsen en geriaters)
  • Vraag de casemanagers het document te geven aan verwijzers en mantelzorgers als zij daar mee contact hebben (in een overleg of een telefoongesprek).
Copyright © 2017 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp